Bönan

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bönan, svensk lotsplats och f.d. bemannad fyrplats N om farleden till Gävle, NV om Limö, Bottenhavet. Bemannad 1840-1902.

Gävlebukten. På skäret Bönan vid Gråberget. NV om Limö, N om farleden. 
Fyrplatsen anlades på privat initiativ.

BönanStrip1872.jpg

Bönans ledfyr enligt Beskrifning 1872.


Eggegrund karta ritad.jpg
Iso 6s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Bönan gamla fyren. Foto Esbjörn Hillberg.
Bönan nya och gamla fyren. Foto Esbjörn Hillberg.
Bönan. Ur lotsen Helmer Alms samling.
Fyrarna Storjungfrun, Bönan och Eggegrund. Ur Underrättelser 1852 om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken.
Bönan gamla fyren. Foto Ann-Louise Gustavsson 2019.
Bönan gamla fyren. Den nya skymtar. Foto Ann-Louise Gustavsson 2019.
Bönan nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg.
Bönan gamla fyren interiör. Foto Esbjörn Hillberg 2013.
Bönan gamla fyren interiör. Foto Esbjörn Hillberg 2013.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
198500 C 6184 N 60 44, O 17 19 Iso 6s 9,6 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1840 1947 - 1902 10 10


Ur Minnesalbum 1914-1924

Utdrag ur "Gävle lotsplats. Gävleborgs län. Platsens lotsar lotsa till Gävle, Skutskär och Harnäs. Upptogs som lotsplats sannolikt kort efter 1696. Första lotsen var Jonas Sjöö år 1712. Postadress och Telegramadress: Gävle. ...

... Som några hamnar i yttre havsbandet icke finnas vid inloppet till Gävle har lotsstationen måst förlägga till Linön (Limö) och sedermera Bönan. Dessa stationer äro dock belägna så långt in i inre havsbandet att uppassningen därifrån icke kan ske, utan sker densamma från lotskuttern, som har sin kryssningsstation vid Eggegrund. Lotskuttern kan därför sägas vara den egentliga lotsstationen och kryssar där så länge is inte hindrar.

Under den tid kuttern ligger på sitt pass äro lotsarna inkvarterade ombord och ha gemensam mathållning med särskilt avlönad kock. Samtliga lotsar är bosatta i Gävle och tjänstgöra turvis i Gävle för utlotsning och i lotskuttern samt Skutskär."

GävleBönanLotsolMinnes14-24.jpg

Bönans fyr och lotsplats c:a 1920. Ur Minnesalbum 1914-1924

Lotsar Böna Fyr 1938 Gävleborg Museum.jpg

Lotsar Bönan Fyr 1938 Gävleborg Museum

Fyren tändes

1840 anlades fyrplatsen av Handelssocieteten i Gävle stad med stöd från Gävle stad och Kronan. Tornet i trä är cirka 16 m högt med kvadratisk bas, sammanbyggt med boningshuset för fyrmästaren. Tornet har två vita och två röda sidor. Spegel för sideralsken. Oljelampa för rovolja.

1842 erhöll fyren ny lampa, inköpt från N Hammar i Köpenhamn.

Enligt Underrättelse 1842

BÖNAN. Hamnfyr, stillastående.

Lat. N. 60° 43'56". Long. O. 35° 28'

Denna fyr är bekostad af Kronan, men underhålles af Gefle stad. Uppfördes af träd och tändes år 1840. Den är belägen vid Tullbevakningsstället Bönan, under Gråberget, 1 1/2 mil från Gefle. Fyr-apparaten består af en Argandsk lampa, placerad mellan 2:ne speglar. Skenet, som är omkring 54 fot öfver vattnet, synes i klart väder på 1 à 1 1/2 mils afstånd och derutöfver, samt tjenar till rättelse för fartyg, som nattetid söka in till ankarsättningen under Gråberget. Fyren hålles tänd från mediet af Augusti till slutet af December månad hvarje år.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Bönan. Stillastående hamnfyr.

Lat. N 60° 43'56". Long. O. om Ferrö 35° 28'. Long O. om Greenwichs meridian 17° 18'15"

Fyren hålles tänd från mediet af augusti till slutet af December månad varje år.

Denna fyr är bekostad af Kronan, men underhålles af Gefle stad. Uppfördes af trä och tändes år 1840. Den är belägen vid tullbevakningsstället Bönan under Gråberget, 1 1/2 mil från Gefle. Fyrapparaten består af en Argandsk lampa, placerad mellan tvenne speglar. Skenet, som har 62 fots höjd öfver vattnet, synes i klart väder på 1 1/2 mils afstånd och derutöfver samt tjenar till rättelse för fartyg, som nattetid söka in till ankarsättningen under Gråberget. "

Enligt Underrättelser 1852

BÖNAN. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N. 60°43'56". Long. O. om Ferrö 35°28'. Long. O. om Greenwichs meridian 17°18'15”.

Fyren hålles tänd från medlet af Augusti till slutet af December månad hvarje år.

Denna fyr är bekostad af Kronan, men underhålles af Gefle stad. Uppfördes af trä och tändes år 1840. Den är belägen vid tullbevakningsstället Bönan under Gråberget, 1 ½ mil från Gefle. Fyrapparaten består af en siderallampa, hvars sken, beläget på 62 fots höjd öfver vattenytan, synes i klart väder på 1 ½ mils afstånd och derutöfver samt tjenar till rättelse för fartyg, som nattetid söka in till ankarsättningen under Gråberget. Tornet är hvitfärgadt och tätt invid detsamma står ett rödfärgadt boningshus för fyrbetjeningen. Pl. I.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr med fast sken. Lat. N. 60° 44,4. Long. O. 17° 19’,6.

  • Fyrapparaten: fotogenlampa med sideralsken.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 62 fot (18,6 m).
  • Fyrtornet: av trä, vitmålat.
  • Lysvidd: 6 (distans)minuter.

Fyren är belägen vid det sk Gråberget invid norra farleden till Gävle, 1 ½ mil därifrån. Den tjänar till rättelse för fartyg, som nattetid vill söka ankarsättning under Gråberget. Fyrtornet är vitfärgat och invid detsamma står fyrbetjäningens rödfärgade boningshus. Fyren är bekostad av kronan, men underhålls av Gävle stad. Den hålles lysande nätterna från mitten av augusti till slutet av december.”

1873 övertogs fyren av Gävle stad.

1891 ersattes spegeln för sideralsken av en 6:e ordningen dioptrisk trumlins med von Otters klippapparat och fotogenlampa.

1902 byggdes ny fyr som ersatte den gamla. Den bestod av ett vitt fyrhus på en träställning. Fyrutrustningen flyttades över från den gamla.

Avbemanning och personal

1902 släcktes den gamla fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Bönan

Och sedan

Ur Minnesalbum 1914-1924, under Gävle lotsplats:" ... År 1822 upprättades lotsstation å Linön (Limö), varifrån utifrån kommande fartyg skulle erhålla lots. Genom landhöjningen i dessa trakter, vilken förorsakar uppgrundning av vattendjupen, blev Linön (Limö) allt mer och mer svårtillgänglig för lotskutter, så att denna, de senare åren lotsstationen varit förlagd därstädes, i all synnerhet vid stormigt väder icke kunde angöra hamn. Stationen flyttades därför år 1912 till Bönan, där den nu (år 1929) är förlagd. ... "

1911 flyttades Limö lotsstuga till Bönans lotsplats.

1913 byggdes ny fyr, ett ca 4,5 m högt torn av järn och betong. Den gamla linsen återanvändes. AGA-ljus med lins av 6:e ordningen.

Fyrsken Gräns Gräns
Rött 241 250,5
Vitt 250,5 274
Grönt 274 288,5
Vitt 288,5 298
Rött 298 318
  • Hålles tänd från sjöfartens början till 1 Juni och från 15 Juli till sjöfartens slut.

1945 elektrifierades fyren och fick AGA-ljus som reserv.

1947 byggdes nuvarande fyrtorn. 10 meter höga, som är belägen c:a 100 m öster om den ursprungliga fyren. Fortfarande används samma lins av 6:e ordningen (300 mm Ø). Elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

1957 hade fyren

  • Optisk karaktär: K WRG 6s 9 M. Ljusstyrka: W 1 200 cd, R 300 cd, G 140 cd.

Nuvarande karaktär Bönan: Iso WRG 6s 9 M. Lyshöjd: 10,0 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Finns ej
Ägare SjöV äger den gamla och den nya fyren samt alla byggnader
Kontaktperson Karin Hedberg 070 2303212; Sven-Erik Ekdahl 0702-398198. Info www.norrlandet.se. Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Gävle - Bönan c:a 12 km. Följ lokalväg från Gävle via Fredrikskans till Bönans lotsplats (vägen följer norra stranden av Gävlebukten)
Övrigt Den första träfyren som byggdes 1840 klassificerades som stillastående hamnfyr och dess sken syntes 1½ mil. Den finns fortfarande kvar och är ihopbyggd med fyrmästarbostaden från samma år. Bostaden är rödmålad och det 15,7 m höga fyrkantiga avsmalnande fyrtornet som från början var gråvitt har numera två vita och två röda ytterväggar samt en vit lanternin. Ljusets höjd över havet var 18,4 m och lysvidden med rovoljelampan 6 nm. År 1891 byttes rovoljelampan mot en fotogenlampa och en 6:e ordn.(300 mm) dioptrisk trumlins med klippapparat installerades. Fyren från 1840 var i drift fram till 1902 då den släcktes och fyrutrustningen flyttades till en nybyggd fyr som bestod av ett vitt fyrhus på en träställning och med ljusets h.ö.h. 4,2 m. År 1913 ersattes 1902 års fyr av en nybyggd fyr som bestod av ett ca 4,5 m högt torn av järn och betong till vilken den gamla linsen flyttades samtidigt som man monterade AGA ljus och en klippapparat, ljusets h.ö.h. 4,3 m. År 1945 installerades elektricitet och gasreserv.

År 1947 byggdes nuvarande 10 meter höga fyrtorn som är belägen c:a 100 m öster om den ursprungliga fyren. Fortfarande används samma lins.

Den gamla fyrmästarbostaden med fyr är tidvis öppen som ett litet men sevärt museum, kontakta lotsstationen. Nederst i fyren förvaras den 3:e ordn.(1000 mm) dioptriska planlins med bulls-eye och 5 inslipade ringar samt 5 katadioptriska ringar under, 16 fack á 22,5° med katadioptrisk krona (11 ringar), 3 grupper á 120° med vardera 3 linsfack och 2 1/3 skärmfack och linspelare med urverk som var installerad i Eggegrunds fyr 1933 - 1977.

Bönan har varit lotsstation sedan 1911 då lotstationen på Limön drogs in och lotsstugan flyttades till Bönan.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1978, trätornet inkl huset

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Gävlebukten

Klicka här för att se fyrarna i Gävlebukten.


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, ledfyr, sideralsken, AGA-ljus, Limö, Eggegrund, Skutskär, lots