Astrolabium

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

astrolabium, ett instrument för mätning av solhöjd. Användes för navigering.


Astrolabiets vridbara skiva med piggar vrids och läses av. Figur Leif Elsby

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg

Astrolabium från National Maritime Museum. Foto Leif Elsby


Vad

Astrolabiet är en föregångare till sextant, känt redan i antiken och utvecklat av araberna.

Hur

Astrolabiet består av en skiva som får hänga lodrätt i något som kan liknas viden kedja.

  • Skivan är försedd med en skala samt en vridbar linjal, sk alhidad, i sin enklaste form försedd med två utstående piggar.
  • Man vrider linjalen så att den bakre piggen kommer i linje med den solskugga som den främre piggen alstrar.
  • Sedan läser man av solhöjden mot skalan.
  • Mer utvecklad hade piggarna slitsar, där bara en tunn solstråle kunde passera igenom och därigenom fick man en exaktare inställning.


Jfr jakobsstav, sextant, fyr- och handelshistoria, antikens fyrar, astronomisk navigation, latitud, gradindelning, navigation.