Anholt Knob

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Anholt Nord, dansk fyrskeppsstation ost om Anholt, Kattegatt. Verksam 1842-1948.

Ersatt av fyrskeppsstation Anholt Nord
AnholtKartaRitad.jpg

DKFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Laddar karta ...


71 SWHorns RevERVylGrådybHR 1Danskt fyrväsendeSkagens RevLäsö NordLäsö TrindelLäsö RendeKobbergrundÖstre FlakHals BarreÅlborg BugtAnholt NordAnholt KnobSchultz GrundKattegatt SWKattegatt SGilleleje Flak NLappegrundDrogdenHalskov RevMön SEKadetrendenGedser RevSkagens RevLäsö NordLäsö TrindelLäsö RendeKobbergrundÖstre FlakHals BarreÅlborg BugtAnholt NordAnholt KnobSchultz GrundKattegatt SWKattegatt SGilleleje Flak NLappegrundDrogdenHalskov RevMön SEKadetrendenGedser Rev71 SWHorns RevERVylGrådybHR 1
Klickbara karta över danska fyrskeppsstationer. Figur Leif Elsby
Danskt fyrskepp målat för station Anholt Knob. Arkiv Fiskeri & Söfartsmuseet i Esbjerg

Grundområdet

Under napoleonkrigen, och för att skydda smyghandeln mellan Sverige och England, staionerade engelsmännen ut egna skepp utanför Skagen och Anholt. Se Saumarez. De var civila fartyg som försågs med tillfälliga fyrljus och fick rollen som fyrskepp.

Vintern 1808-09 var kall så det räckte till. Havet frös och fångade fyrskeppet utanför Anholt i sitt grepp. Isskruvningen sänkte det. Men istället för att lägga ut ett nytt ockuperade engelsmännen ön Anholt 1809-1814.

Från Anholt till närmsta land är avståndet 23 M.

Öns östra del består av öde sandängar och klitter, tidigare skogbevuxen men där virket troligen använts som bränsle till fyren.

NO om Anholt finns revet Anholt Knob, som markerats med fyrskeppsstationen Anholt Knob och därefter Anholt Nord

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen låg på position Lat. N 56° 44’. Long. O 11° 39’.

1842-1948 var Anholt Knob fyrskeppsstation

X fartyg har tjänstgjort på stationen

  • 1842-1854 ?
  • 1855-1880 tjänstgjorde Fyrskib Nr V som fyrskepp vid Anholt Knob
  • 1880-1881 tjänstgjorde Fyrskib Nr VI som fyrskepp vid Anholt Knob

1948 bytte fyrskeppsstation Anholt Knob namn (och position) till Anholt Nord

Fyrskeppsstationerna Skagens Rev, Horns Rev, Gedser Rev och Anholt Nord, drogs in 1980. Den sista danska var Mön SE.

Minsvepta leder

Under andra världskriget lade framför allt tyskar och engelsmän ut omfattande områden med mineringar. När freden väl var ett faktum återstod ett tålamodsprövande arbete med att svepa områdena fria från minor. Till att börja med koncentrerade man sig på att skapa säkra leder. De markerades tillfälligt med fyrskepp, tills man minsvept så mycket att "allt" betraktades som säkert.

Bland annat sveptes och markerades följande leder:

Tabell danska fyrskeppsstationer

Anholt Knob ______ Anholt Nord ______ Drogden __________________ ER (Esbjerg Route)

Gedser Rev _______ Gilleleje Flak N _ Grådyb ___________________ Hals Barre

Halskov Rev ______ Horns Rev ________ HR 1 (Hanstholm Route 1) _ Kadetrenden

Kattegatt S ______ Kattegatt SW _____ Kobbergrund ______________ Lappegrund

Läsö Nord ________ Läsö Rende _______ Läsö Trindel _____________ Mön SE

Skagens Rev ______ Schultz Grund ____ Vengeance Grund __________ Vyl

Ålborg Bugt ______ Östre Flak _______ 71 SW

Tabell danska fyrskepp

Fyrskib Nr I _________ Fyrskib Nr II _________ Fyrskib Nr III _________ Fyrskib Nr IV

Fyrskib Nr V _________ Fyrskib Nr VI _________ Fyrskib Nr VII _________ Fyrskib Nr VIII

Fyrskib Nr IX ________ Fyrskib Nr X __________ Fyrskib Nr XI __________ Fyrskib Nr XII

Fyrskib Nr XIII ______ Fyrskib Nr XIV ________ Fyrskib Nr XV __________ Fyrskib Nr XVI

Fyrskib Nr XVII ______ Fyrskib Nr XVIII ______ Fyrskib Nr XIX _________ Fyrskib Nr XX

Fyrskib Nr XXI

Motorfyrskib Nr I ____ Motorfyrskib Nr II ____ Motorfyrskib Nr III ____ Motorfyrskib Nr IV


Jfr danskt fyrväsende, fyrskepp, tyfon, radiofyr


(Kolla upp:

1869-1870 tjänstgjorde Fyrskib Nr III ? som fyrskepp vid Anholt Knob

1880-1889 tjänstgjorde Fyrskib Nr XII som fyrskepp vid Anholt Knob

1884-1884 tjänstgjorde Fyrskib Nr XI som fyrskepp vid Anholt Knob)