Älvsborg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Älvsborg, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats på fästningen Nya Älvsborg i Göta älv, Kattegatt. Bemannad 1859-1880.

I den inre delen av inloppet till Göteborg.

BuskBöttGefvElfs1872Strip.jpg

Förtoning enligt Beskrifning 1872 över fyrarna Buskär, Böttö, Gefveskär och Elfsborg.


Göteborg karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Nya Älvsborgs fästning 2009 med Göteborgs hamn. Foto wikipedia.
Nya Älvsborgs fästning. Foto Statens Fastighetsverk.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Pater NosterPater NosterMarstrandMarstrandMarstrandCarlstenCarlstenErholmenErholmenHättebergetHättebergetAlbrektsunds kanalGöta älvTrollhätte kanalÄlvsborgÄlvsborgÄlvsborgs lösenÄlvsborgs lösenKnippelholmenKnippelholmenGäveskärGäveskärBöttöBöttöKänsöKänsöDonsöDonsöVingaVingaBuskärBuskärTrubadurenTrubadurenGbgOchCarlsten.jpg
Bildinformation


Fästningen Historik

Fästningen (Gamla) Älvsborg anlades på 1300-talet i Göta älvs mynning och belägrades flera gånger av danskarna. Den intogs av dem bl a 1563 och 1612 och blev båda gångerna återlämnad till Sverige mot dryg lösen, se Älvsborgs lösen.

Fästningen (Gamla) Älvsborg revs av svenskarna 1660-1673.

Fästningen Nya Älvsborg på Kyrkogårdsholmen i Göta älvs mynning anlades 1646-1670. Den byggdes efter ritningar av generalkvartermästaren vid fortifikationen Johan Wärnschöld. Sten hämtades delvis från fästningen Gamla Älvsborg som härvid revs.

1686 kompletterades fästningen med ett kraftigt torn.

1717-1719 belägrades Nya Älvsborg tre gånger utan framgång av dansk-norske styrkor ledda av Tordenskjold.

1745 förliste ostindiefararen "Göteborg II", på hemväg från Kina i inloppet till staden Göteborg. Se ostindiska kompanier.

Fängelse

Fästningen omvandlades stegvis till fängelse.

  • På 1780-talet förvarades här ett femtiotal fångar varav 14 var kvinnor.
  • 1808 hade man 63 fångar.

1854, då Carlstens fästning stängdes som fängelse, överfördes 32 livstidsdömda fångar till Nya Älvsborg. De övriga 200 livstidsdömda från Carlsten överfördes till skansen Kronan i Göteborg.

1858 överfördes en del av dessa livstidsdömda fångar från skansen Kronan till Nya Älvsborg. Resterande flyttades till fängelserna i Landskrona och Kristianstad.

1866 upphörde fästningen Nya Älvsborg att vara fängelse. De 77 internerna fördes då med ångbåten ”Skåne” till Karlskrona arbetsfängelse.

Andra fästningar som varit fängelse var t ex Carlsten (Marstrand), Varberg, Karlskrona, Landskrona. Cellfängelser uppföres senare i många svenska städer.

Utdömd militärt

1869 utdömdes Nya Älvsborg som militärt befästningsverk. Den blev snart en uppskattad krog. Fästningskyrkan har blivit populär för bröllop.

Ledfyren

Älvsborg fyr. Figur Leif Elsby

WGS-84 Lat. N. 57° 41’,2. Long. O. 11° 50’,5. Sv. Nr. -. Int. Nr. -

Bemannad 1859-1880.

1859 uppfördes ledfyren i form av ett mindre torn i trä med lanternin, placerat på fästningen Nya Älvsborg, den södra bastionen. Uppfördes av Göteborgs stad. Sideralsken med oljelampa. Lyshöjd: 13,8 m. Fyrkaraktär: vitt fast sken.

  • Fästningen var fästning, fängelse och nu också fyrplats.

1872 försågs fyren, som den första i Sverige, med en färgad sektor. Denna var röd och markerade ett grundområde.

Enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr i inloppet till Göteborg. Lyser med vitt fast sken inåt och utåt farleden, men med rött sken från N 80 V till N 20 V för att ange läget av Skalkorgarna m fl grund. Fyren är anbringad i ett litet torn, uppbyggt i spetsen av södra fästningsbastionen. Underhålls av Göteborgs stad.”

Avbemanning och personal

1880 ersattes fyren av samma år uppförd ledfyr på dels Knippelholmen (0,6 M V) samt dels två fyrar vid Carnegieska Bruket (längre in mot hamnområdet).

  • Fyren på nya Älvsborg släcktes, avbemannades och revs. Se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Älvsborg

Och sedan

1968 bildade ensfyrarna Carnegieska Bruket en enslinje 080, som leder genom rännan över Älvsborgsfjorden från Hunnebådan, SO om Knippelholmen. till Nya Varvet.

Nuvarande karaktär (Älvsborgs ledfyr): (släckt)

Göteborgs skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.


Jfr Kattegatt, Västerhavet, svenskt fyrväsende, ledfyr, Lotsverket, sideralsken, Buskär, Gäveskär, Böttö, Knippelholmen, Älvsborgs lösen, straff, Göteborg, Carnegieska Bruket