Nyheter

Farledsbelysning under förhandling

av Ann-Louise Gustavsson

Farleden in genom Norrtäljeviken släcktes i somras av Sjöfartsverket som ansåg att denna led inte längre behövde vara fyrbelyst. Roslagens Båtförbund invände starkt mot beslutet och har vänt sig till Norrtälje Kommun för att få till ett samarbete kring fortsatt drift av fyrarna. Kommunen har ställt sig positiv till detta och har avsatt 33 000 kronor för att upprätthålla belysningen i fyrarna längs leden. Som typexempel för övertagande och enskild drift har nämnts hur sex farledsfyrar 2009 överfördes till Föreningen Fyrtillsyn Gotland och därefter hållits belysta och underhållna.

Det krävs eventuellt en ny inmätning av sektorerna för att driften ska kunna fortsätta som tidigare. I värsta fall även en sjömätning, enligt Johan Westerlund på Sjöfartsverket som menar att denna fråga egentligen ligger hos Transportstyrelsen att besluta om.

Målsättningen är emellertid att återupptagen fyring ska kunna ske till båtsäsongen 2022, uppger Erik Klockare, ansvarig för frågan på Norrtälje Kommun.

Text: Magnus Rietz

 

Till nyhetssidan