Nyheter

Del 10 av Svenska fyrar

av Ann-Louise Gustavsson

Marianne Brus har levts stora delar av sitt liv på fyrplatsen Understen, längst ut i Södra Kvarken. Numera är fyrplatsen militärt skyddsobjekt och Marianne är en av få kan berätta om fyrlivet förr.

Lyssna här.

Till nyhetssidan