Nyheter

Del 1 Svenska fyrar: Björns fyr

av Ann-Louise Gustavsson

Då har första första programmet i radioserien Svenska fyrar släppts, och fokus i detta program är Björns fyr.

Lyssna här.

Fyrmästare Karl Magnus Alm kan knappt tro sina ögon. Från fyren Björn ser han ett skepp som driver in mot ön. Skeppet har tappat styrförmågan. Fyrpersonalen rycker ut för att rädda besättningen ombord. När fyrmännens krafter tryter tar fyrvaktardottern Beda Alm saken i egna händer. Hon tar med sig en tamp ut till de skeppsbrutna, slår ett tåg omkring deras liv och drar in dem över de hala klipporna.

Tre av fem ur den finska besättningen överlever och Beda Alm blir det sena 1800-talets stora hjälte. Historien om hur skeppet Hebe räddas når Lotsstyrelsen som belönar fyrpersonalen med pengar. Vid den här tiden löd Finland under Ryssland och den ryske tsaren Nikolaj II får också nys om Beda Alms räddningsbragd och belönar henne med en medalj.

Medverkande:
Anders Nylund, fyrfantast och guide vid Björns fyr.
Kristina Lennestedt, barnbarn till Beda Alm.

Till nyhetssidan