Nyheter

Åtta fyrplatser blir statliga byggnadsminnen

av Ann-Louise Gustavsson

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara åtta fyrplatser, varav en lotsplats, för statligt byggnadsminne.

"Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

"Ett av syften med Fyrsällskapet är att öka intresset för Svenska fyrar så att fler av dem kan bevaras för framtida generationer. Därför är vi såklart extra glada idag när ett sådan här beslut tas", säger Esbjörn Hillberg, ordförande Fyrsällskapet

Regeringens beslut omfattar:

Till nyhetssidan