Nyheter

Årsmöte 2021

av Ann-Louise Gustavsson

Kallelse till årsmötet 2021-03-24 har publicerats i Blänket 2021:1. Som angivits i kallelsen kommer mötet att hållas i virtuell form, pga rådande pandemi. Tillsammans med kallelsen i Blänket har visst mötesunderlag bifogats. Kompletterande underlag ska enligt kallelsen presenteras på sällskapets hemsida senast 3 veckor innan mötet.

Till nyhetssidan