Nyheter

Årets VIPP 2023 tilldelas Göran Sundström

av Ann-Louise Gustavsson

Priset utdelas årligen till enskild person, myndighet, förening eller företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1.

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:
"Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har utsett Göran Sundström, Karlsborg, som mottagare av 2023 års VIPP. Han får utmärkelsen för visat prov på stor kunskap och intuition  inom gasdriven fyrteknik. Göran är självlärd inom gastekniken och är en av de få som fortfarande behärskar den. Han är en tillgång och hjälper gärna till när någon är i behov av hjälp.


Göran Sundström som är 80 år har med åren blivit en väl aktad eldsjäl bland fyrfolk. Han började tidigt intressera sig för båtar och som ung fick han åka med postbåten och lärde känna och tycka om stora delar av Gryts skärgård och de som bodde där. Göran har tillbringat en stor del av sitt liv i Gryts skärgård samt i Vättern. Där har han drivit prickarbete på entreprenad för Sjöfartsverket, Vadstena kommun, Askersunds kommun och Göta kanalbolag. Han har också varit tillsyningsman för alla fyrarna i Vättern under sin firma ”Sumpes Rusk- och pricktjänst”. Även nu i dag så sköter han om fyrarna Vanäs och Enebåge udde. På Vanäs har han en liten utställning och håller fyren öppen på fyrdagen. Han var också till stor hjälp vid renovering av gasfyren Libertus i Stockholms hamn.


Göran har också skrivit flera tekniska artiklar i Blänket. Att behålla och dokumentera, ofta sofistikerade, tekniken kring de gamla fyrarna är centralt inom Svenska Fyrsällskapets intressesfär."

Till nyhetssidan