Nyheter

Årets VIPP 2022

av Ann-Louise Gustavsson
VIPP. Söndagen den 12 juni delades årets VIPP ut till Ratan Södra. Vippen överräcktes till föreningen Ratans historias ordförande Ritva Lundgren.
 
 
Så här lyder styrelsens motivering till 2022 års VIPP:
 
"Ratan Södra och dess fyrhus från 1874 – som blivit flyttat två gånger sedan den nya fyren byggdes 1942 – är nu tillbaka på sin ursprungliga plats. Sedan 2011 har byggnaden genomgått en omfattande renovering, inga genvägar har tagits utan allt arbete har utförts på sådant sätt som det en gång gjordes när huset byggdes. Tidsenliga färger, handhyvlade golvplank och handtryckta tapeter med mera. Fyren är numera att betrakta som ett vackert museiföremål. Renoveringen har skett i samarbete med Västerbottens museum, Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning, Riksantikvarieämbetet och framförallt Föreningen Ratans Historia med dess nyligen bortgångne ordförande Christer Hollinder som eldsjäl."
 
Foto: Agnetha Öberg

Till nyhetssidan