Nyheter

På ett medlemsförslag har styrelsen för Svenska Fyrsällskapet beslutat tilldela årets VIPP till Ulla Hillberg.

Årets VIPP 2021

av Ann-Louise Gustavsson

På ett medlemsförslag har styrelsen för Svenska Fyrsällskapet beslutat tilldela årets VIPP till Ulla Hillberg.

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:

”Bakom varje framgångsrik man står oftast en kompetent kvinna” som sällan får det erkännande hon förtjänar. Ingen passar bättre in på det påståendet än Ulla. Sedan starten 1996 har antalet medlemmar ständigt ökat och har snart nått upp till 5000. Denna fantastiska utveckling hade inte varit möjlig om inte administrationen fungerat så bra som den gjort. En verksamhet som kanske inte syns så mycket utåt men som måste vara på plats om inte medlemmarna ska svika och verksamheten haverera.

Dessa delar av föreningens verksamhet syns ofta inte utåt utan tas bara för givna. Det är framför allt i denna roll som Ulla Hillberg bidragit med sin kunskap och effektivitet och aldrig sinande energi. Ulla har även tillsammans med sin make deltagit i många fyrbesök såväl i Sverige som utomlands och skapat egna kontakter som är ytterst värdefulla för Fyrsällskapet. Ulla har även ombesörjt all försäljning och distribution av klubbprylar via post och mycket annat.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Ulla Hillberg ”Årets VIPP 2021” visa vår stora uppskattning för det långvariga och idoga arbete hon lagt ner under Fyrsällskapets 25-åriga verksamhet.

Till nyhetssidan