Svenska Fyrsällskapet

Bli medlem i Svenska Fyrsällskapet

Vi välkomnar enskilda personer, organisationer, företag och myndigheter som medlemmar. Som medlem får du

  • Svenska Fyrsällskapets tidskrift Blänket 4 gånger per år
  • Kallelse till möten, föredrag och andra aktiviteter
  • En årlig medlemsförteckning i januarinumret av Blänket
  • Tips om fyrlitteratur och ev. medlemsrabatter
  • Besökstips och annan information om fyrplatser
  • Tips om fyrboende och ev. medlemsrabatter
  • Möjlighet att delta i kortare och längre fyrresor.

Medlemsavgifter 2018

Kullen


Enskild medlemSverige200SEK
Ideell organisationSverige250SEK
FöretagSverige1000SEK
MyndighetSverige1000SEK
Enskild medlemutomlands300SEK
Enskild medlemutomlands40USD
Enskild medlemutomlands25GBP
Enskild medlemutomlands35EUR

Vill du bli medlem i Svenska Fyrsällskapet ? Gå till ansökan om medlemskap här...


Medlemsavgift för ny medlem inbetalas på PlusGiro konto: 19 68 420 - 8

När du förnyar ditt medlemskap vill vi att du betalar din medlemsavgift på PlusGiro konto: 40 07 14 – 2


Medlemmar bosatta utomlands ombedes betala via IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208, Bic/Swift-code: NDEASESS

Vi kan tyvärr inte ta emot betalning med check. Sänd istället sedlar i valfri valuta enligt ovan i ett kuvert till:

Svenska Fyrsällskapet, c/o Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö


Vill du bli medlem i Svenska Fyrsällskapet ? Gå till ansökan om medlemskap här...


Vill du istället ge bort ett gåvomedlemskap ? Vänligen kontakta


Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober gäller även för nästkommande årBeställ klubbprylarBli medlemKontakta ossLänkarOm oss

FB Message Phone In English