Fyrplats/fyrskepp

Eggegrund

Position N 60 44, O 17 33

Tidigaste fyr 1838 Nuvarande fyr 1933 Automatiserad 1970 Avbemannad 1977

Foto

Fyrplats på ön Eggegrund i Gävlebukten, Bottenhavet. Ön består av två flacka och skoglösa holmar av grus. Avstånd till land är 7 Nm. 1838-1839 anlades en fyr på västra sidan av ön. Fyren utgjordes av ett i trä kombinerat fyr och bostadshus med lanternin på taket. 1890 släcktes den västra fyrplatsen och ersattes av en ny fyrplats på östra delen av ön. Där uppfördes ett liknande kombinerat fyr och bostadshus i trä med lanternin på taket, med fotogenlampa och 4:e ordningens lins. Linsen flyttades över från den västra fyrplatsen till den nya fyren. Mistklockan med stapel flyttades till den nya fyrplatsen.

Tjänstgöring (67)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1845-12-27 - 1860-01-31 Dahlman, Erik 1804 1860
Fyrmästare 1860-02-04 - 1866-06-27 Hillberg, Johan Olof 1815 1886
Fyrmästare 1866-06-27 - 1873-09-09 Steinbach, Jacob Christian 1819 1877
Fyrmästare 1873-09-11 - 1875-10-25 Sandblom, Johan August 1844 1906
Fyrmästare 1875-10-28 - 1881-05-05 Pettersson, Karl Johan 1839 1911
Fyrmästare 1881-06-27 - 1904-00-00 Bolin, Frans Mikael 1839 1927
Fyrmästare tf 1902-07-12 - 1904-11-11 Löfström, Uno August Österman 1863 1951
Fyrmästare 1904-11-12 - 1929-00-00 Löfström, Uno August Österman 1863 1951
Fyrmästare tf 1923-12-01 - 1924-04-12 Häggroth, Konrad Eugen Carlsson 1886 1950
Fyrmästare tf 1927-01-11 - 1927-03-31 Abrahamsson, AXEL Abraham 1882 1956
Fyrmästare tf 1927-11-26 - 1928-03-31 Karlsson, IVAR Ernst Rudolf 1892 1966
Fyrmästare tf 1928-11-01 - 1929-04-30 Karlsson, IVAR Ernst Rudolf 1892 1966
Fyrmästare 1929-05-01 - 1933-10-31 Abrahamsson, AXEL Abraham 1882 1956
Fyrmästare tf 1933-11-01 - 1934-02-28 Andersson, Alfred 1886 1950
Fyrmästare 1934-03-01 - 1939-03-31 Mattsson, Mattias KONRAD 1878 1961
Fyrmästare tf 1936-10-01 - 1939-06-30 Andersson, Alfred 1886 1950
Fyrmästare 1939-07-01 - 1949-06-30 Andersson, Alfred 1886 1950
Fyrmästare tf 1939-10-01 - 1940-10-31 Alm, Eskil Teodor 1891 1967
Fyrmästare 1949-08-01 - 1961-06-30 Strömberg, Nils Gustaf 1898 1964
Fyrmästare tf 1964-11-01 - 1968-10-31 Borgström, TORE Engelbert 1912 1979
Fyrmästare bitr 1965-07-01 - 1970-09-30 Sjögren, Anders GUNNAR 1910 1982
Fyrmästare 1968-11-01 - 1975-00-00 Borgström, TORE Engelbert 1912 1979
Fyrmästare bitr 1970-10-01 - 1976-03-31 Borgström, SIGGE Bertil 1921 1990
Fyrmästare tf 1975-10-01 - 1976-00-00 Wahlund, Karl BERTIL Sigmund 1927 2006
Fyrvaktare 1845-12-27 - 1848-09-21 Hedbom, Olof 1827 1916
Fyrvaktare 1848-09-25 - 1850-07-27 Westin, Anders Gustaf 1824
Fyrvaktare 1851-05-05 - 1868-03-10 Pettersson, Karl Samuel 1823 1889
Fyrvaktare 1863-04-17 - 1863-09-24 Tidervall, Edvard Adolf Ferdinand 1830
Fyrvaktare 1863-09-24 - 1865-07-28 Lindström, Olof Persson 1825 1909
Fyrvaktare 1865-07-31 - 1870-05-03 Pettersson, Martin 1835 1902
Fyrvaktare 1870-05-03 - 1872-09-03 Bersén, Frans August 1829
Fyrvaktare 1872-10-01 - 1873-10-07 Modin, Erik 1851 1905
Fyrvaktare 1873-10-31 - 1875-10-27 Pettersson, Karl Johan 1839 1911
Fyrvaktare 1886-08-31 - 1896-09-03 Sjöström, Per 1852 1926
Fyrvaktare 1896-12-15 - 1912-11-18 Hörlin, Gustaf 1873 1922
Fyrvaktare 1912-12-10 - 1921-10-24 Ström, August Jansson 1874 1936
Fyrvaktare 1921-12-16 - 1923-11-30 Häggroth, Konrad Eugen Carlsson 1886 1950
Fyrvaktare 1924-04-13 - 1930-07-10 Häggroth, Konrad Eugen Carlsson 1886 1950
Fyrvaktare tf 1928-04-01 - 1928-04-30 Karlsson, IVAR Ernst Rudolf 1892 1966
Fyrvaktare 1930-08-03 - 1930-09-01 Häggroth, Konrad Eugen Carlsson 1886 1950
Fyrvaktare 1930-12-01 - 1932-06-30 Karlsson, IVAR Ernst Rudolf 1892 1966
Fyrvaktare 1932-07-01 - 1933-10-31 Andersson, Alfred 1886 1950
Fyrvaktare 1934-03-01 - 1936-09-30 Andersson, Alfred 1886 1950
Fyrvaktare 1940-11-01 - 1945-06-30 Alm, Eskil Teodor 1891 1967
Fyrvaktare 1:e 1945-07-01 - 1951-12-31 Alm, Eskil Teodor 1891 1967
Fyrvaktare 1952-05-01 - 1964-02-28 Sundberg, ALVAR Olof Axel 1921 2002
Fyrvaktare 1:e tf 1956-10-01 - 1957-09-30 Sjögren, Anders GUNNAR 1910 1982
Fyrvaktare 1:e 1957-10-01 - 1965-06-30 Sjögren, Anders GUNNAR 1910 1982
Fyrvaktare 1964-07-20 - 1964-12-31 Andersson, Johan Gunnar 1901 1978
Fyrvaktare 1:e tf 1964-09-01 - 1966-06-30 Forsman, NILS Valentin 1926 2008
Fyrvaktare 1:e 1966-07-01 - 1970-12-31 Forsman, NILS Valentin 1926 2008
Fyrvaktare 1:e 1973-01-01 - 1973-04-15 Lundh, CLIVE Erik Hjalmar 1924 1985
Fyrbiträde 1894-01-24 - 1896-12-14 Hörlin, Gustaf 1873 1922
Fyrbiträde extra 1907-04-01 - 1907-09-30 Holmqvist, Karl Teodor 1876 1958
Fyrbiträde 1907-10-01 - 1911-09-14 Holmqvist, Karl Teodor 1876 1958
Fyrbiträde extra 1911-09-28 - 1911-12-29 Jansson, Ernst Georg 1884 1972
Fyrbiträde 1911-12-30 - 1924-04-30 Jansson, Ernst Georg 1884 1972
Fyrbiträde extra 1923-12-01 - 1924-04-12 Mattsson, JOHAN Adrian 1899 1956
Fyrbiträde extra 1924-05-27 - 1926-11-05 Mattsson, JOHAN Adrian 1899 1956
Fyrbiträde 1926-11-01 - 1927-11-25 Karlsson, IVAR Ernst Rudolf 1892 1966
Fyrbiträde extra 1926-12-10 - 1927-08-04 Mattsson, JOHAN Adrian 1899 1956
Fyrbiträde extra 1927-11-15 - 1928-03-10 Mattsson, JOHAN Adrian 1899 1956
Fyrbiträde 1928-05-01 - 1928-10-31 Karlsson, IVAR Ernst Rudolf 1892 1966
Fyrbiträde 1929-05-01 - 1930-11-30 Karlsson, IVAR Ernst Rudolf 1892 1966
Biträde tillfälligt 1945-06-04 - 1945-09-30 Kyhlberg, IVAR Edgar Olle 1914 1985
Biträde tillfälligt 1946-07-01 - 1946-10-07 Eliasson, Karl Alfred 1920 2008
Biträde tillfälligt 1946-12-01 - 1948-03-31 Eliasson, Karl Alfred 1920 2008