Fyrplats/fyrskepp

Varö/Valö

Position N 57 33, O 11 48

Tidigaste fyr 1885 Nuvarande fyr 1935 Automatiserad 1935 Avbemannad 1935

Foto

Fyrplats och ledfyr i södra inloppet till Göteborg, innanför Tistlarna, Kattegatt. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä på hög stensockel och källare. I tornpartiet inrymdes fyrapparat med fast vitt sken i leden söderut. 1886 inrättades på gaveln i övervåningen en bifyr för leden inåt skärgården nordvart.

Tjänstgöring (13)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1885-12-31 - 1889-03-15 Taube, Carl Gunnar 1853 1945
Fyrmästare 1889-04-26 - 1895-04-23 Alexandersson, Hans Petter 1845 1929
Fyrmästare tf 1893-08-15 - 1895-06-25 Klint, Theodor Jonasson 1860 1934
Fyrmästare 1895-06-25 - 1925-03-31 Klint, Theodor Jonasson 1860 1934
Fyrmästare tf 1925-04-01 - 1925-08-21 Klint, Theodor Jonasson 1860 1934
Fyrmästare tf 1925-08-21 - 1926-05-17 Hult, Gustaf Adolf Johansson 1871 1943
Fyrmästare 1926-05-18 - 1932-09-30 Hult, Gustaf Adolf Johansson 1871 1943
Fyrmästare tf 1930-01-16 - 1930-01-29 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrmästare tf 1932-10-01 - 1936-02-29 Björk, Carl Erik 1877 1953
Fyrbiträde 1890-?-?? - Magnusson, Axel Ludvig 1863 1923
Fyrbiträde extra 1918-03-24 - 1918-04-23 Nyström, HENRY Oscar 1900 1978
Tillsyningsman 1936-03-01 - 1945-06-30 Mellberg, Martin Albert 1870 1950
Tillsyningsman 1945-07-01 - 1951-08-31 Arbo, Carl Rudolf Andersson 1898 1982