Fyrplats/fyrskepp

Kråksundsgap

Position N 58 06, O 11 27

Tidigaste fyr 1890 Nuvarande fyr riven, ny 1954 Automatiserad ej Avbemannad 1911

Foto

Fyrplats, ledfyr och gatt 2,5 M OSO om Kärringön, vid Edshultshall på Orust, Skagerack. Fyrplatsen uppfördes på ön Högholmen. Den bestod av ett kombinerat fyr- och boningshus i trä, några uthus samt brygga. 1898 byttes det ursprungliga fyrhuset ut mot ett som uppförts för Stockholmsutställningen

Tjänstgöring (4)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1890-11-01 - 1898-03-22 Nilsson, Anders 1842 1899
Fyrvaktare 1898-03-24 - 1910-10-06 Österberg, Laurenz Simon Gottfrid 1872 1962
Fyrvaktare tf 1910-10-14 - 1911-08-07 Holm, Axel Andersson 1871 1949
Tillsyningsman 1911-08-23 - 1920 Bergman, NIKLAS Olof 1854 1919