Fyrplats/fyrskepp

Kråksundsgap

Position N 58 11, O 11 46

Tidigaste fyr 1890 Nuvarande fyr 1954 Automatiserad 0 Avbemannad 1911

Foto

Fyrplats, ledfyr och gatt 2,5 M OSO om Kärringön, vid Edshultshall på Orust, Skagerack. Fyrplatsen uppfördes på ön Högholmen. Den bestod av ett kombinerat fyr- och boningshus i trä, några uthus samt brygga. 1898 byttes det ursprungliga fyrhuset ut mot ett som uppförts för Stockholmsutställningen. Fyren från 1890 revs 1954 och en ny uppfördes

Tjänstgöring (4)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1890-11-01 - 1898-03-22 Nilsson, Anders 1842 1899
Fyrvaktare 1898-03-24 - 1910-10-06 Österberg, Laurenz Simon Gottfrid 1872 1962
Fyrvaktare tf 1910-10-14 - 1911-08-07 Holm, Axel Andersson 1871 1949
Tillsyningsman 1911-08-23 - 1920 Bergman, NIKLAS Olof 1854 1919