Fyrplats/fyrskepp

Helsingborg

Position N 56 04, O 12 69

Tidigaste fyr 1744 Nuvarande fyr 1889 Automatiserad Avbemannad 1923

Foto

Fyrplats och lotsstation i staden Helsingborg. Fyren uppförd N om inloppet till centralhamnen. Den är sammanbyggd med bostadshus för fyrpersonalen och vaktrum för lotsarna. Fyren är automatiserad.

Tjänstgöring (16)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare tf 1889-08-23 - 1890-01-23 Malmström, August Wilhelm 1841 1924
Fyrmästare 1890-01-24 - 1907-03-05 Malmström, August Wilhelm 1841 1924
Fyrmästare tf 1906-10-01 - 1907-01-07 Wadsten, Johan Alfred Eriksson 1850 1925
Fyrmästare 1907-04-19 - 1916-03-31 Wadsten, Johan Alfred Eriksson 1850 1925
Fyrmästare tf 1912-04-13 - 1912-04-30 Berg, Peter LEONARD Persson 1878 1957
Fyrmästare 1916-05-12 - 1925-05-15 Romare, John Patrik 1860 1936
Fyrmästare tf 1917-07-01 - 1917-07-15 Kromnow, Olof Albert 1874 1959
Fyrmästare tf 1918-07-15 - 1918-07-29 Lund, EDVARD Ludvig 1875 1957
Fyrmästare tf 1920-10-11 - 1920-11-03 Kronholm, Carl Wilhelm Persson 1858 1941
Fyrmästare tf 1925-05-16 - 1925-09-30 Berg, Peter LEONARD Persson 1878 1957
Fyrmästare 1925-06-01 - 1934-09-30 Blomgren, Nils Fredrik 1869 1936
Fyrvaktare tf 1889-08-23 - 1890-01-23 Wadsten, Johan Alfred Eriksson 1850 1925
Fyrvaktare 1890-01-24 - 1906-09-30 Wadsten, Johan Alfred Eriksson 1850 1925
Fyrvaktare 1907-02-01 - 1912-04-12 Berg, Peter LEONARD Persson 1878 1957
Fyrvaktare 1912-05-01 - 1925-05-15 Berg, Peter LEONARD Persson 1878 1957
Fyrbiträde extra 1906-10-01 - 1907-01-31 Berg, Peter LEONARD Persson 1878 1957