Fyrplats/fyrskepp

Bjuröklubb

Position N 64 48, O 21 57

Tidigaste fyr 1859 Nuvarande fyr 1859 Automatiserad 1970 Avbemannad 1970

Foto

Fyrplats och lotsstation uppförd på den mellan Umeå och Skellefteå utskjutande landtungan Bjuröklubb. Fyren är sammanbyggd med uppassningshuset för lotsarna. Fyrmästarbostaden byggdes 1859 och är belägen i en svacka 250 m söder om fyren.

Tjänstgöring (36)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1859-08-11 - 1867-07-12 Arenander, Leonard 1814 1867
Fyrmästare 1867-07-30 - 1883-11-21 Sjöstedt, Carl Oskar 1816 1895
Fyrmästare 1883-11-22 - 1911-12-31 Sjöstedt, Bror Conrad 1846 1920
Fyrmästare tf 1904-08-01 - 1912-01-11 Sjöstedt, Oscar FRANS 1876 1961
Fyrmästare 1912-01-12 - 1935-07-31 Sjöstedt, Oscar FRANS 1876 1961
Fyrmästare tf 1935-08-16 - 1935-08-30 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrmästare 1935-11-07 - 1941-01-31 Eklund, Johannes Antonius Pettersson 1878 1949
Fyrmästare 1941-07-01 - 1948-05-31 Grubbström, Fredrik William 1891 1952
Fyrmästare 1948-06-01 - 1963-00-00 Lindroth, Anders GUSTAV Emanuel 1898 1972
Fyrmästare tf 1967-01-01 - 1968 Sjöstedt, Frans ÅKE 1908 2001
Fyrmästare bitr 1968-01-01 - 1970-09-30 Borgström, SIGGE Bertil 1921 1990
Fyrmästare 1969-02-01 - 1970-09-30 Stefansson, Erik Alrik 1914 1999
Fyrvaktare 1859-08-11 - 1867-04-23 Bäckman, Per Olof 1827 1881
Fyrvaktare 1867-04-23 - 1898-10-01 Forsberg, Olof Johan 1840 1899
Fyrvaktare 1900-02-06 - 1904-07-31 Sjöstedt, Oscar FRANS 1876 1961
Fyrvaktare tf 1912-03-08 - 1914-12-31 Löfgren, ALBIN Johan 1883 1943
Fyrvaktare 1915-01-01 - 1923-08-16 Löfgren, ALBIN Johan 1883 1943
Fyrvaktare 1923-11-06 - 1927-07-31 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrvaktare 1927-10-26 - 1939-05-31 Grubbström, Fredrik William 1891 1952
Fyrvaktare tf 1935-08-01 - 1935-08-15 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrvaktare tf 1935-09-01 - 1935-10-31 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrvaktare 1939-08-01 - 1945-06-30 Augustson, FOLKE Arthur Elias 1899 1981
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1948-06-30 Sjöstedt, Bengt UNO 1901 1965
Fyrvaktare 1950-10-01 - 1953-02-28 Englund, Erik Rickard 1907 1963
Fyrvaktare 1:e 1954-01-01 - 1965-02-16 Lundin, Karl OTTO Lorens 1919 1965
Fyrvaktare 1:e 1969-00-00 - 1969-10-31 Petterson, Frans Johan GÖSTA 1912 1996
Fyrbiträde 1859-11-28 - 1867-04-22 Forsberg, Olof Johan 1840 1899
Fyrbiträde 1867-04-27 - 1885-09-21 Svenonius, Albert Fredrik 1844 1923
Fyrbiträde extra 1898-09-17 - 1900-02-05 Sjöstedt, Oscar FRANS 1876 1961
Fyrbiträde extra 1907-09-16 - 1908-05-10 Löfgren, ALBIN Johan 1883 1943
Fyrbiträde extra 1908-10-25 - 1912-03-12 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrbiträde extra 1927-07-20 - 1927-09-30 Sjöstedt, VINCENT Karl 1911 2004
Fyrbiträde extra 1930-06-02 - 1930-06-16 Sjöstedt, VINCENT Karl 1911 2004
Fyrbiträde extra 1933-06-11 - 1933-11-11 Sjöstedt, VINCENT Karl 1911 2004
Lotsbarnskolelärare 1897-04-03 - 1903-05-12 Vikander, Johanna HANNA Gravilda Nilsson 1878 1943
Lotsbarnskolelärare 1914-06-02 - 1920-00-00 Sjöstedt, ANNA Alida Wikman 1894 1980