Fyrplats/fyrskepp

Fyrskeppet Fladen

Position N 57 17, O 11 67

Tidigaste fyr 1892 Nuvarande fyr 1969 Automatiserad 0 Avbemannad 1969

Foto

På fyrskeppsstationen har sex fyrskepp gjort tjänst: 1892-1899 nr 10B Fladen, 1900-1900 nr 18 Reserv, 1901-1924 nr 16 Kopparstenarne, 1925-1925 nr 24 Reserv, 1926-1929 nr 32 Fladen, 1930-1967 nr 10B Fladen och 1968-1969 nr 29 Ölandsrev. Ersatt 1969 av kassunfyren Fladen (obemannad).

Tjänstgöring (246)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare tf 1892-10-12 - 1892-10-11 Eksten, Olof Edvard Eriksson 1855 1916
Fyrmästare 1892-10-12 - 1893-06-01 Eksten, Olof Edvard Eriksson 1855 1916
Fyrmästare 1894-06-26 - 1900-04-03 Lavén, Oskar Gustavsson 1856 1901
Fyrmästare 1900-06-05 - 1904-03-31 Öberg, August Wilhelm 1852 1924
Fyrmästare tf 1900-06-25 - 1900-12-27 Olén, Carl Ludvig Olsson 1867 1934
Fyrmästare 1904-04-15 - 1907-11-18 Rönnqvist, Lars Nilsson 1862 1929
Fyrmästare 1906-06-26 - 1906-07-01 Wiberg, Sven Anders Andersson 1853 1909
Fyrmästare 1907-12-27 - 1914-05-13 Dahlberg, Svante Lennartsson 1872 1954
Fyrmästare tf 1914-08-07 - 1914-12-31 Möller, Sture Eberhard Nilsson 1875 1956
Fyrmästare 1915-01-01 - 1920-01-22 Möller, Sture Eberhard Nilsson 1875 1956
Fyrmästare tf 1920-01-23 - 1920-03-15 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrmästare 1920-02-27 - 1924-04-06 Holmström, OSKAR Johan 1880 1941
Fyrmästare tf 1924-04-07 - 1928-11-30 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrmästare tf 1928-12-01 - 1929-04-01 Sjöstedt, IVAR Gustaf Ingvarsson 1886 1962
Fyrmästare 1929-04-01 - 1929-11-17 Holmström, OSKAR Johan 1880 1941
Fyrmästare 1929-11-18 - 1940-03-31 Öhman, Martin WILIAM Henrik 1880 1947
Fyrmästare tf 1935-04-07 - 1935-11-30 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrmästare tf 1940-04-01 - 1940-11-12 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrmästare 1940-05-01 - 1952-05-22 Netterstedt, Alfred VALDEMAR 1898 1952
Fyrmästare tf 1941-11-01 - 1945-11-14 Sjöstedt, IVAR Gustaf Ingvarsson 1886 1962
Fyrmästare tf 1951-12-16 - 1952-01-15 Bull, Gösta Lennart Larsson 1916 1988
Fyrmästare 1952-07-01 - 1953-04-30 Nilén, IVAN Anders 1895 1973
Fyrmästare 1952-10-01 - 1963-11-01 Bergström, HELGE Johan 1902 1972
Fyrmästare 1964-02-01 - 1969-12-31 Welander, Rune Gerhard Noresson 1918 2006
Fyrmästare bitr 1965-01-01 - 1969-10-19 Martinsson, GUSTAF Roland 1910 1992
Fyrmästare bitr 1965-07-01 - 1965-09-30 Bull, Gösta Lennart Larsson 1916 1988
Fyrmästare bitr 1965-09-02 - 1969-06-30 Ahlström, John AXEL Sigvard 1908 1986
Fyrvaktare tf 1892-11-08 - 1893-02-07 Wiberg, Sven Anders Andersson 1853 1909
Fyrvaktare 1893-02-07 - 1894-06-25 Lavén, Oskar Gustavsson 1856 1901
Fyrvaktare 1893-02-07 - 1906-06-30 Wiberg, Sven Anders Andersson 1853 1909
Fyrvaktare 1894-08-07 - 1900-06-24 Olén, Carl Ludvig Olsson 1867 1934
Fyrvaktare tf 1900-08-03 - 1900-12-28 Rönnqvist, Lars Nilsson 1862 1929
Fyrvaktare 1900-12-28 - 1904-04-15 Rönnqvist, Lars Nilsson 1862 1929
Fyrvaktare 1901-04-18 - 1911 Lundström, Alexander 1868 1945
Fyrvaktare tf 1904-03-09 - 1904-05-26 Måneskiöld, Albin Andersson Widdén 1877 1947
Fyrvaktare 1904-05-27 - 1904-12-31 Knutsén, John Carl William Knutsson 1866 1944
Fyrvaktare tf 1905-01-01 - 1905-10-08 Dahlberg, Svante Lennartsson 1872 1954
Fyrvaktare 1906-02-16 - 1907-12-26 Dahlberg, Svante Lennartsson 1872 1954
Fyrvaktare tf 1906-07-11 - 1908-11-10 Dahl, Axel Alfred 1877 1957
Fyrvaktare tf 1907-12-01 - 1908-01-15 Öhman, Martin WILIAM Henrik 1880 1947
Fyrvaktare 1908-01-15 - 1916-07-01 Holmström, OSKAR Johan 1880 1941
Fyrvaktare 1908-11-11 - 1926-09-14 Dahl, Axel Alfred 1877 1957
Fyrvaktare tf 1914-05-18 - 1914-11-30 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrvaktare tf 1916-07-01 - 1916-09-21 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrvaktare 1916-09-22 - 1918-06-04 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrvaktare 1918-11-19 - 1920-01-22 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrvaktare 1920-03-16 - 1924-04-06 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrvaktare 1926-09-11 - 1929-11-17 Westerlund, Erik Oskar Adolf Nilsson 1884 1935
Fyrvaktare tf 1927-05-01 - 1929-04-30 Netterstedt, Alfred VALDEMAR 1898 1952
Fyrvaktare 1929-05-01 - 1929-11-17 Sjöstedt, IVAR Gustaf Ingvarsson 1886 1962
Fyrvaktare tf 1929-10-01 - 1930-07-31 Hedvik, Oscar Alex Hansson 1897 1987
Fyrvaktare 1929-11-18 - 1937-02-28 Dahl, Axel Alfred 1877 1957
Fyrvaktare 1930-03-01 - 1940-04-06 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrvaktare 1933-07-17 - 1933-10-01 Garin, Erik Wilhelm Mårtensson 1897 1970
Fyrvaktare 1935-12-01 - 1936-08-02 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrvaktare 1936-09-22 - 1940-03-31 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrvaktare 1:e 1937-08-01 - 1950-01-01 Hamström, John Fredrik Toraell 1897 1967
Fyrvaktare tf 1940-04-01 - 1943-06-08 Bergström, HELGE Johan 1902 1972
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1950-03-31 Hermansson, Truls Harry 1895 1970
Fyrvaktare 1946-05-01 - 1949-12-31 Alfredson, Oskar Fredrik 1903 1974
Fyrvaktare 1:e 1946-05-01 - 1952-09-30 Bergström, HELGE Johan 1902 1972
Fyrvaktare extra 1946-09-01 - 1947-04-30 Westerberg, HANS Erik 1910 1987
Fyrvaktare 1:e tf 1946-11-16 - 1947-05-30 Carlsson, Fritz Waldemar 1899 1984
Fyrvaktare 1:e tf 1948-01-01 - 1950-03-31 Carlsson, Fritz Waldemar 1899 1984
Fyrvaktare 1949-05-01 - 1950-04-30 Claesson, Karl Edvin Georg 1899 1982
Fyrvaktare 1:e 1950-04-01 - 1959-04-30 Carlsson, Fritz Waldemar 1899 1984
Fyrvaktare 1950-04-01 - 1950-12-07 Martinsson, Axel Johan Mentor 1904 1977
Fyrvaktare 1950-07-01 - 1959-04-30 Sahlin, JOHAN Folke 1904 1977
Fyrvaktare 1950-12-01 - 1961-06-30 Karlsson, Karl Albert Alexander 1920 2003
Fyrvaktare tf 1951-03-01 - 1952-06-30 Lönnberg, Karl Oskar Emrich 1913 1998
Fyrvaktare 1:e 1951-03-01 - 1951-06-30 Söder, Gustav Einar 1915 2003
Fyrvaktare 1:e 1951-11-01 - 1951-12-15 Bull, Gösta Lennart Larsson 1916 1988
Fyrvaktare 1:e 1952-01-16 - 1954-01-31 Bull, Gösta Lennart Larsson 1916 1988
Fyrvaktare 1:e 1952-04-01 - 1965-03-31 Ahlström, John AXEL Sigvard 1908 1986
Fyrvaktare 1952-10-01 - 1954-03-04 Sandell, Sten Oskar Vallentin 1907 1975
Fyrvaktare 1953-08-01 - 1953-11-19 Söder, Sven Gösta 1922 1953
Fyrvaktare 1953-08-01 - 1953-11-19 Söder, Sven Gösta II 1922 1953
Fyrvaktare 1:e 1954-08-25 - 1965-06-30 Bull, Gösta Lennart Larsson 1916 1988
Fyrvaktare 1955-01-01 - 1960-09-30 Nilsson, Kjell Sigvard 1928 2010
Fyrvaktare 1957-01-01 - 1957-06-23 Martinsson, GUSTAF Roland 1910 1992
Fyrvaktare 1:e tf 1959-05-01 - 1960-06-30 Sahlin, JOHAN Folke 1904 1977
Fyrvaktare 1:e 1960-07-01 - 1965-01-01 Sahlin, JOHAN Folke 1904 1977
Fyrvaktare 1:e tf 1960-10-01 - 1966-06-30 Nilsson, Kjell Sigvard 1928 2010
Fyrvaktare 1962-01-01 - 1965-06-30 Knafve, ANDERS Henry 1910 1991
Fyrvaktare extra 1962-10-01 - 1966-06-30 Pettersson, Bror Allan 1906 1970
Fyrvaktare 1:e 1965-07-01 - 1966-06-30 Knafve, ANDERS Henry 1910 1991
Fyrvaktare extra 1966-01-01 - 1966-06-30 Holmqvist, Ernst Olof 1904 1975
Fyrvaktare 1:e tf 1966-01-01 - 1968-01-17 Söderman, Dan Ove 1928 2000
Fyrvaktare extra 1966-05-17 - 1967-04-22 Fransson, Jan Arne Krister 1945 1990
Fyrvaktare 1:e extra 1966-07-01 - 1969-06-30 Holmqvist, Ernst Olof 1904 1975
Fyrvaktare 1:e 1966-07-01 - 1968-01-00 Nilsson, Kjell Sigvard 1928 2010
Fyrvaktare 1:e 1966-07-01 - 1968-12-31 Pettersson, Bror Allan 1906 1970
Fyrvaktare 1:e 1966-07-01 - 1970-04-30 Ström, Erik Birger 1910 1986
Fyrvaktare extra 1967-12-17 - 1970-04-16 Söderholm, Johannes Lennart 1911 1970
Fyrvaktare extra 1968-10-17 - 1968-12-29 Fransson, Jan Arne Krister 1945 1990
Fyrvaktare extra 1969-05-06 - 1969-06-26 Fransson, Jan Arne Krister 1945 1990
Fyrbiträde extra 1935 - 1935 Holmberg, Carl Ivan Olof 1913 1998
Fyrbiträde extra 1936 - 1937 Holmberg, Carl Ivan Olof 1913 1998
Fyrbiträde extra 1892-10-25 - 1893-01-30 Stolpe, Karl Wilhelm 1874 1956
Fyrbiträde 1892-10-26 - 1893-01-30 Werner, Olof LAURENTZ Emil Olofsson 1868 1906
Fyrbiträde 1893-01-31 - 1898-00-00 Ingman, Carl Edvard 1872 1900
Fyrbiträde 1893-01-31 - 1898-12-15 Nilén, Alfred Niklasson 1860 1948
Fyrbiträde 1893-01-31 - 1899-02-16 Stolpe, Karl Wilhelm 1874 1956
Fyrbiträde 1893-01-31 - 1894-10-13 Werner, Olof LAURENTZ Emil Olofsson 1868 1906
Fyrbiträde 1894-01-10 - 1894-08-07 Olén, Carl Ludvig Olsson 1867 1934
Fyrbiträde 1894-10-18 - 1899-10-30 Lindberg, AXEL Emanuel 1874 1942
Fyrbiträde 1894-11-30 - 1900-08-03 Rönnqvist, Lars Nilsson 1862 1929
Fyrbiträde extra 1896-05-19 - 1901-12-31 Jernberg, Samuel Ludvig 1872 1955
Fyrbiträde 1899-03-18 - 1900-06-26 Björkman, Carl Axel Werner 1867 1951
Fyrbiträde 1899-10-31 - 1904-03-08 Måneskiöld, Albin Andersson Widdén 1877 1947
Fyrbiträde extra 1899-12-15 - 1900-06-19 Sjöberg, Johan August 1874 1915
Fyrbiträde 1899-12-19 - Armfelt, Johan Magnus Andreasson 1872 1900
Fyrbiträde 1900-06-20 - 1907-12-31 Sjöberg, Johan August 1874 1915
Fyrbiträde 1900-06-25 - 1906-07-31 Björk, Carl Erik 1877 1953
Fyrbiträde 1900-06-25 - 1901-04-18 Lundström, Alexander 1868 1945
Fyrbiträde 1900-06-25 - 1901-04-16 Wallin, Johan Ivar 1882
Fyrbiträde extra 1900-06-26 - 1901-09-01 Nordberg, NILS Bernhard 1868 1951
Fyrbiträde 1901-04-18 - 1901-05-22 Nordahl, Henrik Emanuel Jacobsson 1880 1906
Fyrbiträde 1901-04-25 - 1901-06-03 Bjuggren, Karl 1877 1933
Fyrbiträde 1901-05-31 - 1904-05-06 Fridén, Oskar Alfred Olsson 1877 1953
Fyrbiträde 1901-12-31 - 1906-12-31 Jernberg, Samuel Ludvig 1872 1955
Fyrbiträde extra 1902-11-15 - 1903-05-17 Knutsén, John Carl William Knutsson 1866 1944
Fyrbiträde extra 1903-12-15 - 1904-01-16 Bodén, EDVIN Leopold Andersson 1880 1973
Fyrbiträde 1904-05-14 - 1910-03-31 Modén, Carl Birger Andersson 1871 1916
Fyrbiträde 1904-05-27 - 1906-04-14 Måneskiöld, Albin Andersson Widdén 1877 1947
Fyrbiträde extra 1904-06-15 - 1905-08-14 Bodén, EDVIN Leopold Andersson 1880 1973
Fyrbiträde extra 1906-08-01 - 1908-10-31 Bodén, EDVIN Leopold Andersson 1880 1973
Fyrbiträde extra 1907-03-01 - 1907-11-30 Öhman, Martin WILIAM Henrik 1880 1947
Fyrbiträde extra 1907-08-15 - 1911-04-01 Hillgren, Karl Herman Hermansson 1886 1974
Fyrbiträde extra 1907-08-15 - 1909-04-30 Söder, JOHAN Sigfrid Jönsson 1878 1955
Fyrbiträde extra 1907-12-01 - 1912-12-31 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrbiträde extra 1908-08-05 - 1914-04-14 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrbiträde extra 1908-11-01 - 1911-09-14 Andersson, Edvin Algot 1887 1964
Fyrbiträde extra 1909-05-01 - 1911-02-15 Bengtsson, Johan Vilhelm 1885 1955
Fyrbiträde tf 1910-03-31 - 1911-01-31 Binde, James Julius Johansson 1875 1911
Fyrbiträde 1911-02-01 - 1911-04-01 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrbiträde extra 1911-04-19 - 1916-02-29 Meuller, Johan Reinhold 1889 1968
Fyrbiträde 1911-06-01 - 1912-04-04 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrbiträde extra 1911-09-15 - 1914-04-15 Hagward, Ernfrid Leonard Andersson 1889 1950
Fyrbiträde extra 1911-12-01 - 1917-05-21 Hermansson, KNUT Rickard 1891 1975
Fyrbiträde 1913-01-01 - 1914-05-17 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrbiträde extra 1913-07-15 - 1914-04-14 Klint, John Emil 1888 1963
Fyrbiträde tf 1914-04-15 - 1914-12-31 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrbiträde extra 1914-04-15 - 1916-12-19 Waldner, FREDRIK Adolf Jacobsson 1892 1981
Fyrbiträde extra 1914-05-17 - 1914-11-29 Carlsson, Elias RUDOLF 1889 1969
Fyrbiträde extra 1914-09-16 - 1917-08-16 Meuller, Axel Wilhelm 1886 1957
Fyrbiträde 1914-12-01 - 1915-07-14 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrbiträde 1915-01-01 - 1917-03-26 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrbiträde 1915-08-15 - 1916-06-30 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrbiträde extra 1916-03-01 - Westerberg, Hilding Bernhard Laurentius Johansson 1896 1980
Fyrbiträde 1916-10-31 - 1917-03-26 Wallding, AXEL Reinhold Johnsson 1888 1957
Fyrbiträde 1917-05-11 - 1919-03-03 Appelgren, Arnold Wilhelm 1886 1956
Fyrbiträde 1917-05-11 - 1918-02-25 Waldner, FREDRIK Adolf Jacobsson 1892 1981
Fyrbiträde 1917-05-11 - 1918-03-12 Waldner, FREDRIK Adolf Jacobsson 1892 1981
Fyrbiträde 1918-04-12 - 1922-11-27 Meuller, Johan Reinhold 1889 1968
Fyrbiträde extra 1918-10-01 - 1921-12-31 Hermansson, HENNING Walfrid 1894 1968
Fyrbiträde tf 1918-10-01 - 1919-04-22 Hermansson, KNUT Rickard 1891 1975
Fyrbiträde extra 1918-10-01 - 1922-03-13 Karlsson, Knut Severus 1893 1982
Fyrbiträde 1919-04-23 - 1920-01-22 Meuller, Axel Wilhelm 1886 1957
Fyrbiträde extra 1919-07-16 - 1921-08-29 Wallding, Ernst David Algot Johnsson 1893 1974
Fyrbiträde extra 1919-08-16 - 1923-12-30 Ridderman, FRITZ Leonard Helgesson 1897 1966
Fyrbiträde extra 1920-02-01 - 1920-04-15 Arbo, Carl Rudolf Andersson 1898 1982
Fyrbiträde 1920-03-16 - 1920-05-17 Hermansson, KNUT Rickard 1891 1975
Fyrbiträde 1920-08-20 - 1921-06-12 Henriksson, John Ludvig 1892 1977
Fyrbiträde extra 1920-09-16 - 1920-09-30 Arbo, Carl Rudolf Andersson 1898 1982
Fyrbiträde extra 1920-12-04 - 1921-02-21 Carlsson, Charles Oscar 1899 1994
Fyrbiträde 1921-06-13 - 1927-07-31 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrbiträde extra 1921-10-01 - 1923-06-21 Kaldén, Olof Alban 1898 1983
Fyrbiträde tf 1922-01-01 - 1923-07-15 Hermansson, HENNING Walfrid 1894 1968
Fyrbiträde 1922-03-14 - 1927-09-15 Karlsson, Knut Severus 1893 1982
Fyrbiträde extra 1922-12-16 - 1922-12-31 Nyström, HENRY Oscar 1900 1978
Fyrbiträde 1923-04-24 - 1923-09-10 Wallding, Ernst David Algot Johnsson 1893 1974
Fyrbiträde extra 1923-07-01 - 1927-03-31 Nilén, IVAN Anders 1895 1973
Fyrbiträde extra 1923-08-01 - 1929-11-17 Dahlholm, SVEN Thure 1901 1975
Fyrbiträde extra 1923-09-16 - 1926-11-16 Eriksson, Karl David 1885 1980
Fyrbiträde tf 1923-12-31 - 1925-08-15 Ridderman, FRITZ Leonard Helgesson 1897 1966
Fyrbiträde extra 1925-08-17 - 1929-11-17 Österberg, TORSTEN Fredrik Fredie 1902 1972
Fyrbiträde 1926-05-18 - 1927-10-15 Hermansson, HENNING Walfrid 1894 1968
Fyrbiträde extra 1926-11-16 - 1927-10-15 Hamström, John Fredrik Toraell 1897 1967
Fyrbiträde extra 1927-09-16 - 1927-10-15 Westling, Allan Eugen 1906 1991
Fyrbiträde 1927-10-16 - 1929-11-17 Hamström, John Fredrik Toraell 1897 1967
Fyrbiträde 1927-10-16 - 1929-11-17 Westling, Allan Eugen 1906 1991
Fyrbiträde 1927-12-16 - 1929-11-17 Ridderman, FRITZ Leonard Helgesson 1897 1966
Fyrbiträde 1929-05-07 - 1929-09-30 Hedvik, Oscar Alex Hansson 1897 1987
Fyrbiträde extra 1929-11-18 - 1935-03-31 Alfredson, Oskar Fredrik 1903 1974
Fyrbiträde 1929-11-18 - 1946-03-31 Carlsson, Fritz Waldemar 1899 1984
Fyrbiträde 1929-11-18 - 1932-12-16 Garin, Erik Wilhelm Mårtensson 1897 1970
Fyrbiträde 1929-11-18 - 1932-07-31 Kaldén, Olof Alban 1898 1983
Fyrbiträde 1932-08-01 - 1946-02-28 Brattholm, Hans Fredrik Arnersson Johansson 1897 1962
Fyrbiträde extra 1932-12-16 - 1937-02-28 Westerberg, John Gunnar 1900 1989
Fyrbiträde extra 1932-12-17 - 1934-08-25 Bergström, HELGE Johan 1902 1972
Fyrbiträde 1933-05-17 - 1936-04-30 Martinson, AUGUST Gottfrid 1900 1997
Fyrbiträde extra 1935-00-00 - 1936-00-00 Bergström, HELGE Johan 1902 1972
Fyrbiträde extra 1935-04-01 - 1947-05-31 Karlsson, Eric Sigfrid 1904 1992
Fyrbiträde extra 1935-09-01 - 1935-12-31 Lorén, Tage Gottfrid 1907 1967
Fyrbiträde tf 1935-12-17 - 1936-10-23 Granström, Carl Gustaf Arthur 1910 2010
Fyrbiträde extra 1936-10-01 - 1940-08-08 Björk, Bror ALEXANDER 1884 1955
Fyrbiträde 1937-03-01 - 1945-06-30 Hermansson, Truls Harry 1895 1970
Fyrbiträde extra 1937-03-01 - 1939-05-31 Martinsson, Axel Johan Mentor 1904 1977
Fyrbiträde tf 1937-03-01 - 1939-09-30 Westerberg, John Gunnar 1900 1989
Fyrbiträde tf 1937-05-18 - 1937-08-16 Granström, Carl Gustaf Arthur 1910 2010
Fyrbiträde tf 1937-07-01 - 1940-01-20 Sahlin, JOHAN Folke 1904 1977
Fyrbiträde tf 1940-04-01 - 1940-06-30 Sahlin, JOHAN Folke 1904 1977
Fyrbiträde tf 1940-08-25 - 1941-03-31 Sahlin, JOHAN Folke 1904 1977
Fyrbiträde 1942-03-01 - 1945-11-30 Nyberg, Charles Teodor 1892 1973
Fyrbiträde extra 1942-04-01 - 1943-05-21 Martinsson, Axel Johan Mentor 1904 1977
Fyrbiträde tf 1956-10-09 - 1956-12-31 Martinsson, GUSTAF Roland 1910 1992
Biträde tillfälligt 1922-12-16 - 1923-04-30 Dahlholm, SVEN Thure 1901 1975
Biträde tillfälligt 1927-10-01 - 1929-10-04 Westerberg, John Gunnar 1900 1989
Biträde tillfälligt 1928-01-16 - 1928-03-16 Nordberg, Klas Evald 1904 1981
Biträde tillfälligt 1930-01-08 - 1930-04-15 Westerberg, FREDRIK Wilhelm 1908 1995
Biträde tillfälligt 1931-06-16 - 1931-07-16 Nordberg, Klas Evald 1904 1981
Biträde tillfälligt 1940-08-24 - 1940-10-30 Larsson, Josef Augustinus 1896 1967
Biträde tillfälligt 1941-04-01 - 1941-11-30 Westerberg, FREDRIK Wilhelm 1908 1995
Biträde tillfälligt 1947-06-05 - 1948-01-15 Sandell, Sten Oskar Vallentin 1907 1975
Biträde tillfälligt 1947-12-09 - 1947-12-15 Nilsson, Kjell Sigvard 1928 2010
Biträde tillfälligt 1950-02-07 - 1952-09-30 Sandell, Sten Oskar Vallentin 1907 1975
Biträde tillfälligt 1951-10-09 - 1952-01-31 Nilsson, Kjell Sigvard 1928 2010
Biträde tillfälligt 1952-09-24 - 1953-07-31 Söder, Sven Gösta 1922 1953
Biträde tillfälligt 1952-09-24 - 1953-07-31 Söder, Sven Gösta II 1922 1953
Biträde tillfälligt 1953-04-01 - 1954-12-31 Nilsson, Kjell Sigvard 1928 2010
Biträde tillfälligt 1959-08-01 - 1961-04-07 Olausson, Jan-Olof 1939
Biträde tillfälligt 1961-10-01 - 1962-09-30 Pettersson, Bror Allan 1906 1970
Biträde tillfälligt 1965-04-01 - 1966-04-30 Olausson, Jan-Olof 1939
Biträde tillfälligt 1966-08-03 - 1967-03-31 Andersson, Rune Ingvar 1934 2006
Tjänsteman extra 1929-11-18 - 1931-06-30 Hermansson, Truls Harry 1895 1970
Tjänsteman extra 1969-01-01 - 1969-04-01 Andersson, Rune Ingvar 1934 2006
Maskinist 1936-07-18 - Svensson, Birger 1911 1985
Maskinist 1969-09-01 - 1970-03-31 Gräsman, Bertil Edvard 1913 2001
Kock 1892-10-26 - 1892-11-29 Nilén, Alfred Niklasson 1860 1948
Kock 1892-11-30 - 1894-10-17 Lindberg, AXEL Emanuel 1874 1942
Kock 1896-02-26 - 1899-12-18 Armfelt, Johan Magnus Andreasson 1872 1900
Kock 1907-05-07 - 1907-08-14 Söder, JOHAN Sigfrid Jönsson 1878 1955
Kock 1908-10-23 - 1909-05-01 Bengtsson, Johan Vilhelm 1885 1955
Kock 1919-01-01 - 1919-07-15 Carlsson, Charles Oscar 1899 1994
Kock 1919-01-01 - 1919-01-14 Carlsson, Fritz Waldemar 1899 1984
Kock 1919-03-18 - 1919-08-16 Carlgren, Allan Hugo 1899 1923
Kock 1920-05-01 - 1920-08-31 Nordahl, Uno Evald 1903 1943
Kock 1921-09-01 - 1922-02-15 Johansson, Johan Malkolm 1891 1964
Kock 1922-02-16 - 1922-07-17 Nyström, HENRY Oscar 1900 1978
Kockstewart 1950-05-01 - 1960-07-01 Claesson, Karl Edvin Georg 1899 1982
Kockstewart 1962-01-01 - 1969-12-31 Rosenqvist, GÖTE Lauritz Kristian 1912 1995
Okänd 1892-10-25 - 1893-02-06 Lavén, Oskar Gustavsson 1856 1901
Okänd 1966-07-20 - 1966-08-01 Karlsson, Bo Kent Ingemar 1946
Okänd 1969-05-20 - 1969-11-10 Karlsson, Bo Kent Ingemar 1946