Fyrplats/fyrskepp

Fyrskeppet Sydostbrotten

Position N 63 32, O 20 17

Tidigaste fyr 1862 Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad 1963

Foto

På fyrskeppsstationen i Västra Kvarken c:a 20 M SV Holmögadd har tre fyrskepp gjort tjänst: 1862-1894 nr 2A Sydostbrotten, 1895-1933 nr 14 Svinbådan och 1934-1963 nr 33 Sydostbrotten. 1917-1918 var stationen tillfälligt indragen p.g.a. första världskrigets minfara. 1963 ersattes fyrskeppsstationen av en bemannad kassunfyr med samma namn, placerad O om Sydostbrotten på ett område kallat Vernersgrund.

Tjänstgöring (163)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1862-05-24 - 1871-04-13 Lilljegren, Johan Leonard 1823 1880
Fyrmästare 1871-04-20 - 1873-03-21 Sjögren, Carl Erik Edvard 1830 1879
Fyrmästare 1873-03-22 - 1878-01-31 Nährsten, Johan Niklas Wilhelm 1832 1916
Fyrmästare 1878-02-26 - 1899-00-00 Strömbeck, Carl Ludvig Teodor 1834 1908
Fyrmästare 1900-00-00 - 1908-04-27 Wicksell, Gustaf Adolf 1864 1913
Fyrmästare 1908-04-28 - 1909-09-30 Möller, JOHAN Christian 1864 1944
Fyrmästare 1909-11-05 - 1912-09-12 Mattsson, Anders Albin 1865 1952
Fyrmästare tf 1913-01-26 - 1914-12-31 Alm, Johan ALBIN 1875 1957
Fyrmästare 1915-01-01 - 1916-06-01 Alm, Johan ALBIN 1875 1957
Fyrmästare tf 1916-06-01 - 1916-08-14 Sidén, Frans Adam 1877 1957
Fyrmästare 1916-08-15 - 1937-11-30 Sidén, Frans Adam 1877 1957
Fyrmästare 1938-04-01 - 1945-12-31 Alm, Johan Alfred 1896 1947
Fyrmästare 1946-05-01 - 1954-11-30 Ståhl, Sven Wilhelm 1905 1986
Fyrmästare 1955-04-01 - 1964-01-31 Welander, Rune Gerhard Noresson 1918 2006
Fyrmästare 1971-02-10 - 1971-03-17 Stefansson, Erik Alrik 1914 1999
Fyrvaktare 1862-05-24 - 1866-05-24 Bäckström, Carl Anton 1824 1888
Fyrvaktare 1862-05-24 - 1866-05-24 Larsson, Per Anton 1823 1870
Fyrvaktare 1866-05-24 - 1869-04-09 Ölund, Erik Nilsson 1829 1895
Fyrvaktare 1866-05-24 - 1869-04-09 Bäckman, Anders 1828 1886
Fyrvaktare 1869-04-16 - 1875-03-22 Flygare, Olof Svensson 1836 1915
Fyrvaktare 1869-04-16 - 1870-03-18 Westerberg, Carl Ludvig 1826 1876
Fyrvaktare 1870-04-08 - 1874-02-13 Fischer, Konstantin Ludvig 1837 1929
Fyrvaktare 1874-04-01 - Jonsson, Axel Julius 1840 1906
Fyrvaktare 1875-04-08 - 1882-04-23 Nyquist, Carl AUGUST 1850 1927
Fyrvaktare 1885-09-11 - 1898-11-25 Pettersson, August 1838 1898
Fyrvaktare 1892-00-00 - 1896-09-13 Werkander, Otto 1834 1896
Fyrvaktare 1896-12-15 - 1924-00-00 Sahlin, Johan August 1862 1926
Fyrvaktare 1898-12-13 - 1904-11-17 Rodin, Adolf Bernhard 1868 1909
Fyrvaktare 1904-12-02 - 1909-11-04 Mattsson, Anders Albin 1865 1952
Fyrvaktare 1909-11-16 - 1919-00-00 Thorslund, Johan Anders LUDVIG 1883
Fyrvaktare tf 1910-05-01 - 1912-05-31 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrvaktare 1919-05-31 - 1927-02-28 Strandberg, Johan Algot 1885 1953
Fyrvaktare tf 1924-09-16 - 1926-06-03 Forsman, Erik Adolf 1892 1963
Fyrvaktare 1926-06-04 - 1940-04-15 Forsman, Erik Adolf 1892 1963
Fyrvaktare 1927-06-01 - 1937-12-31 Cederquist, Carl 1894 1966
Fyrvaktare 1938-02-01 - 1946-02-28 Wahlberg, Gustaf HUBERT 1904 1978
Fyrvaktare 1940-05-19 - 1943-01-31 Forsman, Erik Adolf 1892 1963
Fyrvaktare 1942-11-08 - 1948-06-30 Mattsson, Erik Verner 1914 1998
Fyrvaktare 1943-04-01 - 1945-00-00 Öqvist, Gustaf August 1910 1980
Fyrvaktare 1:e 1945-06-01 - Andersson, Olof Bernhard 1894 1966
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1946-07-31 Holmgren, Erik HOLGER 1905 1984
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1946-12-31 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Fyrvaktare 1:e tf 1946-05-01 - 1946-10-31 Borgström, GERT Eugen 1917 1987
Fyrvaktare 1:e 1946-11-01 - 1950-06-30 Borgström, GERT Eugen 1917 1987
Fyrvaktare 1947-11-01 - 1951-10-31 Lundin, Karl OTTO Lorens 1919 1965
Fyrvaktare tf 1948-02-01 - 1948-11-30 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Fyrvaktare 1949-01-01 - 1955-05-31 Arnqvist, Johan Alvar 1906 1969
Fyrvaktare tf 1949-03-01 - 1952-10-31 Vallmark, Gustaf Holger 1911 1958
Fyrvaktare 1950-12-01 - 1955-08-31 Gustafsson, Anders Erik 1912 1993
Fyrvaktare 1:e 1951-07-01 - 1955-03-31 Welander, Rune Gerhard Noresson 1918 2006
Fyrvaktare 1953-05-01 - 1959-01-31 Andersson, Anders Martin 1905 1975
Fyrvaktare 1953-06-01 - 1955-12-31 Söderman, Dan Ove 1928 2000
Fyrvaktare tf 1954-01-01 - 1956-02-28 Sandberg, Karl Johan 1922 1960
Fyrvaktare 1:e 1955-10-01 - 1957-05-31 Stefansson, Erik Alrik 1914 1999
Fyrvaktare 1955-11-30 - Nilsson, Karl Martin Henrik 1924 1970
Fyrvaktare 1:e 1955-12-01 - 1956-00-00 Nilsson, Karl Martin Henrik 1924 1970
Fyrvaktare 1956-03-01 - 1960-06-05 Sandberg, Karl Johan 1922 1960
Fyrvaktare 1:e tf 1957-01-01 - 1958-01-31 Söderblom, SVEN Karl Ingemar 1906 1974
Fyrvaktare 1:e 1957-09-01 - 1962-06-30 Lindfors, Elof Johan Edvard 1919 1992
Fyrvaktare 1957-12-01 - 1959-01-31 Brännström, ALVAR Adrian 1919 2013
Fyrvaktare 1:e 1958-02-01 - 1962-06-30 Söderblom, SVEN Karl Ingemar 1906 1974
Fyrvaktare 1958-10-01 - 1963-09-12 Bäckström, Sven Rune 1927 1987
Fyrvaktare tf 1959-01-01 - 1959-03-31 Landström, Karl Ingvar 1932 1986
Fyrvaktare 1:e 1959-02-01 - 1961-04-03 Wahlberg, Per Torbjörn Kaj 1933 2013
Fyrvaktare 1:e tf 1959-04-01 - Landström, Karl Ingvar 1932 1986
Fyrvaktare 1959-07-01 - 1964-03-01 Hedin, Sven Ernst Lennart 1936
Fyrvaktare 1959-08-01 - 1964-03-01 Sandström, Bengt Arne Gunnar 1928 2008
Fyrvaktare 1960-00-00 - 1962-06-30 Brännström, ALVAR Adrian 1919 2013
Fyrvaktare tf 1961-10-01 - 1963-03-01 Jonsson, Lars 1921 1993
Fyrvaktare 1:e tf 1962-10-01 - 1964-09-30 Alling, Carl GUSTAF Johan Georg 1908 1988
Fyrbiträde 1869-04-16 - 1869-12-17 Stenberg, Nils Erland 1836 1908
Fyrbiträde 1869-04-16 - 1870-04-08 Fischer, Konstantin Ludvig 1837 1929
Fyrbiträde 1869-04-16 - Widerberg, Carl Gustaf 1816 1887
Fyrbiträde 1870-04-20 - 1874-04-06 Pettersson, August 1838 1898
Fyrbiträde 1870-04-20 - 1876-05-31 Westermark, Axel Gottfrid 1831 1879
Fyrbiträde 1873-03-26 - 1875-04-07 Nyquist, Carl AUGUST 1850 1927
Fyrbiträde 1874-04-13 - 1878-02-27 Berg, Johan Gustaf Jansson 1843 1910
Fyrbiträde 1874-04-15 - 1875-09-06 Sjöstedt, OSKAR Fredrik 1854 1924
Fyrbiträde 1876-01-25 - 1881-06-29 Andersson, Aron 1852 1917
Fyrbiträde 1876-05-31 - 1905-01-21 Holmdahl, Jonas Gustaf 1830 1905
Fyrbiträde 1893-04-30 - 1898-12-12 Rodin, Adolf Bernhard 1868 1909
Fyrbiträde 1893-04-30 - 1894-08-27 Bolund, Fritz Axel 1867 1942
Fyrbiträde 1893-04-30 - 1894-09-09 Bolund, Hildor Erhard 1873 1942
Fyrbiträde 1894-06-21 - 1902-08-27 Rodin, Erik Niklas 1866 1932
Fyrbiträde 1894-06-21 - 1899-03-31 Söderström, Johan Alexander 1874 1930
Fyrbiträde extra 1899-00-00 - 1901-00-00 Pousard, Per Fredrik 1879 1961
Fyrbiträde 1899-04-01 - 1900-08-22 Englund, ERIK Viktor 1869 1938
Fyrbiträde 1899-04-01 - 1904-12-01 Mattsson, Anders Albin 1865 1952
Fyrbiträde extra 1900-09-06 - 1901-09-30 Nyberg, Hans ARVID 1875 1937
Fyrbiträde extra 1901-09-29 - 1903-03-09 Molarin, Erik Johan 1876 1953
Fyrbiträde 1902-08-28 - 1906-09-13 Andersson, Jan 1865 1944
Fyrbiträde 1903-03-10 - 1910-10-90 Molarin, Erik Johan 1876 1953
Fyrbiträde extra 1905-04-03 - 1906-09-30 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrbiträde extra 1906-04-02 - 1907-09-14 Janzén, KARL Olof Pettersson 1884 1967
Fyrbiträde 1906-12-31 - 1909-11-15 Thorslund, Johan Anders LUDVIG 1883
Fyrbiträde extra 1907-07-01 - 1907-11-10 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrbiträde extra 1908-04-07 - 1908-11-04 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrbiträde extra 1908-06-27 - 1910-10-31 Janzén, KARL Olof Pettersson 1884 1967
Fyrbiträde extra 1909-04-05 - 1909-11-21 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrbiträde 1909-11-22 - 1910-04-30 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrbiträde extra 1910-04-28 - 1915-08-02 Sundström, Johan OSKAR 1888 1948
Fyrbiträde 1910-11-01 - 1915-07-22 Janzén, KARL Olof Pettersson 1884 1967
Fyrbiträde extra 1911-04-01 - 1913-02-18 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrbiträde 1912-06-01 - 1913-01-16 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrbiträde tf 1913-02-19 - 1914-12-31 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrbiträde 1915-01-01 - 1920-03-15 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrbiträde 1915-08-03 - 1923-09-10 Sundström, Johan OSKAR 1888 1948
Fyrbiträde extra 1915-08-08 - 1916-11-25 Österman, ERNST Wilhelm 1889 1964
Fyrbiträde extra 1919-06-03 - 1919-12-10 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrbiträde extra 1919-06-22 - 1933-07-31 Wallin, Frans Emil IVAR 1895 1973
Fyrbiträde tf 1920-04-09 - 1920-09-06 Karlsson, Johan August 1890 1984
Fyrbiträde extra 1920-04-12 - 1920-12-08 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Fyrbiträde 1920-09-07 - 1935-03-31 Karlsson, Johan August 1890 1984
Fyrbiträde extra 1921-04-04 - 1921-12-14 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Fyrbiträde 1922-04-21 - 1930-07-15 Pettersson, Einar Emanuel 1896 1940
Fyrbiträde extra 1922-06-23 - 1922-12-16 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Fyrbiträde extra 1923-05-14 - 1923-05-22 Österberg, Bror Erik Einar 1900 1960
Fyrbiträde extra 1923-05-29 - 1923-12-11 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde tf 1924-04-15 - 1926-06-03 Mattsson, Erik Gottfrid 1892 1939
Fyrbiträde 1926-06-04 - 1929-03-31 Mattsson, Erik Gottfrid 1892 1939
Fyrbiträde extra 1928-05-11 - 1928-10-14 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1929-03-27 - 1930-01-04 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1930-03-31 - 1930-12-30 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde 1930-08-05 - 1945-06-30 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Fyrbiträde 1930-10-01 - 1938-09-30 Sjödoff, Fritz 1897 1957
Fyrbiträde extra 1931-05-07 - 1931-08-15 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1931-09-09 - 1931-10-13 Hultqvist, GUNNAR Isidor 1900 1972
Fyrbiträde extra 1932-00-01 - 1932-00-01 Rutqvist, BERT Hilding 1913 2001
Fyrbiträde extra 1933-08-05 - 1935-06-30 Rothsten, CARL Gustaf 1907 1993
Fyrbiträde extra 1934-06-03 - 1934-08-11 Löfgren, Karl BIRGER 1912 1963
Fyrbiträde 1935-07-01 - 1940-06-30 Lindblom, KARL Fredrik 1901 1987
Fyrbiträde extra 1936-04-14 - 1937-03-31 Söderblom, SVEN Karl Ingemar 1906 1974
Fyrbiträde extra 1937-00-01 - 1938-04-30 Rutqvist, BERT Hilding 1913 2001
Fyrbiträde 1937-04-01 - 1939-09-16 Söderblom, SVEN Karl Ingemar 1906 1974
Fyrbiträde extra 1938-04-01 - 1939-03-31 Holmgren, Erik HOLGER 1905 1984
Fyrbiträde 1938-12-01 - 1950-08-31 Österberg, Bror Erik Einar 1900 1960
Fyrbiträde 1939-04-01 - 1945-06-30 Holmgren, Erik HOLGER 1905 1984
Fyrbiträde 1939-09-17 - 1946-04-30 Arnqvist, Johan Alvar 1906 1969
Fyrbiträde 1942-04-27 - 1942-10-15 Mattsson, Erik Verner 1914 1998
Fyrbiträde extra 1963-06-15 - 1963-08-15 Backman, Bo RAFAEL 1944
Biträde tillfälligt 1937-10-02 - 1937-11-03 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Biträde tillfälligt 1938-06-23 - 1938-11-17 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Biträde tillfälligt 1939-05-15 - 1939-08-29 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Biträde tillfälligt 1939-09-01 - 1939-10-15 Mattsson, Erik Verner 1914 1998
Biträde tillfälligt 1939-10-12 - 1940-10-23 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Tjänsteman extra 1923-04-16 - 1923-12-11 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Tjänsteman extra 1924-05-01 - 1924-12-18 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Tjänsteman extra 1925-04-15 - 1925-12-12 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Tjänsteman extra 1926-04-10 - 1926-12-18 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Tjänsteman extra 1927-04-20 - 1927-12-17 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Tjänsteman extra 1928-04-16 - 1928-12-22 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Tjänsteman extra 1929-03-29 - 1930-01-04 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Tjänsteman extra 1930-04-01 - 1930-08-04 Söderström, ELIS Valfrid 1896 1975
Besättningsman 1862-05-23 - 1866-05-24 Bäckström, Carl Herman Engelbrekt 1843 1930
Besättningsman 1862-05-28 - 1869-04-09 Wännström, Johan Peter 1824 1883
Besättningsman 1862-05-28 - 1869-04-09 Hedström, Nils Johan 1828 1880
Besättningsman 1862-05-28 - 1869-04-09 Wall, Johan Anton 1835 1911
Besättningsman 1866-05-22 - 1869-04-09 Noreus, Erik Jacob 1835 1885
Kock 1862-06-28 - 1864-00-00 Holmgren, Nils 1834 1881
Kock 1910-09-01 - 1915-08-07 Österman, ERNST Wilhelm 1889 1964
Kockstewart 1931-08-16 - 1938-03-31 Rutkvist, BENGT Gustav 1906 1993
Kockstewart 1954-01-01 - 1962-06-30 Edman, ROLF Lennart 1926 2002
Okänd - 1928 Öberg, Johan Mauritz Johansson 1898 1972