Fyrplats/fyrskepp

Fyrskeppet Finngrundet

Position N 61 03, O 18 52

Tidigaste fyr 1859 Nuvarande fyr 1969 Automatiserad 0 Avbemannad 1969

Foto

På fyrskeppsstationen har sju fyrskepp gjort tjänst: 1859-1877 nr 1 Finngrundet, 1878-1878 nr 7 Vulkan, 1879-1887 nr 1 Finngrundet, 1888-1897 nr 12 Grepen, 1898-1900 nr 5 Utgrunden, 1901-1902 nr 24 Reserv, 1903-1969 nr 25 Finngrundet. 1969 ersatt av kassunfyren Finngrundet (bemannad).

Tjänstgöring (180)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare tf 1859-06-15 - 1860-05-30 Sandström, Fredrik Waldemar 1817 1883
Fyrmästare 1860-05-31 - 1881-03-23 Sandström, Fredrik Waldemar 1817 1883
Fyrmästare 1881-05-05 - 1912-07-21 Alm, Lars Fredrik 1842 1912
Fyrmästare tf 1910-07-19 - 1910-08-08 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrmästare tf 1911-07-11 - 1912-01-31 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrmästare tf 1912-04-01 - 1913-01-25 Alm, Johan ALBIN 1875 1957
Fyrmästare 1912-09-13 - 1919-09-15 Mattsson, Anders Albin 1865 1952
Fyrmästare tf 1919-10-05 - 1919-10-23 Borgström, Karl 1879 1960
Fyrmästare 1919-10-24 - 1939-11-30 Borgström, Karl 1879 1960
Fyrmästare tf 1923-04-14 - 1923-10-06 Ahlinder, Johan Leonard 1882 1960
Fyrmästare tf 1924-07-01 - 1924-07-20 Mattsson, Mattias KONRAD 1878 1961
Fyrmästare 1940-01-01 - 1947-09-30 Sjögren, August Sigfrid 1894 1988
Fyrmästare tf 1940-06-18 - 1941-01-18 Jansson, Johan Agner Metodius 1883 1967
Fyrmästare tf 1947-10-01 - 1948-02-29 Engdahl, Karl ALFONS 1899 1973
Fyrmästare 1948-03-01 - 1953-12-31 Engdahl, Karl ALFONS 1899 1973
Fyrmästare 1954-01-01 - 1956-12-31 Söder, John Bertil Alexius 1907 1959
Fyrmästare 1957-06-01 - 1969-01-31 Stefansson, Erik Alrik 1914 1999
Fyrmästare bitr 1967-05-01 - 1969-08-31 Alling, Carl GUSTAF Johan Georg 1908 1988
Fyrvaktare tf 1859-06-15 - 1860-05-30 Pousette, Carl Johan 1817 1882
Fyrvaktare 1860-05-31 - 1872-03-05 Pousette, Carl Johan 1817 1882
Fyrvaktare 1862-05-06 - 1864-04-22 Pihl, Tobias Edvard 1841 1880
Fyrvaktare 1864-04-22 - 1877-12-04 Svensson, GUSTAF Anders 1831 1912
Fyrvaktare 1874-04-07 - 1874-12-23 Pettersson, August 1838 1898
Fyrvaktare 1875-04-19 - 1894-08-13 Nordin, Carl Adolf 1849 1919
Fyrvaktare 1878-04-02 - 1881-05-04 Alm, Lars Fredrik 1842 1912
Fyrvaktare 1881-05-16 - 1892-00-00 Werkander, Otto 1834 1896
Fyrvaktare 1882-04-24 - 1895-09-30 Nyquist, Carl AUGUST 1850 1927
Fyrvaktare 1897-05-04 - 1901-09-01 Alm, Fredrik TEODOR 1865 1901
Fyrvaktare 1900-10-17 - 1905-03-06 Westin, Olof 1849 1913
Fyrvaktare tf 1901-10-10 - 1909-04-15 Olsson, Nils August 1867 1923
Fyrvaktare tf 1907-09-05 - 1909-02-22 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrvaktare 1909-02-23 - 1910-07-18 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrvaktare 1910-08-09 - 1911-07-10 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrvaktare 1912-02-01 - 1912-03-31 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrvaktare tf 1912-04-01 - 1912-12-21 Ahlinder, Johan Leonard 1882 1960
Fyrvaktare 1912-08-01 - 1912-11-11 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrvaktare 1912-12-21 - 1914-06-06 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrvaktare tf 1914-06-15 - 1914-12-31 Ahlinder, Johan Leonard 1882 1960
Fyrvaktare 1915-01-01 - 1923-04-13 Ahlinder, Johan Leonard 1882 1960
Fyrvaktare 1917-03-28 - 1922-02-28 Pettersson, Petrus MARTIN 1888 1971
Fyrvaktare 1922-10-23 - 1944-03-31 Pettersson, Petrus MARTIN 1888 1971
Fyrvaktare 1923-19-97 - 1924-06-19 Ahlinder, Johan Leonard 1882 1960
Fyrvaktare tf 1924-07-18 - 1926-11-05 Alm, Johan Alfred 1896 1947
Fyrvaktare 1926-07-30 - 1927-12-14 Lindroth, Anders GUSTAV Emanuel 1898 1972
Fyrvaktare 1926-11-06 - 1936-01-31 Alm, Johan Alfred 1896 1947
Fyrvaktare tf 1933-12-04 - 1934-01-15 Olsson, Emil 1886 1938
Fyrvaktare 1936-02-22 - 1938-03-31 Alm, Johan Alfred 1896 1947
Fyrvaktare 1938-06-01 - 1946-04-30 Nilsson, Bror HARTVIG 1904 1986
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1946-07-31 Hessler, TORE Erik 1907 1989
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1947-07-31 Aldeheim, Axel Jansson 1899 1978
Fyrvaktare extra 1945-07-01 - 1946-10-31 Borgström, TORE Engelbert 1912 1979
Fyrvaktare 1946-01-01 - 1950-08-31 Jansson, Johan Edvard 1898 1986
Fyrvaktare 1:e 1946-08-01 - 1950-09-30 Hessler, TORE Erik 1907 1989
Fyrvaktare 1:e tf 1946-09-16 - 1947-08-31 Welander, Rune Gerhard Noresson 1918 2006
Fyrvaktare 1946-11-01 - 1951-04-30 Borgström, TORE Engelbert 1912 1979
Fyrvaktare 1:e 1947-09-01 - 1951-06-30 Welander, Rune Gerhard Noresson 1918 2006
Fyrvaktare 1947-10-01 - 1955-08-31 Sjögren, TURE Erik Algot 1913 2001
Fyrvaktare 1950-04-01 - 1953-04-30 Andersson, Anders Martin 1905 1975
Fyrvaktare 1:e 1951-02-01 - 1953-06-30 Englund, IVAR Viktor 1906 1991
Fyrvaktare 1952-11-01 - 1954-01-31 Andersson, JOSEF Albert 1915 2005
Fyrvaktare 1:e tf 1953-04-01 - 1953-12-31 Alm, Erik Albert 1915 1988
Fyrvaktare 1953-04-01 - 1958-03-31 Kårström, GUSTAV Jonas Valter 1917 2011
Fyrvaktare 1:e 1954-01-01 - 1964-05-31 Alm, Erik Albert 1915 1988
Fyrvaktare 1:e tf 1954-02-01 - 1957-07-31 Andersson, JOSEF Albert 1915 2005
Fyrvaktare 1955-08-01 - 1958-06-30 Jansson, ÅKE Karl 1920 1993
Fyrvaktare 1955-10-01 - 1956-07-31 Oleskär, Sven Olof Pettersson 1930 2022
Fyrvaktare tf 1955-12-01 - 1956-12-31 Zetterqvist, Bertil Reinhold 1902 1976
Fyrvaktare 1957-01-01 - 1962-06-30 Zetterqvist, Bertil Reinhold 1902 1976
Fyrvaktare 1:e tf 1958-05-01 - 1965-06-30 Mårdsten, Oskar Viktor Andersson 1907 1993
Fyrvaktare 1:e 1958-07-01 - 1966-06-30 Jansson, ÅKE Karl 1920 1993
Fyrvaktare 1959-01-01 - 1960-02-29 Stenmark, Karl-Henning 1928 1999
Fyrvaktare 1960-03-01 - 1960-11-30 Söderlund, Per William 1900 1985
Fyrvaktare extra 1961-03-00 - 1961-07-00 Andersson, TOMMY Bernt Albert 1943
Fyrvaktare 1962-07-01 - 1964-02-28 Brännström, ALVAR Adrian 1919 2013
Fyrvaktare 1:e tf 1964-10-01 - 1966-06-30 Alling, Carl GUSTAF Johan Georg 1908 1988
Fyrvaktare 1:e 1965-07-01 - 1967-07-31 Mårdsten, Oskar Viktor Andersson 1907 1993
Fyrbiträde 1859-06-11 - 1894-08-08 Mattsson, Matts 1834 1913
Fyrbiträde 1859-06-11 - 1871-12-12 Mattsson, Johan 1840 1877
Fyrbiträde 1859-06-17 - 1867-04-22 Pettersson, Anders Petter 1834 1910
Fyrbiträde 1862-03-12 - 1864-04-21 Svensson, GUSTAF Anders 1831 1912
Fyrbiträde 1867-04-27 - 1869-04-16 Flygare, Olof Svensson 1836 1915
Fyrbiträde 1869-04-16 - 1874-12-18 Ohlqvist, Carl Gustaf 1831 1896
Fyrbiträde 1872-02-28 - 1881-05-24 Wimmelberg, Gustaf Lorentz 1851 1929
Fyrbiträde 1881-05-25 - 1893-06-21 Löndqvist, Frans Oskar 1855 1932
Fyrbiträde extra 1895-04-30 - 1895-08-06 Alm, Johan ALBIN 1875 1957
Fyrbiträde 1896-03-31 - 1899-08-21 Borgström, JAKOB Adolf 1866 1951
Fyrbiträde extra 1899-03-18 - 1902-04-06 Borgström, Karl 1879 1960
Fyrbiträde 1900-00-00 - 1901-09-01 Zetterberg, Johan Engelbert 1877 1901
Fyrbiträde 1900-01-01 - 1901-00-00 Strömberg, Johan August Edvin Eriksson 1864 1934
Fyrbiträde 1902-04-07 - 1917-00-00 Zetterberg, Josef Teodor 1845 1923
Fyrbiträde 1902-04-19 - 1907-09-04 Alm, Johan ALFRED 1874 1935
Fyrbiträde extra 1905-03-19 - 1906-09-30 Holmqvist, Karl Teodor 1876 1958
Fyrbiträde extra 1906-03-19 - 1906-12-22 Häggrot, PER Carlsson 1876 1951
Fyrbiträde extra 1906-08-03 - 1906-12-22 Ahlinder, Johan Leonard 1882 1960
Fyrbiträde extra 1907-03-18 - 1907-12-24 Ahlinder, Johan Leonard 1882 1960
Fyrbiträde extra 1907-03-18 - 1907-12-23 Häggrot, PER Carlsson 1876 1951
Fyrbiträde extra 1907-09-25 - 1907-12-23 Strandberg, Johan Algot 1885 1953
Fyrbiträde extra 1908-03-09 - 1908-09-28 Strandberg, Johan Algot 1885 1953
Fyrbiträde extra 1908-03-10 - 1908-12-14 Häggrot, PER Carlsson 1876 1951
Fyrbiträde extra 1908-10-22 - 1908-12-14 Jansson, Gustaf Adolf 1890 1971
Fyrbiträde 1909-03-01 - 1915-09-30 Häggrot, PER Carlsson 1876 1951
Fyrbiträde extra 1909-05-10 - 1909-12-30 Jansson, Gustaf Adolf 1890 1971
Fyrbiträde extra 1910-03-15 - 1910-12-23 Jansson, Gustaf Adolf 1890 1971
Fyrbiträde extra 1910-07-19 - 1910-08-08 Höijer, Axel KONRAD 1885 1972
Fyrbiträde extra 1911-03-06 - 1911-09-25 Jansson, Gustaf Adolf 1890 1971
Fyrbiträde extra 1911-10-29 - 1912-01-27 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrbiträde extra 1912-05-25 - 1913-01-25 Jansson, Gustaf Adolf 1890 1971
Fyrbiträde extra 1913-04-01 - 1916-12-20 Matsson, Johan Viktor 1884 1964
Fyrbiträde extra 1914-05-13 - 1914-09-26 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrbiträde extra 1915-03-17 - 1915-09-27 Jansson, Gustaf Adolf 1890 1971
Fyrbiträde 1915-09-28 - 1918-04-19 Jansson, Gustaf Adolf 1890 1971
Fyrbiträde 1917-02-13 - 1923-02-26 Matsson, Johan Viktor 1884 1964
Fyrbiträde 1918-04-20 - 1920-03-04 Jansson, Johan Agner Metodius 1883 1967
Fyrbiträde extra 1918-07-01 - 1918-09-28 Bergström, FRITZ Reinhold 1885 1954
Fyrbiträde extra 1919-03-17 - 1920-01-20 Sundin, David Herman 1886 1962
Fyrbiträde extra 1920-03-15 - 1920-06-07 Sundin, David Herman 1886 1962
Fyrbiträde extra 1920-03-27 - 1921-10-20 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrbiträde extra 1920-07-16 - 1921-01-26 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde extra 1921-03-17 - 1922-01-26 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde 1921-08-26 - 1922-09-18 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Fyrbiträde extra 1922-03-27 - 1923-02-03 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde 1922-11-10 - 1928-06-15 Mattsson, Axel Algot 1886 1969
Fyrbiträde extra 1923-03-26 - 1924-01-26 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde extra 1923-05-29 - 1923-06-22 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1923-08-20 - 1923-10-31 Nordin, Johan Alfred 1891 1982
Fyrbiträde tf 1924-02-01 - 1926-07-29 Lindroth, Anders GUSTAV Emanuel 1898 1972
Fyrbiträde extra 1924-04-09 - 1926-01-20 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde extra 1924-05-17 - 1924-10-03 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1925-03-28 - 1925-10-26 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1926-04-09 - 1927-02-05 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde extra 1926-07-01 - 1927-10-31 Andersson, Olof Bernhard 1894 1966
Fyrbiträde extra 1926-07-27 - 1926-10-21 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1926-11-01 - 1927-02-02 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde 1926-11-06 - 1935-09-30 Holmström, HJALMAR Andreas Söderberg 1894 1968
Fyrbiträde extra 1927-03-14 - 1927-03-25 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde extra 1927-03-14 - 1927-03-31 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1927-10-26 - 1928-01-26 Jansson, Martin 1897 1939
Fyrbiträde extra 1928-09-01 - 1931-06-30 Söderström, HJALMAR Erik 1897 1919
Fyrbiträde 1928-09-01 - 1935-10-31 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde 1931-07-01 - 1944-07-31 Söderström, HJALMAR Erik 1897 1919
Fyrbiträde extra 1935-10-01 - 1941-07-31 Lindstedt, EVERT Karl August 1905 1995
Fyrbiträde extra 1935-10-01 - 1938-06-30 Eriksson, Anders FREDRIK Gustaf 1900 1985
Fyrbiträde 1936-03-01 - 1936-06-30 Rothsten, CARL Gustaf 1907 1993
Fyrbiträde 1936-04-15 - 1939-04-15 Jansson, Martin 1897 1939
Fyrbiträde tf 1936-07-01 - 1937-10-31 Andersson, Olof Bernhard 1894 1966
Fyrbiträde tf 1937-07-01 - 1937-07-31 Sundberg, Karl VIKTOR 1896 1941
Fyrbiträde 1937-11-01 - 1945-06-30 Aldeheim, Axel Jansson 1899 1978
Fyrbiträde extra 1938-08-01 - 1939-09-30 Söderlund, Per William 1900 1985
Fyrbiträde 1939-09-01 - 1945-06-30 Hessler, TORE Erik 1907 1989
Fyrbiträde extra 1939-10-01 - 1941-04-09 Sundberg, Karl VIKTOR 1896 1941
Fyrbiträde extra 1941-12-20 - 1941-12-31 Kyhlberg, IVAR Edgar Olle 1914 1985
Fyrbiträde extra 1942-10-01 - 1945-06-30 Borgström, TORE Engelbert 1912 1979
Biträde tillfälligt 1930-00-00 - 1935-09-30 Lindstedt, EVERT Karl August 1905 1995
Biträde tillfälligt 1935-00-00 - 1935-00-01 Sundberg, Karl VIKTOR 1896 1941
Biträde tillfälligt 1936-00-00 - 1936-00-01 Sundberg, Karl VIKTOR 1896 1941
Biträde tillfälligt 1937-00-00 - 1937-06-30 Sundberg, Karl VIKTOR 1896 1941
Biträde tillfälligt 1954-12-03 - 1954-12-20 Jutebo, Jan Fredrik 1937 2017
Tjänsteman extra 1923-01-01 - 1926-11-05 Holmström, HJALMAR Andreas Söderberg 1894 1968
Tjänsteman extra 1927-04-01 - 1928-01-26 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Tjänsteman extra 1928-03-18 - 1928-08-31 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Tjänsteman extra 1929-03-26 - 1935-07-31 Jansson, Martin 1897 1939
Tjänsteman extra 1929-04-01 - 1931-06-30 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Befälhavare 1927-03-26 - 1929-03-31 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Maskinist 1909-04-16 - 1917-06-30 Olsson, Nils August 1867 1923
Maskinist tf 1966-07-01 - 1967-07-31 Jansson, ÅKE Karl 1920 1993
Maskinist 1967-08-01 - 1969-09-30 Jansson, ÅKE Karl 1920 1993
Kock 1906-03-19 - 1906-12-22 Strandberg, Johan Algot 1885 1953
Kock 1907-03-18 - 1911-09-25 Häggroth, KONRAD Eugen Carlsson 1886 1950
Kock 1912-05-29 - 1913-01-21 Häggroth, KONRAD Eugen Carlsson 1886 1950
Kock 1913-03-10 - 1915-01-05 Bergström, FRITZ Reinhold 1885 1954
Kock 1915-03-17 - 1915-12-31 Sundin, David Herman 1886 1962
Kock 1916-04-03 - 1917-01-20 Sundin, David Herman 1886 1962
Kock 1917-04-10 - 1918-01-08 Sundin, David Herman 1886 1962
Kock 1918-03-25 - 1919-01-11 Sundin, David Herman 1886 1962
Kock 1919-03-26 - 1919-07-31 Österman, ERNST Wilhelm 1889 1964
Kock 1919-10-05 - 1920-01-14 Mattsson, JOHAN Adrian 1899 1956
Kockstewart 1945-10-01 - 1956-09-30 Sundberg, HILDING Emil 1916 1989
Kockstewart 1953-01-01 - 1955-07-31 Jansson, ÅKE Karl 1920 1993
Okänd 1928-00-00 - 1928-00-00 Englund, Erik Rickard 1907 1963