Fyrplats/fyrskepp

Klövskär

Position N 58 42, O 11 21

Tidigaste fyr 1882 Nuvarande fyr 0 Automatiserad 0 Avbemannad 19360401

Foto

Fyrplats och ledfyr vid insidan av Soteskär, 4 M norr om Smögen, Skagerack. Namnet kommer sig av den djupa klåva, som med varierande vattenstånd stundtals delar den lilla ön i två. På det yttre, mindre skäret anlades ett kombinerat fyr- och boningshus i trä. I ett tornparti inrymdes fyrapparaten. Fyrmästarfamiljen Cornelius Nyström bortsett från yngsta dottern.

Tjänstgöring (31)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1883-10-13 - 1885-12-31 Taube, Carl Gunnar 1853 1945
Fyrmästare 1886-02-23 - 1887-10-13 Boman, HANS Jacob 1850 1910
Fyrmästare 1887-10-13 - 1904-07-19 Olsson, Olaus 1839 1921
Fyrmästare tf 1896-05-03 - 1902-03-08 Dahl, Nils ANTON 1867 1906
Fyrmästare tf 1901-10-02 - 1904-08-29 Nyström, Cornelius Nilsson 1868 1935
Fyrmästare 1904-08-30 - 1909-01-04 Nyström, Cornelius Nilsson 1868 1935
Fyrmästare tf 1909-10-12 - 1910-02-28 Olén, Anders Olsson 1873 1955
Fyrmästare 1910-03-01 - 1932-06-30 Olén, Anders Olsson 1873 1955
Fyrmästare tf 1932-07-01 - 1936-02-29 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrmästare tf 1932-08-10 - 1932-09-08 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrmästare tf 1936-03-01 - 1936-04-03 Hermansson, KNUT Rickard 1891 1975
Fyrvaktare 1883-10-13 - 1886-02-23 Boman, HANS Jacob 1850 1910
Fyrvaktare 1886-03-05 - 1891-05-22 Jacobsson, EDVIN Johan 1852 1943
Fyrvaktare tf 1891-10-27 - 1894-03-06 Andrén, Johan August 1866 1957
Fyrvaktare 1894-03-28 - 1896-05-03 Dahl, Nils ANTON 1867 1906
Fyrvaktare 1899-00-00 - 1900-04-18 Ingman, Carl Edvard 1872 1900
Fyrvaktare 1904-09-23 - 1908-12-31 Olén, Anders Olsson 1873 1955
Fyrvaktare 1910-03-11 - 1912-01-04 Hult, Gustaf Adolf Johansson 1871 1943
Fyrvaktare 1912-02-09 - 1915-12-21 Andersson, Olof Bernhard 1862 1942
Fyrvaktare 1916-02-11 - 1917-03-26 Waldner, THORSTEN Jakob Jacobsson 1888 1951
Fyrvaktare 1917-05-11 - 1932-06-30 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrvaktare tf 1933-03-01 - 1935-09-30 Hermansson, KNUT Rickard 1891 1975
Fyrbiträde 1898-00-00 - 1899-00-00 Ingman, Carl Edvard 1872 1900
Fyrbiträde extra 1900-04-10 - 1904-09-27 Nord, Hjalmar Teofil Jacobsson 1878 1952
Fyrbiträde extra 1909-01-27 - 1910-03-19 Hållberg, RAGNAR Carl Oskar 1888 1961
Fyrbiträde extra 1912-01-13 - 1912-04-03 Ekholm, Anders Ture 1892 1915
Fyrbiträde tf 1916-01-18 - 1916-02-28 Carlsson, Elias RUDOLF 1889 1969
Lotsbarnskolelärare 1909-01-01 - 1909-06-30 Waldner, BLENDA Kristina Johansson 1886 1976
Lotsbarnskolelärare 1910-08-01 - 1910-12-31 Pettersson, Agda Isabella Petrea Nilsson 1880 1945