Fyrplats/fyrskepp

Långörens lp

Position N 56 04 O 15 49

Tidigaste fyr 1931 Nuvarande fyr 1985 Automatiserad 1985 Avbemannad

Foto (0)

Långören nedre och övre, svenska obemannade ensfyrar i Mellersta Östersjön. Långören nedre: På Långörens N udde. SV om farleden. Långören övre: 300 m från föregående. Fyrarna är i ens i 307 grad. 1931 anlades fyrplatsen. AGA-ljus med lins av 6 e ordningen. 1985 fick fyrarna nuvarande utformning med elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri. Långörens lotsplats i Blekinge skärgården anlades c:a 1715 och avvecklades 1960. På Långören drevs under ett antal år en lotsbarnskola.

Tjänstgöring (4)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Lotsbarnskolelärare 1902-09-09 - 1902-11-30 Andersson, MARIA Vilhelmina 1858 1933
Lotsbarnskolelärare 1906-01-29 - 1910-11-30 Svensson, BERTA Andrea 1882 1958