Fyrplats/fyrskepp

Tistlarna

Position N 57 51, O 11 73

Tidigaste fyr 1906 Nuvarande fyr 1906 Automatiserad 1969 Avbemannad 1969

Foto

Fyrplats och lotsstation placerad på ön Yttre Tistlarna i havsbandet vid Göteborgs södra inlopp, Kattegatt. Fyrplatsen anlades cirka 500 m från lotsstationen. Två boningshus och tre uthus uppfördes. Boningshusen och två uthus kom från Altarholmens på Grönskären nedlagda lotsplats utanför Tjörn. Fyren elektrifierades 1964.

Tjänstgöring (72)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1906-07-01 - 1909-03-10 Wiberg, Sven Anders Andersson 1853 1909
Fyrmästare tf 1909-03-11 - 1909-04-22 Stolpe, Karl Wilhelm 1874 1956
Fyrmästare 1909-04-23 - 1938-09-30 Stolpe, Karl Wilhelm 1874 1956
Fyrmästare tf 1938-10-01 - 1938-11-30 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrmästare 1938-12-01 - 1952-09-30 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrmästare tf 1939-11-22 - 1941-06-13 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrmästare 1952-10-01 - 1963-04-30 Westerberg, John Gunnar 1900 1989
Fyrmästare 1963-05-01 - 1969-06-30 Hermansson, Torsten LENNART 1929 2012
Fyrvaktare 1906-08-01 - 1913-01-13 Göransson, Nils 1848 1915
Fyrvaktare tf 1906-08-01 - 1907-04-30 Lindberg, AXEL Emanuel 1874 1942
Fyrvaktare tf 1907-04-30 - 1907-12-31 Hult, Gustaf Adolf Johansson 1871 1943
Fyrvaktare 1912-03-27 - 1914-12-31 Sjöberg, Johan August 1874 1915
Fyrvaktare tf 1912-03-27 - 1912-12-04 Öhman, Martin WILIAM Henrik 1880 1947
Fyrvaktare tf 1913-01-01 - 1915-02-18 Björk, Carl Erik 1877 1953
Fyrvaktare 1915-02-19 - 1932-09-30 Björk, Carl Erik 1877 1953
Fyrvaktare tf 1933-03-01 - 1936-06-30 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrvaktare 1936-07-01 - 1938-09-30 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrvaktare 1936-11-01 - 1947-07-01 Dahlholm, SVEN Thure 1901 1975
Fyrvaktare 1938-12-01 - 1939-11-21 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrvaktare 1941-06-14 - 1942-02-01 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrvaktare 1942-05-01 - 1951-08-31 Arbo, Carl Rudolf Andersson 1898 1982
Fyrvaktare 1947-10-01 - 1950-06-30 Lavén, GÖTE Gunnar 1918 1975
Fyrvaktare 1951-03-01 - 1964-05-01 Karlsson, Eric Sigfrid 1904 1992
Fyrvaktare 1952-01-01 - 1952-09-30 Westerberg, John Gunnar 1900 1989
Fyrvaktare 1:e 1953-03-01 - 1956-12-31 Englund, Erik Rickard 1907 1963
Fyrvaktare 1:e 1957-06-01 - 1961-06-30 Westerberg, HANS Erik 1910 1987
Fyrvaktare 1:e 1961-10-01 - 1967-07-31 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrvaktare 1964-06-01 - 1969-12-31 Andersson, Gustaf Harry 1909 1979
Fyrvaktare 1:e 1967-08-01 - 1969-12-31 Svensson, Gustaf RAGNAR Emanuel 1911 2003
Fyrbiträde extra - Helldner, ÅKE August 1921 2012
Fyrbiträde 1906-08-01 - 1912-12-31 Björk, Carl Erik 1877 1953
Fyrbiträde extra 1912-01-08 - 1912-02-07 Klint, John Emil 1888 1963
Fyrbiträde extra 1912-12-05 - 1912-12-31 Klint, John Emil 1888 1963
Fyrbiträde extra 1913-01-01 - 1914-04-14 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrbiträde extra 1914-04-15 - 1915-03-08 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrbiträde 1915-03-09 - 1920-04-22 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrbiträde extra 1919-03-02 - 1919-06-30 Ridderman, FRITZ Leonard Helgesson 1897 1966
Fyrbiträde 1920-05-18 - 1927-06-30 Hermansson, KNUT Rickard 1891 1975
Fyrbiträde extra 1920-11-12 - 1921-01-03 Klint, John Emil 1888 1963
Fyrbiträde extra 1921-09-21 - 1922-02-08 Nyström, HENRY Oscar 1900 1978
Fyrbiträde 1927-09-16 - 1933-04-30 Karlsson, Knut Severus 1893 1982
Fyrbiträde 1933-08-01 - 1936-10-31 Dahlholm, SVEN Thure 1901 1975
Fyrbiträde tf 1936-06-15 - 1936-08-30 Martinsson, GUSTAF Roland 1910 1992
Fyrbiträde tf 1940-08-09 - 1940-09-30 Björk, Bror ALEXANDER 1884 1955
Fyrbiträde 1940-10-01 - 1940-11-20 Svensson, Sven Johan 1890 1969
Fyrbiträde 1941-07-01 - 1941-09-30 Svensson, Sven Johan 1890 1969
Fyrbiträde 1941-10-01 - 1941-11-16 Ternström, Elof Bernhard 1896 1977
Fyrbiträde tf 1944-11-30 - 1945-06-15 Helldner, RUNE Oskar 1928 2001
Fyrbiträde tf 1945-09-07 - 1945-11-01 Helldner, RUNE Oskar 1928 2001
Fyrbiträde tf 1946-03-07 - 1948-06-30 Helldner, RUNE Oskar 1928 2001
Fyrbiträde tf 1949-11-28 - Helldner, RUNE Oskar 1928 2001
Fyrbiträde tf 1950-05-02 - 1956-04-30 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrbiträde tf 1952-00-00 - 1952-00-01 Wässing, LARS Ingemar 1926 2023
Fyrbiträde tf 1956-04-03 - 1956-07-18 Johansson, Hans Sture 1938
Fyrbiträde tf 1957-01-01 - 1957-04-30 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrbiträde tf 1958-01-02 - 1958-02-15 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrbiträde tf 1958-05-17 - 1958-10-31 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrbiträde tf 1959-11-19 - 1960-06-24 Karlsson, Karl Alvar Börje 1934 2016
Fyrbiträde tf 1961-01-15 - 1961-03-31 Karlsson, Karl Alvar Börje 1934 2016
Biträde tillfälligt - Antonsson, Carl TORIN 1925 1980
Biträde tillfälligt 1938-06-16 - 1938-12-06 Wässing, ERNST Aron 1920 1980
Biträde tillfälligt 1952-11-14 - 1952-12-07 Olsson, Kurt Elver 1931
Biträde tillfälligt 1960-07-01 - 1964-05-31 Andersson, Gustaf Harry 1909 1979
Tjänsteman extra 1958-11-01 - 1958-12-31 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Lotsbarnskolelärare 1909-01-28 - 1909-06-30 Scherman, Ruth Ferdinanda 1889 1967
Lotsbarnskolelärare 1910-01-01 - 1910-06-30 Boman, SIGNE Sofia 1884 1956
Lotsbarnskolelärare 1911-01-01 - 1911-06-30 Boman, SIGNE Sofia 1884 1956
Lotsbarnskolelärare 1913-01-20 - 1913-06-05 Scherman, Ruth Ferdinanda 1889 1967
Lotsbarnskolelärare 1914-01-15 - 1914-05-30 Scherman, Ruth Ferdinanda 1889 1967
Lotsbarnskolelärare 1915-01-18 - 1915-06-04 Scherman, Ruth Ferdinanda 1889 1967
Lotsbarnskolelärare 1916-08-07 - 1916-12-20 Thulin, ELSA Maria 1895 1961
Lotsbarnskolelärare 1917-08-01 - 1917-12-17 Hagberg, SIGNE Beata Maak 1892 1947