Fyrplats/fyrskepp

Tistlarna

Position N 57 31, O 11 44

Tidigaste fyr 1906 Nuvarande fyr 1906 Automatiserad 1969 Avbemannad 1969

Foto

Fyrplats och lotsstation placerad på ön Yttre Tistlarna i havsbandet vid Göteborgs södra inlopp, Kattegatt. Fyrplatsen anlades cirka 500 m från lotsstationen. Två boningshus och tre uthus uppfördes. Boningshusen och två uthus kom från Altarholmens på Grönskären nedlagda lotsplats utanför Tjörn.

Tjänstgöring (72)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1906-07-01 - 1909-03-10 Wiberg, Sven Anders Andersson 1853 1909
Fyrmästare tf 1909-03-11 - 1909-04-22 Stolpe, Karl Wilhelm 1874 1956
Fyrmästare 1909-04-23 - 1938-09-30 Stolpe, Karl Wilhelm 1874 1956
Fyrmästare tf 1938-10-01 - 1938-11-30 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrmästare 1938-12-01 - 1952-09-30 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrmästare tf 1939-11-22 - 1941-06-13 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrmästare 1952-10-01 - 1963-04-30 Westerberg, John Gunnar 1900 1989
Fyrmästare 1963-05-01 - 1969-06-30 Hermansson, Torsten LENNART 1929 2012
Fyrvaktare 1906-08-01 - 1913-01-13 Göransson, Nils 1848 1915
Fyrvaktare tf 1906-08-01 - 1907-04-30 Lindberg, AXEL Emanuel 1874 1942
Fyrvaktare tf 1907-04-30 - 1907-12-31 Hult, Gustaf Adolf Johansson 1871 1943
Fyrvaktare 1912-03-27 - 1914-12-31 Sjöberg, Johan August 1874 1915
Fyrvaktare tf 1912-03-27 - 1912-12-04 Öhman, Martin WILIAM Henrik 1880 1947
Fyrvaktare tf 1913-01-01 - 1915-02-18 Björk, Carl Erik 1877 1953
Fyrvaktare 1915-02-19 - 1932-09-30 Björk, Carl Erik 1877 1953
Fyrvaktare tf 1933-03-01 - 1936-06-30 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrvaktare 1936-07-01 - 1938-09-30 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrvaktare 1936-11-01 - 1947-07-01 Dahlholm, SVEN Thure 1901 1975
Fyrvaktare 1938-12-01 - 1939-11-21 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrvaktare 1941-06-14 - 1942-02-01 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrvaktare 1942-05-01 - 1951-08-31 Arbo, Carl Rudolf Andersson 1898 1982
Fyrvaktare 1947-10-01 - 1950-06-30 Lavén, GÖTE Gunnar 1918 1975
Fyrvaktare 1951-03-01 - 1964-05-01 Karlsson, Eric Sigfrid 1904 1992
Fyrvaktare 1952-01-01 - 1952-09-30 Westerberg, John Gunnar 1900 1989
Fyrvaktare 1:e 1953-03-01 - 1956-12-31 Englund, Erik Rickard 1907 1963
Fyrvaktare 1:e 1957-06-01 - 1961-06-30 Westerberg, HANS Erik 1910 1987
Fyrvaktare 1:e 1961-10-01 - 1967-07-31 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrvaktare 1964-06-01 - 1969-12-31 Andersson, Gustaf Harry 1909 1979
Fyrvaktare 1:e 1967-08-01 - 1969-12-31 Svensson, Gustaf RAGNAR Emanuel 1911 2003
Fyrbiträde extra - Helldner, ÅKE August 1921 2012
Fyrbiträde 1906-08-01 - 1912-12-31 Björk, Carl Erik 1877 1953
Fyrbiträde extra 1912-01-08 - 1912-02-07 Klint, John Emil 1888 1963
Fyrbiträde extra 1912-12-05 - 1912-12-31 Klint, John Emil 1888 1963
Fyrbiträde extra 1913-01-01 - 1914-04-14 Helldner, EMIL Gottfrid Hermansson 1889 1967
Fyrbiträde extra 1914-04-15 - 1915-03-08 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrbiträde 1915-03-09 - 1920-04-22 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrbiträde extra 1919-03-02 - 1919-06-30 Ridderman, FRITZ Leonard Helgesson 1897 1966
Fyrbiträde 1920-05-18 - 1927-06-30 Hermansson, KNUT Rickard 1891 1975
Fyrbiträde extra 1920-11-12 - 1921-01-03 Klint, John Emil 1888 1963
Fyrbiträde extra 1921-09-21 - 1922-02-08 Nyström, HENRY Oscar 1900 1978
Fyrbiträde 1927-09-16 - 1933-04-30 Karlsson, Knut Severus 1893 1982
Fyrbiträde 1933-08-01 - 1936-10-31 Dahlholm, SVEN Thure 1901 1975
Fyrbiträde tf 1936-06-15 - 1936-08-30 Martinsson, GUSTAF Roland 1910 1992
Fyrbiträde tf 1940-08-09 - 1940-09-30 Björk, Bror ALEXANDER 1884 1955
Fyrbiträde 1940-10-01 - 1940-11-20 Svensson, Sven Johan 1890 1969
Fyrbiträde 1941-07-01 - 1941-09-30 Svensson, Sven Johan 1890 1969
Fyrbiträde 1941-10-01 - 1941-11-16 Ternström, Elof Bernhard 1896 1977
Fyrbiträde tf 1944-11-30 - 1945-06-15 Helldner, RUNE Oskar 1928 2001
Fyrbiträde tf 1945-09-07 - 1945-11-01 Helldner, RUNE Oskar 1928 2001
Fyrbiträde tf 1946-03-07 - 1948-06-30 Helldner, RUNE Oskar 1928 2001
Fyrbiträde tf 1949-11-28 - Helldner, RUNE Oskar 1928 2001
Fyrbiträde tf 1950-05-02 - 1956-04-30 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrbiträde tf 1952-00-00 - 1952-00-01 Wässing, LARS Ingemar 1926 -
Fyrbiträde tf 1956-04-03 - 1956-07-18 Johansson, Hans Sture 1938
Fyrbiträde tf 1957-01-01 - 1957-04-30 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrbiträde tf 1958-01-02 - 1958-02-15 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrbiträde tf 1958-05-17 - 1958-10-31 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Fyrbiträde tf 1959-11-19 - 1960-06-24 Karlsson, Karl Alvar Börje 1934 2016
Fyrbiträde tf 1961-01-15 - 1961-03-31 Karlsson, Karl Alvar Börje 1934 2016
Biträde tillfälligt - Antonsson, Carl TORIN 1925 1980
Biträde tillfälligt 1938-06-16 - 1938-12-06 Wässing, ERNST Aron 1920 1980
Biträde tillfälligt 1952-11-14 - 1952-12-07 Olsson, Kurt Elver 1931
Biträde tillfälligt 1960-07-01 - 1964-05-31 Andersson, Gustaf Harry 1909 1979
Tjänsteman extra 1958-11-01 - 1958-12-31 Helldner, INGVAR Gösta 1933
Lotsbarnskolelärare 1909-01-28 - 1909-06-30 Scherman, Ruth Ferdinanda 1889 1967
Lotsbarnskolelärare 1910-01-01 - 1910-06-30 Boman, SIGNE Sofia 1884 1956
Lotsbarnskolelärare 1911-01-01 - 1911-06-30 Boman, SIGNE Sofia 1884 1956
Lotsbarnskolelärare 1913-01-20 - 1913-06-05 Scherman, Ruth Ferdinanda 1889 1967
Lotsbarnskolelärare 1914-01-15 - 1914-05-30 Scherman, Ruth Ferdinanda 1889 1967
Lotsbarnskolelärare 1915-01-18 - 1915-06-04 Scherman, Ruth Ferdinanda 1889 1967
Lotsbarnskolelärare 1916-08-07 - 1916-12-20 Thulin, Elsa Maria 1895 1961
Lotsbarnskolelärare 1917-08-01 - 1917-12-17 Hagberg, SIGNE Beata Maak 1892 1947