Fyrplats/fyrskepp

Furön

Position N 57 28, O 16 62

Tidigaste fyr 1874 Nuvarande fyr Automatiserad 1911 Avbemannad 1911

Foto

Vid 1870-talets början begärde stadsfullmäktige i Oskarhamn att en ledfyr skulle uppföras på Furön. Staten inköpte den västra delen av ön och uppförde där 1874 en kombinerad lots- och fyrplats med bostadsavdelning. 1911 automatiserades fyren med en AGA-lampa med klippapparat och solventil och då drogs bemanningen in. Fyren släcktes 1921 då en helautomatisk betongfyr tändes på Finnrevet.

Tjänstgöring (8)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1889-03-19 - 1911-00-00 Furén, Johan AUGUST Petersson 1849 1922
Fyrvaktare 1874-08-15 - 1889-03-18 Furén, Johan AUGUST Petersson 1849 1922
Fyrbiträde extra 1905-11-01 - 1906-03-31 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrbiträde extra 1906-11-01 - 1907-03-31 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrbiträde extra 1907-11-01 - 1908-03-31 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrbiträde extra 1908-11-01 - 1909-03-31 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrbiträde extra 1909-11-01 - 1910-03-31 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrbiträde extra 1911-11-01 - 1911-12-18 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962