Fyrplats/fyrskepp

Germandö

Position N 65 44, O 22 24

Tidigaste fyr 1882 Nuvarande fyr 1966 Automatiserad 1966 Avbemannad 1966

Foto

Fyrplats och ledfyr i inloppet till Luleå. Ny automatiserad fyr. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä. Stensockel med källare. Fyrfönster på vinden på båda gavlarna. Vindsfönstret åt söder ut mot farleden försett med fotogenlampa med veke och 4:e ordningens lins. 1883 anbringades i vindsfönstret åt norr en fotogenlampa med parabolisk spegel för att ge ledning in mot stadens hamn. 1966 byggdes i betong ett 12 m högt torn försett med dalen-ljus och trumlins av 3 dje ordningen. Fyrkaraktär K 3 s WRG. 1995 släcktes fyren eftersom farleden lagts om.

Tjänstgöring (11)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare tf 1923-05-01 - 1923-07-19 Blomgren, Nils Fredrik 1869 1936
Fyrmästare tf 1923-08-14 - 1924-03-10 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrmästare 1924-03-11 - 1935-11-04 Eklund, Johannes Antonius Pettersson 1878 1949
Fyrmästare tf 1935-11-03 - 1936-02-29 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrmästare 1936-03-01 - 1938-03-31 Olsson, Johan Erik MAURITZ 1884 1953
Fyrmästare 1938-04-01 - 1944-12-31 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrmästare 1945-04-01 - 1948-05-31 Thurfjell, Karl Fritiof 1887 1961
Fyrmästare 1948-06-01 - 1952-02-21 Grubbström, Fredrik William 1891 1952
Fyrmästare 1952-07-01 - 1962-00-00 Brändström, Jonas Oskar 1897 1970
Fyrmästare tf 1963-07-01 - Åbbel, DAGE Karl Erik 1928 1991
Fyrvaktare 1882-11-18 - 1923-00-00 Sandström, Jonas 1858 1936