Fyrplats/fyrskepp

Malören

Position N 65 32, O 23 34

Tidigaste fyr 1851 Nuvarande fyr 1851 Automatiserad 1910 Avbemannad 1910

Foto

Fyrplats och lotsstation i havsbandet sydväst om Haparanda. 1770 invigdes ett fiskekapell som också fungerade som sjömärke. Fyrplatsen uppfördes 1851. Nils Gustaf von Heidenstam ritade fyrtornet, 17,5 meter högt, en regelkonstruktion i trä med liggande träpanel. Överst i fyren satt en fyrapparat med sideralsken och oljelampa. C.F. Carlsson ritade ett boningshus i timmer, samt ett mindre uthus med dass. När isläggning hotade och fyringen upphörde flyttade fyrpersonalen in till fastlandet. 1892 uppfördes ett nytt 10 meter högt torn i trä vid boningshusets gavel. Det försågs med lanternin och linsapparat flyttad från den norra av de nedlagda fyrarna på Nordkoster. Det gamla tornet behölls som sjömärke men med nedmonterad fyrapparat. 1910 kortades det gamla tornet något och försågs med ny lins försedd med AGA-ljus och fyrplatsen avbemannades. Lotsarna övertog tillsynen av fyren.

Tjänstgöring (7)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1851-07-08 - 1867-03-27 Bergström, Pehr Olofsson 1791 1867
Fyrmästare 1867-04-23 - 1881-06-21 Bäckman, Per Olof 1827 1881
Fyrmästare 1881-08-22 - 1901-00-00 Sundqvist, Jakob 1843 1928
Fyrmästare 1901-04-06 - 1907-09-09 Ljung, Johan Petter ALGOT 1859 1929
Fyrvaktare 1851-07-08 - 1890-02-20 Hamrin, Erik 1815 1890
Fyrvaktare tf 1907-09-01 - 1909-12-31 Lindvall, Kristoffer 1860 1949
Fyrbiträde extra 1907-10-01 - 1909-03-16 Lindvall, Leo Gottfrid 1874 1935