Fyrplats/fyrskepp

Grundkallen

Position N 60 50, O 18 85

Tidigaste fyr 1959 Nuvarande fyr 1959 Automatiserad 1980 Avbemannad 1980

Foto

Kassunfyr, den första teleskopfyren. Placerades 1959 på Dittmansgrundet vid Grundkallen, vid N angöringen av Södra Kvarken. Ursprungligen utrustad med spalsektorfyrljus med lysvidd 16 M i vit sektor, mistsignal och cirkulär radiofyr. 1980 helautomatiserades fyren och avbemannades efter 21 år. 1992 stoppades dieslarna och fyren byggdes om till solpaneldrift. Fyrljuset ersattes med en 20 W halogenlampa. Lysvidd 9,2 M i vit sektor. Mistsignal och radiofyr togs bort. Raconen utbyttes till lågenergityp.

Tjänstgöring (27)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare tf 1959-06-01 - 1964-06-01 Martinsson, Axel Johan Mentor 1904 1977
Fyrmästare tf 1964-06-01 - 1966-11-30 Sjögren, TURE Erik Algot 1913 2001
Fyrmästare 1966-12-01 - 1973-04-01 Sjögren, TURE Erik Algot 1913 2001
Fyrmästare bitr 1967-01-01 - 1973-06-30 Eliasson, Karl Alfred 1920 2008
Fyrmästare 1967-01-01 - 1974 Söder, Gustav Einar 1915 2003
Fyrmästare tf 1973-07-01 - 1974-06-30 Eliasson, Karl Alfred 1920 2008
Fyrmästare bitr 1973-09-01 - 1979-12-31 Åkerlöf, Viktor Emanuel 1920 1985
Fyrmästare bitr 1974-07-01 - 1976-03-31 Eliasson, Karl Alfred 1920 2008
Fyrmästare 1976-04-01 - 1979-12-31 Eliasson, Karl Alfred 1920 2008
Fyrvaktare 1:e tf 1959-06-01 - 1961-06-30 Kårström, GUSTAV Jonas Valter 1917 2011
Fyrvaktare 1:e 1960-03-01 - 1970-04-30 Carlsson, Viktor GUNNAR andre 1910 1989
Fyrvaktare 1960-04-01 - 1960-05-31 Larsson, ERLAND Gabriel 1934 2021
Fyrvaktare 1961-07-01 - 1963-01-31 Kårström, GUSTAV Jonas Valter 1917 2011
Fyrvaktare 1:e 1963-05-01 - 1966-12-31 Eliasson, Karl Alfred 1920 2008
Fyrvaktare 1:e 1969-02-01 - 1969-09-30 Karlsson, Johan GUNNAR 1929 2017
Fyrvaktare 1:e 1969-10-01 - 1979-12-31 Jansson, ÅKE Karl 1920 1993
Fyrvaktare 1:e 1970-10-01 - 1976-11-30 Sundberg, HILDING Emil 1916 1989
Fyrvaktare 1:e 1971-01-01 - 1979-12-31 Westerberg, UDDO Mattias 1925 2007
Fyrvaktare 1:e 1972-04-01 - 1972-10-13 Wahlund, Karl BERTIL Sigmund 1927 2006
Fyrvaktare 1:e 1973-00-00 - 1975-09-30 Wahlund, Karl BERTIL Sigmund 1927 2006
Fyrvaktare 1:e 1976-00-00 - 1978-04-30 Wahlund, Karl BERTIL Sigmund 1927 2006
Fyrvaktare 1978-07-01 - Eliasson, PER Torbjörn 1956
Fyrbiträde extra 1973-07-03 - 1973-07-17 Wireen, JÖRGEN Åke 1956
Fyrbiträde extra 1974-07-02 - 1974-08-09 Wireen, JÖRGEN Åke 1956
Kockstewart 1965-01-01 - 1969-06-30 Andersson, Hugo Wilhelm 1908 1989