Fyrplats/fyrskepp

Fyrskeppet N:o 8 Reserv

Position

Tidigaste fyr Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad

Foto (0)

Tjänstgöring (2)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare tf 1939-09-02 - 1939-10-06 Petersson, Edvard Gustaf Rickard 1900 1952
Fyrvaktare 1:e 1956-01-01 - 1962-06-30 Söderman, Dan Ove 1928 2000