Fyrplats/fyrskepp

Fjärdgrund fd Holmsund

Position N 63 67, O 20 34

Tidigaste fyr 1907 Nuvarande fyr 1907 Automatiserad 1955 Avbemannad 1955

Foto

Fyrplats på ett skär i älvmynningen utanför Umeå, NO om farlederna, Västra Kvarken. Bostadshuset står på en hög betongfot med källare, tvätt- och bagarstuga. Bostadsvåningen har två rum och kök för fyrmästaren, ett rum och kök för fyrvaktaren. På vinden finns ett rum för det extra fyrbiträdet. Intill står fyrtornet. Från början hette fyren Holmsund men 1922 bytte den namn till Fjärdgrund. Intill fyren fanns ursprungligen ett rödmålat trähus som från övervåningen via en gång var förbundit med fyren. Linsen är av 2:a ordningen. Ljuskällan utgjordes först av Luxljus med fotogenlampa som reserv. År 1944 installerades Dalénljus och år 1955 elektricitet med gas som reserv. Samma år avbemannades fyren och bostadshuset revs. Tornet var helvitt fram till 1976.

Tjänstgöring (30)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1907-09-10 - 1924-11-01 Ljung, Johan Petter ALGOT 1859 1929
Fyrmästare tf 1924-09-16 - 1926-06-03 Berggren, Johan Emil 1880 1959
Fyrmästare 1926-06-04 - 1933-06-17 Berggren, Johan Emil 1880 1959
Fyrmästare tf 1933-06-16 - 1933-08-31 Löfgren, ALBIN Johan 1883 1943
Fyrmästare 1933-09-01 - 1935-10-31 Löfgren, ALBIN Johan 1883 1943
Fyrmästare tf 1934-02-02 - 1934-02-26 Jansson, HELMER Olof 1889 1977
Fyrmästare tf 1935-11-01 - 1936-01-31 Jansson, HELMER Olof 1889 1977
Fyrmästare tf 1936-02-01 - 1936-09-30 Häggroth, KONRAD Eugen Carlsson 1886 1950
Fyrmästare tf 1936-12-01 - 1937-07-31 Holmberg, KARL Edvard 1887 1939
Fyrmästare 1937-08-01 - 1939-01-16 Holmberg, KARL Edvard 1887 1939
Fyrmästare tf 1938-11-01 - 1939-05-31 Jansson, HELMER Olof 1889 1977
Fyrmästare 1939-06-01 - 1941-06-30 Grubbström, Fredrik William 1891 1952
Fyrmästare 1941-08-01 - 1944-03-31 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrmästare 1944-06-01 - 1950-11-30 Karlsson, Johan August 1890 1984
Fyrmästare 1950-12-01 - 1954-09-30 Rutkvist, BENGT Gustav 1906 1993
Fyrvaktare 1907-09-10 - 1923-08-16 Thorslund, AXEL Erik 1886 1926
Fyrvaktare 1926-09-01 - 1933-06-15 Löfgren, ALBIN Johan 1883 1943
Fyrvaktare 1933-12-16 - 1934-02-01 Jansson, HELMER Olof 1889 1977
Fyrvaktare 1934-02-27 - 1935-10-31 Jansson, HELMER Olof 1889 1977
Fyrvaktare tf 1935-11-02 - 1936-01-31 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrvaktare 1936-02-01 - 1938-10-31 Jansson, HELMER Olof 1889 1977
Fyrvaktare 1940-08-01 - 1945-06-30 Sjöstedt, Bengt UNO 1901 1965
Fyrbiträde extra 1928-00-00 - 1930-00-00 Markström, Karl Ivar 1908 1965
Fyrbiträde extra 1932-06-16 - 1934-03-02 Löfgren, Karl BIRGER 1912 1963
Fyrbiträde extra 1934-11-01 - 1935-02-26 Löfgren, Karl BIRGER 1912 1963
Fyrbiträde extra 1935-11-01 - 1935-12-08 Löfgren, Karl BIRGER 1912 1963
Biträde tillfälligt 1939-02-06 - 1939-03-02 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Biträde tillfälligt 1940-10-01 - 1940-10-10 Mattsson, Erik Verner 1914 1998
Biträde tillfälligt 1940-11-01 - 1941-01-24 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Lotsbarnskolelärare 1919-02-10 - Thorslund, VENDLA Johanna Wikman 1883 1955