Fyrplats/fyrskepp

Bergudden

Position N 63 79, O 20 84

Tidigaste fyr 1884 Nuvarande fyr 1896 Automatiserad 1969 Avbemannad 1969

Foto

Fyrplats på V sidan av Holmö, Västra Kvarken, Bottenhavet utanför Umeå. Det bruntjärade tornet av spånklätt trä var vid basen kvadratiskt och högre upp åttakantigt. Ritat av arkitektbyrå Peterson och Stenberg i Stockholm. Fyrapparaten var placerad bakom ett fönster i tornet.

Tjänstgöring (58)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1896-06-09 - 1900-00-00 Ripa, Ivar Wilhelm 1866 1948
Fyrmästare tf 1897-00-00 - 1899-10-18 Rotstein, Karl Johan Johansson 1869 1899
Fyrmästare tf 1899-10-27 - 1901-02-18 Rothsten, Otto Johansson 1871 1949
Fyrmästare 1901-02-19 - 1912-07-29 Rothsten, Otto Johansson 1871 1949
Fyrmästare 1912-07-30 - 1923-08-16 Grubbström, Fredrik Anton 1860 1926
Fyrmästare tf 1922-06-09 - 1922-09-15 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrmästare tf 1923-01-10 - 1923-06-30 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrmästare tf 1923-08-17 - 1926-06-03 Thorslund, AXEL Erik 1886 1926
Fyrmästare 1923-12-01 - 1944-12-31 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrmästare tf 1925-01-12 - 1925-02-11 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrmästare tf 1925-08-30 - 1925-11-30 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrmästare 1926-06-04 - 1926-08-10 Thorslund, AXEL Erik 1886 1926
Fyrmästare tf 1926-08-02 - 1927-04-15 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrmästare 1927-04-16 - 1934-10-15 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrmästare 1945-01-01 - 1953-06-30 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrmästare 1953-10-01 - 1961-11-30 Sjöström, Karl Eugen 1898 1983
Fyrmästare tf 1961-12-01 - 1965-09-30 Holmgren, Erik HOLGER 1905 1984
Fyrmästare 1965-10-01 - 1968-05-31 Holmgren, Erik HOLGER 1905 1984
Fyrmästare tf 1968-08-01 - 1969-00-00 Petterson, Frans Johan GÖSTA 1912 1996
Fyrvaktare 1884-09-18 - 1896-06-09 Pettersson, Emanuel 1815 1905
Fyrvaktare 1904-02-05 - 1909-00-00 Grubbström, Fredrik Anton 1860 1926
Fyrvaktare 1909-08-13 - 1918-07-11 Rutqvist, Karl GUSTAV 1879 1959
Fyrvaktare 1918-09-10 - 1922-06-08 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrvaktare 1922-09-16 - 1923-01-09 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrvaktare 1923-07-01 - 1923-08-13 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrvaktare 1924-03-11 - 1925-01-11 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrvaktare 1925-02-12 - 1925-08-29 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrvaktare 1925-12-01 - 1926-08-01 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrvaktare 1927-08-01 - 1934-11-30 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrvaktare tf 1934-12-02 - 1935-03-31 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrvaktare 1935-04-01 - 1944-05-31 Karlsson, Johan August 1890 1984
Fyrvaktare 1944-08-01 - 1947-10-31 Sjöström, Karl Eugen 1898 1983
Fyrvaktare 1948-02-01 - 1956-09-30 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrvaktare 1954-01-01 - 1965-06-30 Holmgren, GOTTHARD Gustaf Jakob 1907 1992
Fyrvaktare 1:e 1956-11-01 - 1961-12-31 Lindblom, KARL Fredrik 1901 1987
Fyrvaktare 1:e 1962-01-01 - 1966-12-31 Wikander, AUGUST Karl 1904 1971
Fyrvaktare 1:e 1965-07-01 - Holmgren, GOTTHARD Gustaf Jakob 1907 1992
Fyrvaktare 1967-11-01 - 1971-12-31 Karlsson, Nils ÅKE 1926 2010
Fyrvaktare 1:e 1967-11-17 - 1968-07-31 Petterson, Frans Johan GÖSTA 1912 1996
Fyrbiträde extra 1896-10-20 - 1897-01-03 Bäckström, HELMER Johan 1881 1949
Fyrbiträde 1897-01-04 - 1899-02-12 Bäckström, HELMER Johan 1881 1949
Fyrbiträde 1900-00-00 - 1904-02-04 Grubbström, Fredrik Anton 1860 1926
Fyrbiträde extra 1903-11-19 - 1904-04-17 Thorslund, AXEL Erik 1886 1926
Fyrbiträde extra 1909-07-22 - 1909-08-22 Grubbström, Fredrik William 1891 1952
Fyrbiträde extra 1918-04-15 - 1918-05-09 Grubbström, Fredrik William 1891 1952
Fyrbiträde extra 1922-06-16 - 1923-02-01 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1923-05-05 - 1923-05-28 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1925-11-01 - 1927-00-00 Markström, Karl Ivar 1908 1965
Fyrbiträde extra 1932-00-00 - 1932-00-00 Rutqvist, BERT Hilding 1913 2001
Fyrbiträde extra 1933-00-00 - 1933-00-00 Rutqvist, BERT Hilding 1913 2001
Fyrbiträde extra 1942-05-18 - 1943-01-15 Markström, Karl Ivar 1908 1965
Fyrbiträde extra 1957-00-00 - 1957-00-00 Johansson, YNGVE Ragnar 1937 2020
Biträde tillfälligt 1937-11-06 - 1938-01-10 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Biträde tillfälligt 1938-11-22 - 1939-02-04 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Biträde tillfälligt 1939-03-09 - 1939-04-30 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Biträde tillfälligt 1939-08-30 - 1939-10-11 Sundvall, Karl TURE 1906 1984
Lotsbarnskolelärare 1919-02-10 - Thorslund, VENDLA Johanna Wikman 1883 1955