Fyrplats/fyrskepp

Holmögadd

Position N 63 59, O 20 75

Tidigaste fyr 1760 Nuvarande fyr 1854 Automatiserad 1967 Avbemannad 2003

Foto

Fyrplats på den sydligaste av Holmöarna, mellan Östra och Västra Kvarken. Fyren ligger på skäret Södra Gadden. Det är kalt och stenbundet och på alla sidor omgivet av stenhällar, som gör landningen svår. På 60 m avstånd NO om fyren står fyrpersonalens hus. Fyren släcktes 2008.

Tjänstgöring (85)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare - 2003-02-25 Broström, Per Erik Gusten 1947
Fyrmästare 1838-08-20 - 1847-10-16 Wåhlin, Johan 1805 1847
Fyrmästare tf 1847-10-20 - 1848-04-11 Pettersson, Emanuel 1815 1905
Fyrmästare 1848-04-11 - 1882-12-11 Pettersson, Emanuel 1815 1905
Fyrmästare 1883-02-13 - 1919-00-00 Sjöstedt, OSKAR Fredrik 1854 1924
Fyrmästare 1919-08-01 - 1942-02-28 Rutqvist, Karl GUSTAV 1879 1959
Fyrmästare 1942-06-01 - 1948-05-31 Lindroth, Anders GUSTAV Emanuel 1898 1972
Fyrmästare 1948-11-01 - 1954-12-31 Sjögren, Karl ALBIN 1907 1999
Fyrmästare 1955-06-01 - 1961-05-16 Arnqvist, Johan Alvar 1906 1969
Fyrmästare tf 1960-06-01 - 1961-12-31 Larsson, ERLAND Gabriel 1934 2021
Fyrmästare tf 1961-11-01 - 1961-11-30 Holmgren, Erik HOLGER 1905 1984
Fyrmästare tf 1962-03-01 - 1965-06-30 Larsson, ERLAND Gabriel 1934 2021
Fyrmästare bitr 1967-05-01 - 1979-12-31 Johansson, Johan YNGVE 1942
Fyrmästare 1967-11-17 - 1977-10-01 Larsson, ERLAND Gabriel 1934 2021
Fyrmästare 1978-01-01 - Karlsson, Nils ÅKE 1926 2010
Fyrmästare bitr 1990-11-01 - 1991-03-17 Öberg, STAFFAN Anders Börje 1950
Fyrmästare bitr 1991-11-14 - 2003-11-29 Öberg, STAFFAN Anders Börje 1950
Fyrvaktare 1847-10-30 - 1848-04-11 Österström, Lars 1784 1854
Fyrvaktare 1848-04-11 - 1864-07-27 Grubbström, Fredrik Wilhelm 1828 1864
Fyrvaktare 1864-08-26 - 1865-06-14 Nyman, Johan Arndt 1832 1883
Fyrvaktare 1867-08-23 - 1875-05-13 von Ahn, Johan Fredrik 1803 1884
Fyrvaktare 1875-07-24 - 1895-00-00 Grubbström, Anders Gustaf 1832 1913
Fyrvaktare 1895-07-09 - 1923-00-00 Bäckström, Per August 1858 1929
Fyrvaktare tf 1918-08-01 - 1918-09-30 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrvaktare tf 1924-01-08 - 1926-06-03 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrvaktare 1926-06-04 - 1926-12-14 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrvaktare 1927-04-07 - 1927-10-25 Grubbström, Fredrik William 1891 1952
Fyrvaktare 1928-01-13 - 1930-05-31 Thurfjell, Karl Fritiof 1887 1961
Fyrvaktare 1930-07-16 - 1945-06-30 Wikander, Gustaf VILHELM 1897 1969
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1949-00-00 Lindstedt, EVERT Karl August 1905 1995
Fyrvaktare 1:e 1945-07-01 - 1960-00-00 Wikander, Gustaf VILHELM 1897 1969
Fyrvaktare 1951-11-01 - 1953-12-31 Lundin, Karl OTTO Lorens 1919 1965
Fyrvaktare 1955-01-01 - 1958-10-31 Lönnberg, Karl Oskar Emrich 1913 1998
Fyrvaktare 1961-02-01 - 1962-06-01 Engman, Bengt Ivan 1942
Fyrvaktare 1962-06-08 - 1962-10-31 Markström, Karl Ivar 1908 1965
Fyrvaktare 1962-08-01 - 1962-12-21 Hedin, Nils Henry 1921 1962
Fyrvaktare 1:e tf 1962-11-01 - 1965-08-02 Markström, Karl Ivar 1908 1965
Fyrvaktare 1962-12-01 - 1963-11-30 Johansson, Johan YNGVE 1942
Fyrvaktare 1:e tf 1963-12-01 - 1966-01-31 Johansson, Johan YNGVE 1942
Fyrvaktare 1:e 1965-07-01 - 1967-11-16 Larsson, ERLAND Gabriel 1934 2021
Fyrvaktare 1:e 1966-02-01 - 1967-04-30 Johansson, Johan YNGVE 1942
Fyrvaktare 1966-05-01 - 1970-12-31 Gustafsson, Sven Olof Aron 1941
Fyrvaktare tf 1967-00-00 - 1968-01-31 Broström, Per Erik Gusten 1947
Fyrvaktare 1968-02-01 - 1972-03-31 Broström, Per Erik Gusten 1947
Fyrvaktare 1:e 1971-01-01 - Gustafsson, Sven Olof Aron 1941
Fyrvaktare 1971-04-01 - 1973-03-31 Lundgren, TAGE Valdemar 1946
Fyrvaktare 1:e 1972-04-01 - Broström, Per Erik Gusten 1947
Fyrvaktare 1:e 1973-04-01 - 1977-02-07 Lundgren, TAGE Valdemar 1946
Fyrvaktare 1976-10-25 - 1982-12-31 Öberg, STAFFAN Anders Börje 1950
Fyrvaktare 1984-03-01 - 1987-09-30 Öberg, STAFFAN Anders Börje 1950
Fyrvaktare 1:e 1987-10-01 - 1990-10-31 Öberg, STAFFAN Anders Börje 1950
Fyrbiträde 1865-04-21 - 1875-07-24 Grubbström, Anders Gustaf 1832 1913
Fyrbiträde 1875-09-07 - 1883-02-12 Sjöstedt, OSKAR Fredrik 1854 1924
Fyrbiträde 1885-00-00 - 1895-07-08 Bäckström, Per August 1858 1929
Fyrbiträde 1897-03-11 - 1900-00-00 Grubbström, Fredrik Anton 1860 1926
Fyrbiträde 1899-02-13 - 1905-07-31 Bäckström, HELMER Johan 1881 1949
Fyrbiträde extra 1905-08-01 - 1907-09-09 Thorslund, AXEL Erik 1886 1926
Fyrbiträde 1907-09-16 - 1908-09-28 Vikström, KARL Oskar Napoleon 1885 1920
Fyrbiträde extra 1908-01-11 - 1908-03-05 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrbiträde 1908-10-26 - 1912-03-07 Löfgren, ALBIN Johan 1883 1943
Fyrbiträde tf 1912-03-13 - 1914-12-31 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrbiträde 1915-01-01 - 1918-07-31 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrbiträde extra 1915-08-08 - 1915-11-10 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1916-07-05 - 1916-12-23 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1917-03-01 - 1917-03-31 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1917-06-10 - 1917-12-13 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde extra 1918-08-01 - 1918-09-30 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde 1918-10-01 - 1919-10-28 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrbiträde tf 1919-11-18 - 1920-04-08 Karlsson, Johan August 1890 1984
Fyrbiträde tf 1920-04-20 - 1924-06-19 Wikander, Gustaf VILHELM 1897 1969
Fyrbiträde 1921-10-01 - 1923-11-05 Svenonius, EDVARD Oskar 1881 1964
Fyrbiträde tf 1924-01-08 - 1928-01-12 Thurfjell, Karl Fritiof 1887 1961
Fyrbiträde extra 1927-01-23 - 1927-04-14 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde 1928-10-02 - 1929-09-30 Lindholm, Karl Gustaf 1900 1979
Fyrbiträde 1929-10-01 - 1935-10-31 Sjöström, Karl Eugen 1898 1983
Fyrbiträde extra 1931-00-02 - 1932-00-00 Markström, Karl Ivar 1908 1965
Fyrbiträde extra 1932-00-02 - 1932-00-02 Rutqvist, BERT Hilding 1913 2001
Fyrbiträde extra 1933-00-01 - 1937-00-00 Rutqvist, BERT Hilding 1913 2001
Fyrbiträde 1936-03-01 - 1940-09-30 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrbiträde 1941-08-01 - 1945-06-30 Lindstedt, EVERT Karl August 1905 1995
Fyrbiträde extra 1964-05-00 - 1964-09-19 Skafvenhjelm, TOMMY Per Olov Löfgren 1944
Biträde tillfälligt 1940-11-01 - 1941-01-24 Mattsson, Erik Verner 1914 1998
Biträde tillfälligt 1941-05-22 - 1941-12-24 Mattsson, Erik Verner 1914 1998
Lotsbarnskolelärare 1896-08-26 - 1903-09-15 Vikander, Johanna HANNA Gravilda Nilsson 1878 1943
Lotsbarnskolelärare 1919-02-10 - Thorslund, VENDLA Johanna Wikman 1883 1955