Fyrplats/fyrskepp

Rödkallen

Position N 65 32, O 22 36

Tidigaste fyr 1872 Nuvarande fyr 1872 Automatiserad 1966 Avbemannad 1967

Foto

Fyrplats och lotsstation i havsbandet SSO om Luleå, Bottenviken. Fyren är uppförd på skäret Rödkallen, beläget mellan inloppslederna till Piteå och Luleå. SO om tornet ligger fyrpersonalens bostads- och lotsarnas uppassningshus, båda brunmålade, samt söder om tornet ett rödfärgat fiskarekapell. Lotssignalstång för kula står invid kapellet.

Tjänstgöring (28)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1872-07-24 - 1883-12-21 Sjöstedt, Bror Conrad 1846 1920
Fyrmästare 1883-11-05 - 1901-00-00 Öqvist, Gustaf Larsson 1835 1914
Fyrmästare 1901-00-00 - 1908-12-31 Sundqvist, Jakob 1843 1928
Fyrmästare 1909-01-12 - 1939-03-31 Öqvist, Konrad Laurentius 1875 1953
Fyrmästare 1939-06-01 - 1942-09-30 Karlberg, Johan August Andersson 1879 1950
Fyrmästare 1943-02-01 - 1955-07-31 Forsman, Erik Adolf 1892 1963
Fyrmästare 1955-08-01 - 1963-00-00 Ahlström, Johan Erik 1900 1972
Fyrmästare tf 1963-11-01 - 1965-06-30 Markström, Karl Gustaf SIGVARD 1912 1976
Fyrmästare tf 1966-12-01 - 1967-12-31 Markström, Karl Gustaf SIGVARD 1912 1976
Fyrvaktare 1881-09-20 - 1923-00-00 Gustafsson, Fredrik Levin 1857 1932
Fyrvaktare 1923-06-19 - 1935-03-20 Lindvall, Leo Gottfrid 1874 1935
Fyrvaktare extra 1925-08-15 - 1964-01-29 Vesterberg, Karl FRITIOF Natanael 1903 1969
Fyrvaktare tf 1935-04-25 - 1935-07-31 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrvaktare 1935-08-01 - 1944-05-31 Jeansson, ADOLF Wilhelm Jansson 1899 1973
Fyrvaktare 1:e 1944-10-01 - 1952-06-30 Brändström, Jonas Oskar 1897 1970
Fyrvaktare 1948-08-01 - 1953-03-31 Markström, Karl Ivar 1908 1965
Fyrvaktare 1:e 1952-11-01 - 1958-02-12 Vallmark, Gustaf Holger 1911 1958
Fyrvaktare 1:e tf 1957-09-01 - 1964-04-30 Oleskär, Sven Olof Pettersson 1930
Fyrvaktare 1:e tf 1961-10-01 - 1964-02-28 Lundberg, GUNNAR Johan 1907 1969
Fyrvaktare 1:e 1964-05-01 - 1965-09-30 Oleskär, Sven Olof Pettersson 1930
Fyrbiträde extra 1900-11-01 - 1900-12-08 Öqvist, Johan LEVI 1883 1969
Fyrbiträde extra 1902-10-01 - 1907-09-30 Lindvall, Leo Gottfrid 1874 1935
Fyrbiträde extra 1928-10-17 - 1928-12-14 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde tf 1939-07-01 - 1942-07-31 Rutkvist, BENGT Gustav 1906 1993
Fyrbiträde 1942-10-01 - 1945-01-31 Wikander, AUGUST Karl 1904 1971
Fyrbiträde tf 1945-02-01 - 1947-05-31 Markström, Karl Ivar 1908 1965