Fyrplats/fyrskepp

Tjänstefartyget Umeå

Position N 63 42 O 20 20

Tidigaste fyr Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad

Foto (0)

Tjänstgöring (18)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Styrman 1915-01-01 - 1915-10-26 Sandström, John MARTIN 1884 1963
Maskinist tf 1917-10-15 - 1917-12-15 Forsman, Erik Adolf 1892 1963
Maskinist 1930-04-22 - 1949-01-31 Lundberg, Johan GUNNAR 1907 1969
Maskinist 1932-12-01 - 1944-02-28 Hägg, Gustaf Henry 1900 1988
Maskinist tf 1940-04-16 - 1940-05-18 Forsman, Erik Adolf 1892 1963
Maskinist 1944-05-01 - 1954-09-30 Rothsten, CARL Gustaf 1907 1993
Besättningsman 1919-03-20 - 1919-06-02 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Besättningsman 1919-05-28 - 1919-08-07 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Besättningsman 1933-06-26 - 1935-06-28 Markström, Karl Ivar 1908 1965
Besättningsman 1940-10-01 - 1948-11-30 Vallmark, Gustaf Holger 1911 1958
Eldare 1913-09-01 - 1917-03-31 Karlsson, Johan August 1890 1984
Eldare 1934-09-12 - 1934-10-08 Löfgren, Karl Birger 1912 1963
Eldare 1935-09-11 - 1935-10-08 Löfgren, Karl Birger 1912 1963
Eldare 1936-04-12 - 1946-04-30 Markström, Karl Gustaf Sigvard 1912 1976
Kock 1927-04-25 - 1927-12-22 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Kockstewart 1933-07-28 - 1948-03-31 Törnqvist, Harry Valter 1908 1989
Kockstewart 1937-07-22 - 1937-08-03 Lundberg, Einar Andreas 1910 1958