Fyrplats/fyrskepp

Högby

Position N 57 15, O 17 05

Tidigaste fyr 1898 Nuvarande fyr 1898 Automatiserad 1967 Avbemannad 1967

Foto

Fyrplats på Ölands nordöstra del, Östersjön. Det 23 m höga tornet var en variant av s.k. öppet pelartorn i järn med en moderniserad form, konstruerat av Carl Fraenell och tillverkat på Bergsunds Mekaniska Verkstad. Boningshuset i kalksten med skiffertak var ritat av J. Höjer. Fyr och fyrapparat hade visats på Konst- och Industriutställningen 1897 i Stockholm. 1967 automatiserades fyren och fyrplatsen avbemannades.

Tjänstgöring (22)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1898-06-29 - 1904-02-29 Ohlén, Frans Oskar Olsson 1851 1904
Fyrmästare 1904-04-12 - 1910-04-07 Sjöberg, Jöns August Jönsson 1868 1950
Fyrmästare 1910-05-26 - 1932-00-00 Olsson Nordbeck, Peter Olsson 1867 1940
Fyrmästare 1932-06-01 - 1941-06-30 Ålander, Nils Gustaf Erik 1878 1958
Fyrmästare 1941-08-01 - 1948-04-30 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrmästare tf 1946-09-15 - 1946-10-19 Svensson, Sven Johan 1890 1969
Fyrmästare tf 1948-07-01 - 1949-07-31 Grahn, Otto Severin 1892 1957
Fyrmästare 1949-08-01 - 1952-06-30 Grahn, Otto Severin 1892 1957
Fyrmästare tf 1955-07-01 - 1956-09-30 Lindholm, ERIK Petter Vilhelm 1902 1988
Fyrmästare 1956-10-01 - 1959-02-28 Lindholm, ERIK Petter Vilhelm 1902 1988
Fyrmästare tf 1959-08-01 - 1965-12-31 Sjöholm, HUGO Alexander 1905 1986
Fyrmästare tf 1966-01-01 - 1967-07-31 Svensson, Gustaf RAGNAR Emanuel 1911 2003
Fyrvaktare 1898-08-01 - 1904-04-11 Sjöberg, Jöns August Jönsson 1868 1950
Fyrvaktare 1904-05-17 - 1918-11-25 Ålander, Nils Gustaf Erik 1878 1958
Fyrvaktare 1918-11-05 - 1923-08-09 Lundhquist, Gösta 1883 1946
Fyrvaktare 1923-11-12 - 1932-06-30 Barck, ARON Sigfrid Bark 1881 1971
Fyrvaktare 1932-10-01 - 1937-08-31 Bergström, FRITZ Reinhold 1885 1954
Fyrvaktare 1937-11-01 - 1944-03-31 Edler, SVEN Martin 1898 1968
Fyrbiträde extra 1910-04-27 - 1910-06-04 Kyhlberg, OLOF Arvid 1880 1947
Fyrbiträde extra 1923-06-18 - 1923-11-13 Lindström, Karl RAGNAR 1895 1978
Fyrbiträde extra 1925-09-12 - 1925-10-31 Lindström, Karl RAGNAR 1895 1978
Fyrbiträde extra 1932-04-03 - 1932-05-31 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991