Fyrplats/fyrskepp

Landsort

Position N 58 74, O 17 87

Tidigaste fyr 1651 Nuvarande fyr 1691 Automatiserad 1963 Avbemannad 1963

Foto

Fyrplats och lotsstation i Stockholms skärgårds södra havsband. Fyrpersonalens bostadshus ligger på norra sluttningen av berggrunden nedanför fyrtornet. Lotsarnas ligger dels på västra, dels på östra sidan av ön, vid de små vikarna nordvart om fyren.

Tjänstgöring (64)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1837-09-04 - 1840-09-11 Pettersson, Jonas 1784
Fyrmästare 1840-09-11 - 1858-10-07 Enegren, Wilhelm Mauritz 1807 1858
Fyrmästare 1858-12-02 - 1874-09-03 Helander, Carl Abraham 1811 1874
Fyrmästare 1874-03-03 - 1894-07-07 Holm, Carl ALEXIUS 1847 1894
Fyrmästare 1894-08-14 - 1914-00-00 Nordin, Carl Adolf 1849 1919
Fyrmästare 1915-01-01 - 1916-03-02 Hedman, August Robert 1860 1916
Fyrmästare 1916-04-14 - 1923-06-30 Malmberg, CARL Olof Gottfrid Rydberg 1857 1935
Fyrmästare 1923-06-19 - 1925-07-20 Öberg, Henning Adrian ORION 1864 1925
Fyrmästare tf 1925-07-21 - 1926-08-29 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrmästare 1926-08-16 - 1934-09-30 Hagström, CARL Gerhard Persson 1869 1953
Fyrmästare tf 1934-09-13 - 1934-12-12 Moell, HUGO Alexander 1877 1963
Fyrmästare 1934-12-01 - 1943-12-31 Lundhquist, Gösta 1883 1946
Fyrmästare tf 1941-07-20 - 1941-11-23 Ahlberg, Karl Elis 1892 1967
Fyrmästare tf 1942-07-01 - 1944-05-31 Sandelin, EMIL Wilhelm 1891 1959
Fyrmästare 1944-04-01 - 1946-12-07 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrmästare 1947-05-01 - 1955-08-31 Karlsson, IVAR Ernst Rudolf 1892 1966
Fyrmästare 1955-10-01 - 1963-06-30 Öström, ARTUR Hjalmar Gean 1900 1979
Fyrvaktare 1810-00-00 - 1837-09-04 Wikberg, Anders 1782 1850
Fyrvaktare 1844-09-12 - 1864-08-11 Löfström, GABRIEL Åström 1799 1875
Fyrvaktare 1864-08-11 - 1874-03-27 Wernbom, Frans Alfred Leonard 1831 1881
Fyrvaktare 1874-04-07 - 1889-11-18 Engström, Carl Johan 1847 1940
Fyrvaktare 1890-03-04 - 1914-05-26 Svensson, Peter 1841 1914
Fyrvaktare 1915-01-01 - 1920-00-00 Blomqvist, Johan Edvard 1855 1926
Fyrvaktare tf 1915-01-07 - 1915-04-30 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrvaktare tf 1918-11-01 - 1920-03-21 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrvaktare 1920-03-19 - 1923-06-18 Eriksson, Johan Erik Ferdinand 1879 1951
Fyrvaktare tf 1923-07-01 - 1923-09-30 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrvaktare 1923-09-14 - 1924-09-15 Lindstedt, KARL Erik 1874 1961
Fyrvaktare tf 1924-09-29 - 1925-07-20 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrvaktare 1926-08-07 - 1941-09-30 Walton, Algot Georg Johan Emanuel Ekelund 1885 1967
Fyrvaktare 1937-11-01 - 1944-05-31 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrvaktare 1:e 1944-08-01 - 1947-06-30 Söderström, HJALMAR Erik 1897 1919
Fyrvaktare 1950-10-01 - 1958-09-30 Sjöblom, ANDERS Wilhelm Olsson 1906 1988
Fyrvaktare 1:e 1958-10-01 - 1963-00-00 Sjöblom, ANDERS Wilhelm Olsson 1906 1988
Fyrbiträde 1845-04-01 - 1860-08-30 Österman, SOFIA Charlotta Löfström 1828 1918
Fyrbiträde 1860-09-30 - 1861-09-30 Åman, Carl Peter 1819 1897
Fyrbiträde 1861-10-01 - 1863-10-31 Åström, Adolf Robert 1839 1908
Fyrbiträde 1863-10-29 - 1872-06-27 Lundberg, Karl Peter 1844 1927
Fyrbiträde 1872-06-27 - 1874-04-06 Engström, Carl Johan 1847 1940
Fyrbiträde 1874-04-07 - 1880-07-18 Olsson, Carl Leonard 1854 1880
Fyrbiträde 1880-08-19 - 1882-09-19 Nyström, Johan FREDRIK 1856 1916
Fyrbiträde 1882-10-25 - 1912-00-00 Carlsson, Carl AUGUST 1840 1922
Fyrbiträde extra 1909-11-18 - 1912-11-18 Larsson, Anders 1874 1951
Fyrbiträde extra 1912-11-23 - 1913-12-06 Jansson, KNUT Linus Ludvig 1887 1966
Fyrbiträde tf 1913-12-15 - 1915-01-06 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrbiträde tf 1915-05-01 - 1915-05-31 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrbiträde 1915-09-13 - 1918-10-31 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrbiträde extra 1916-03-09 - 1916-04-12 Söderberg, Gustaf 1886 1952
Fyrbiträde 1918-02-08 - 1918-05-24 Schönning, Lars Linus 1893 1987
Fyrbiträde tf 1919-03-06 - 1920-04-03 Lindström, Karl Andreas HARALD 1888 1974
Fyrbiträde 1920-03-22 - 1923-06-30 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrbiträde extra 1921-01-28 - 1921-03-19 Sjögren, Kuno Fingal Eskil 1887 1958
Fyrbiträde extra 1923-07-01 - 1923-09-30 Sjögren, Kuno Fingal Eskil 1887 1958
Fyrbiträde 1923-10-01 - 1924-09-28 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrbiträde extra 1924-09-29 - 1926-09-30 Sjögren, Kuno Fingal Eskil 1887 1958
Fyrbiträde 1926-08-30 - 1932-10-15 Zahlén, Oskar Valfrid 1883 1973
Fyrbiträde 1933-01-12 - 1936-02-28 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde tf 1938-00-01 - 1938-00-02 Södergren, NILS Lennart 1909 1997
Tjänsteman extra 1924-04-08 - 1944-04-30 Sjöblom, ANDERS Wilhelm Olsson 1906 1988
Lotsbarnskolelärare 1849-11-14 - 1869-03-00 Hammarström, Carl Peter 1817 1885
Lotsbarnskolelärare 1869-03-15 - 1870-03-28 Djurström, Carl Wilhelm EUGENE 1825 1870
Lotsbarnskolelärare 1870-11-11 - 1910-05-27 Modin, Johanna AMALIA Zetterlund 1843 1910
Lotsbarnskolelärare 1910-04-15 - 1910-07-16 Lycklig, GERTRUD Ulrika 1885 1970
Lotsbarnskolelärare 1910-11-02 - 1937-00-00 Johansson, Ida Matilda 1877 1939