Fyrplats/fyrskepp

Svensholmen (Lysekil)

Position N 58 19, O 11 30

Tidigaste fyr 1890 Nuvarande fyr 1920 Automatiserad Avbemannad

Foto

1890 placerades en ledfyr på Svensholmen, träkur med ljus från fotogen. Cirka 1920 ersattes den forna träfyren med en åttakantig i järn. Fotogenljuset ersattes av tidens modernitet AGA-ljus. I samband med 1930-talets översyn av inomskärslederna fick den år 1940 sin nuvarande sektorindelning. 1973 försågs fyren med energi från solpanel och batteri. Tidens tärande tand och korrosion, påskyndad av Västerhavets saltvatten, gjorde att Sjöfartsverket var nödsakat att byta ut fyrkuren och ersätta den med en ny i plast och aluminium. Det nya fyrljuset var underhållsfritt. Den gamla fyrkuren skulle bli skrot men räddades, blästrades och målades till nyskick och fick ett fortsatt liv som fyren Snurran i hamnen till Bohus Malmön. Nuvarande utseende är ett vitt 6,6 m högt fyrtorn. Nuvarande karaktär Fl(3) WRG 9s 13,5M. Lyshöjden är 14,5 m.

Tjänstgöring (4)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1890-10-01 - 1906-09-30 Hörman, Emilius 1846 1938
Fyrvaktare 1906-10-01 - 1911-11-21 Torstensson, AMALIA Mali Charlotta Hansdotter 1852 1911
Tillsyningsman 1911-11-22 - 1917-10-06 Johansson Glad, BERTA Henrietta Olsdotter 1876 1968
Tillsyningsman 1917-10-07 - 1920 Knopp, Karl Amandus Karlsson 1863 1934