Fyrplats/fyrskepp

Fyrskeppet Reserv

Position

Tidigaste fyr Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad

Foto (0)

Tjänstgöring (5)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1911-11-17 - 1922-12-31 Lauthers, Karl Erik HUGO Olsson 1863 1929
Fyrbiträde extra 1924-05-20 - 1924-06-19 Cederquist, Carl 1894 1966
Fyrbiträde extra 1931-05-11 - 1931-08-20 Hultqvist, GUNNAR Isidor 1900 1972
Befälhavare 1901-04-29 - 1901-06-04 Holmgren, Nils Gustaf 1865 1927
Befälhavare 1903-05-02 - 1903-06-09 Holmgren, Nils Gustaf 1865 1927