Fyrplats/fyrskepp

Ölands Södra Udde

Position N 56 20, O 16 40

Tidigaste fyr 1785 Nuvarande fyr 1785 Automatiserad 1948 Avbemannad 1980

Foto

Fyrplats på Ölands sydspets, Östersjön. 1920 byggdes ett nytt bostadshus åt fyrmästaren. Personalen disponerade då vardera ett boningshus med trädgård. De hade vid ett tillfälle 6 kor och 2 hästar. Fyrområdet utökades från 3 till 6 hektar. Jakt och fiske fick bedrivas på fyrplatsens område.

Tjänstgöring (78)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1819-01-23 - 1823-05-22 Asplund, Peter Lorentz 1779 1823
Fyrmästare 1823-07-30 - 1828-08-18 Lundström, Johan 1784
Fyrmästare tf 1828-08-18 - 1845-07-03 Westin, Nils 1785
Fyrmästare 1845-07-03 - 1861-01-09 Scherfors, Johan 1797 1861
Fyrmästare 1861-02-12 - 1886-02-01 Steinbach, DANIEL Ferdinand 1828 1886
Fyrmästare 1886-03-23 - 1897-03-04 Andersson, Nils August 1834 1897
Fyrmästare 1897-04-20 - 1910-00-00 Olin, Peter Olsson 1845 1922
Fyrmästare 1910-08-16 - 1914-02-12 Edler, August Albert Andersson 1869 1914
Fyrmästare 1915-01-01 - 1928-00-00 Nyman, Johan Edvard 1862 1952
Fyrmästare 1928-05-01 - 1934-03-31 Lindbäck, GUSTAF Axel 1869 1947
Fyrmästare 1934-04-01 - 1937-02-09 Bertram, Johan Fredrik Johansson 1878 1937
Fyrmästare 1937-07-01 - 1939-10-31 Allner, Karl Olof Valfrid Andersson 1876 1957
Fyrmästare tf 1939-11-01 - 1939-12-31 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrmästare 1940-01-01 - 1943-04-30 Norman, Harald Linus JOEL 1880 1964
Fyrmästare 1943-05-01 - 1947-12-31 Holmström, Per ALBERT Erhard 1887 1947
Fyrmästare 1948-05-01 - 1956-09-30 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrmästare 1956-12-01 - 1965-09-30 Öhlin, Karl Anker 1902 1984
Fyrmästare bitr 1965-07-01 - 1969-08-31 Ekman, AXEL Johan Oskar 1909 1969
Fyrmästare tf 1965-10-01 - 1966-11-30 Aldén, Nils August Eugen 1909 1992
Fyrmästare 1966-12-01 - 1972-10-31 Aldén, Nils August Eugen 1909 1992
Fyrmästare bitr 1971-05-01 - 1977-04-30 Mattsson, BÖRJE Ingvar 1923 2003
Fyrmästare 1971-08-01 - 1977-02-07 Andersson, KARL Teodor 1916 1977
Fyrmästare 1977-05-01 - 1980-00-00 Mattsson, BÖRJE Ingvar 1923 2003
Fyrmästare bitr 1977-08-01 - 1980-03-31 Nordström, NILS Olof 1919 1984
Fyrvaktare 1806 - 1819-01-23 Asplund, Lars 1754 1836
Fyrvaktare 1823-00-00 - 1834-00-00 Hultgren, Sven 1789 1835
Fyrvaktare 1834-00-00 - 1839-11-14 Nilsson, Magnus 1811 1877
Fyrvaktare 1839-11-14 - 1841-10-24 Jeansson, Olof 1818
Fyrvaktare 1841-10-24 - 1845-07-02 Nilsson, Petter 1817
Fyrvaktare 1845-07-03 - 1847-03-22 Westin, Nils 1785
Fyrvaktare 1847-03-22 - 1851-07-06 Westin, Gustaf 1824 1861
Fyrvaktare 1851-07-05 - 1858-06-05 Gadelius, Anders Claes 1823 1858
Fyrvaktare 1858-07-13 - 1861-02-11 Steinbach, DANIEL Ferdinand 1828 1886
Fyrvaktare 1861-05-23 - 1866-10-23 Warberg, Johan Fridolf 1827 1877
Fyrvaktare 1866-11-06 - 1886-03-22 Andersson, Nils August 1834 1897
Fyrvaktare 1886-04-14 - 1911-01-18 Bolinder, Karl Johan Johansson 1838 1911
Fyrvaktare 1911-02-10 - 1933-09-30 Hjelmberg, Alarik Wilhelm 1874 1942
Fyrvaktare 1934-03-01 - 1939-05-31 Samuelsson, TORSTEN Andreas 1896 1995
Fyrvaktare tf 1939-06-01 - 1939-10-31 Mattsson, GUSTAF Mattias 1897 1972
Fyrvaktare 1939-11-01 - 1951-06-30 Mattsson, GUSTAF Mattias 1897 1972
Fyrvaktare 1946-01-01 - 1950-05-31 Krall, STEN Fredrik 1908 1973
Fyrvaktare 1950-10-01 - 1963-05-31 Johansson, Martin Bertil 1906 1995
Fyrvaktare 1:e 1951-07-01 - 1957-05-31 Mattsson, GUSTAF Mattias 1897 1972
Fyrvaktare 1:e 1957-09-01 - 1965-06-30 Ekman, AXEL Johan Oskar 1909 1969
Fyrvaktare 1:e 1967-04-01 - 1973-03-03 Mattsson, ALF Gustav 1922 1973
Fyrvaktare 1:e 1971-08-01 - 1977-04-30 Hjelmberg, TORSTEN Wilhelm 1920 1988
Fyrbiträde 1826-00-00 - 1834-12-03 Jönsson, Anders 1808
Fyrbiträde 1842-00-00 - 1847-03-21 Westin, Gustaf 1824 1861
Fyrbiträde 1847-03-21 - 1849-11-13 Andersson, Ingrid Maria Pettersdotter 1825 1921
Fyrbiträde 1849-11-13 - 1851-10-01 Olsson, Carl Johan 1828
Fyrbiträde 1851-10-01 - 1858-06-30 Scherfors, Beata DOROTHEA Berg 1804 1866
Fyrbiträde 1858-06-30 - 1861-02-16 Andersson, Andreas 1839 1886
Fyrbiträde extra 1858-11-19 - 1861-02-15 Andersson, Nils August 1834 1897
Fyrbiträde extra 1860-07-22 - 1861-03-31 Mattsson, Olof 1818 1880
Fyrbiträde 1861-02-16 - 1866-11-06 Andersson, Nils August 1834 1897
Fyrbiträde 1866-11-23 - 1869-07-19 Rundqvist, Axel Emil 1841 1921
Fyrbiträde 1869-08-10 - 1873-09-24 Larsson, Johan August 1847 1937
Fyrbiträde 1873-09-24 - 1886-04-13 Bolinder, Karl Johan Johansson 1838 1911
Fyrbiträde 1886-04-19 - 1904-11-21 Bark, Sven Wilhelm Isberg 1849 1931
Fyrbiträde extra 1899-07-01 - 1903-11-26 Hjelmberg, Alarik Wilhelm 1874 1942
Fyrbiträde extra 1904-06-01 - 1907-05-30 Olin, Karl Reinhold 1881 1976
Fyrbiträde 1904-11-22 - 1905-07-24 Åhlin, Ernst Wilhelm 1877 1957
Fyrbiträde 1905-08-01 - 1906-03-08 Lagerwall, Erik 1875 1950
Fyrbiträde 1906-03-16 - 1911-02-09 Hjelmberg, Alarik Wilhelm 1874 1942
Fyrbiträde extra 1906-11-01 - 1911-02-24 Lundhquist, Gösta 1883 1946
Fyrbiträde extra 1910-01-15 - 1910-02-28 Kyhlberg, OLOF Arvid 1880 1947
Fyrbiträde 1911-02-25 - 1916-03-27 Lundhquist, Gösta 1883 1946
Fyrbiträde 1916-05-05 - 1925-09-30 Österström, Per Emanuel 1883 1956
Fyrbiträde 1925-10-01 - 1939-05-31 Mattsson, GUSTAF Mattias 1897 1972
Fyrbiträde extra 1928-02-01 - 1928-06-14 Lindkvist, SVEN Hugo Ragnar 1904 1986
Fyrbiträde tf 1939-04-19 - 1943-03-31 Johansson, Erling Törner 1909 1969
Fyrbiträde 1940-02-01 - 1945-06-30 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde tf 1951-01-01 - 1952-01-23 Johansson, Erling Törner 1909 1969
Biträde tillfälligt 1937-08-16 - 1937-10-22 Ström, Erik Birger 1910 1986
Biträde tillfälligt 1939-12-01 - 1939-12-18 Mattsson, ALF Gustav 1922 1973
Biträde tillfälligt 1940-07-21 - 1942-02-21 Mattsson, ALF Gustav 1922 1973
Biträde tillfälligt 1944-09-07 - 1944-11-21 Mattsson, ALF Gustav 1922 1973
Biträde tillfälligt 1945-06-18 - 1946-04-04 Mattsson, ALF Gustav 1922 1973