Fyrplats/fyrskepp

Söderarm

Position N 59 75, O 19 41

Tidigaste fyr 1839 Nuvarande fyr 1839 Automatiserad 1953 Avbemannad 1997

Foto

Fyr- och lotsplats i Stockholms skärgård. Söderarms fyr på svenska sidan och Lågskärs på den finska markerar inloppet söderifrån till Ålandshav. Det största inloppet till Stockholm går alldeles norr om fyren. Det 21 meter höga lätt cylinderformade fyrtornet av sten var ursprungligen försett med fyrapparat för omgående spegelfyr. Nära intill tornet fanns fyrpersonalens bostadshus. På platsen fanns lotsar att tillgå då signalkula var hissad. 1970 delautomatiserades fyren. 1997 avbemannades fyrplatsen.

Tjänstgöring (98)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1839-07-16 - 1840-09-10 Enegren, Wilhelm Mauritz 1807 1858
Fyrmästare 1840-09-11 - 1845-04-02 Pihl, Carl Gustaf 1798 1875
Fyrmästare 1845-04-03 - 1845-09-02 Friman, Johan Wilhelm 1794
Fyrmästare 1845-09-02 - 1877-12-05 Sjölund, Johan Olsson 1817 1891
Fyrmästare 1877-12-05 - 1897-09-17 Svensson, GUSTAF Anders 1831 1912
Fyrmästare 1897-11-16 - 1907 Stenberg, Nils Erland 1836 1908
Fyrmästare 1907-09-24 - 1916-04-13 Malmberg, CARL Olof Gottfrid Rydberg 1857 1935
Fyrmästare 1916-06-02 - 1938-08-31 Alm, Johan ALBIN 1875 1957
Fyrmästare tf 1937-07-21 - 1937-08-24 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrmästare tf 1938-06-01 - 1938-06-24 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrmästare tf 1938-08-27 - 1938-10-31 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrmästare 1938-11-01 - 1944-05-31 Abrahamsson, AXEL Abraham 1882 1956
Fyrmästare tf 1942-07-12 - 1942-08-10 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991
Fyrmästare 1944-11-01 - 1949-03-31 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrmästare 1949-05-01 - 1955-09-30 Öström, ARTUR Hjalmar Gean 1900 1979
Fyrmästare 1956-01-01 - 1959-00-00 Engdahl, Karl ALFONS 1899 1973
Fyrmästare tf 1959-12-01 - 1966-11-30 Lind, ARNE Nils Emanuel 1910 1989
Fyrmästare 1966-12-01 - 1973-04-30 Lind, ARNE Nils Emanuel 1910 1989
Fyrmästare bitr 1969-04-01 - 1973-10-31 Lönnberg, Karl Oskar Emrich 1913 1998
Fyrmästare 1973-05-01 - 1988-02-04 Ahlberg, EVERT Lars 1925 1988
Fyrmästare bitr 1973-11-01 - Eriksson, OLA Fredrik Bertil 1928 2013
Fyrmästare bitr 1978-10-01 - Wallin, Lars IVAN 1932 2015
Fyrvaktare tf 1844 - 1845 Sjögren, Samuel 1799 1854
Fyrvaktare tf 1841-10-24 - 1850-02-11 Engvall, Per Erson 1813 1850
Fyrvaktare 1850-02-12 - 1850-10-20 Engvall, Per Erson 1813 1850
Fyrvaktare 1851-07-04 - 1874-10-31 Lind, Carl Erik 1814 1884
Fyrvaktare 1874-12-24 - 1882-09-13 Pettersson, August 1838 1898
Fyrvaktare 1882-10-28 - 1884-11-07 Ridderhjerta, Gustaf Ludvig Reinhold 1838 1916
Fyrvaktare 1884-05-30 - 1900-12-25 Högström, Anders Petter 1850 1900
Fyrvaktare 1901-05-24 - 1908-11-02 Rosenberg, Per Wilhelm 1853 1930
Fyrvaktare 1906-02-13 - 1923-00-00 Norberg, Axel Ferdinand 1871 1941
Fyrvaktare 1909-10-19 - 1914-12-31 Blomqvist, Johan Edvard 1855 1926
Fyrvaktare tf 1913-08-05 - 1914-05-30 Hammarström, Carl GUSTAF 1881 1964
Fyrvaktare 1915-09-07 - 1920-03-18 Eriksson, Johan Erik Ferdinand 1879 1951
Fyrvaktare tf 1915-10-01 - 1916-06-21 Berg, Rickard Teodor 1876 1944
Fyrvaktare tf 1919-03-01 - 1920-04-15 Hammarström, Carl GUSTAF 1881 1964
Fyrvaktare 1920-04-16 - 1937-04-30 Hammarström, Carl GUSTAF 1881 1964
Fyrvaktare tf 1920-10-01 - 1923-08-16 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrvaktare 1923-08-17 - 1937-07-20 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrvaktare 1937-08-25 - 1938-05-31 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrvaktare 1937-10-01 - 1940-04-30 Sjögren, AUGUST Valfrid 1894 1961
Fyrvaktare 1938-06-25 - 1938-08-26 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrvaktare 1938-11-01 - 1938-11-30 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrvaktare 1939-01-01 - 1945-06-30 Larsson, KARL Georg 1901 1986
Fyrvaktare tf 1940-01-01 - 1942-07-11 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991
Fyrvaktare 1940-07-01 - 1944-05-31 Lindkvist, SVEN Hugo Ragnar 1904 1986
Fyrvaktare tf 1942-08-11 - 1942-10-25 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991
Fyrvaktare tf 1944-10-01 - 1948-03-31 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991
Fyrvaktare 1944-12-01 - 1951-12-31 Nordin, Johan Alfred 1891 1982
Fyrvaktare 1:e 1945-07-01 - 1954-12-31 Larsson, KARL Georg 1901 1986
Fyrvaktare 1948-09-01 - 1953-11-30 Hammarström, Gustaf MAURITZ 1904 1960
Fyrvaktare 1955-01-01 - 1958-09-30 Holmström, Anders OSCAR 1922 2010
Fyrvaktare 1:e 1958-10-01 - 1961-02-28 Holmström, Anders OSCAR 1922 2010
Fyrvaktare 1966-07-01 - 1971-02-15 Ahlinder, Hans Erik JÖRGEN 1925 1980
Fyrvaktare 1968-09-01 - 1969-05-31 Lind, KARL-EVERT Kennet 1949
Fyrvaktare 1:e 1968-09-01 - 1973-10-31 Eriksson, OLA Fredrik Bertil 1928 2013
Fyrvaktare 1:e 1968-11-21 - 1969-03-31 Lönnberg, Karl Oskar Emrich 1913 1998
Fyrvaktare 1:e 1969-07-01 - Ahlinder, John Ragnar ÅKE 1916 2003
Fyrvaktare 1:e 1971-01-01 - Lind, KARL-EVERT Kennet 1949
Fyrbiträde 1846-04-24 - 1852-10-24 Öster, Anna Catharina Österman 1823 1899
Fyrbiträde 1856-10-24 - 1857-10-24 Ersdotter, Greta Stina 1828 1912
Fyrbiträde 1857-10-24 - 1862-07-12 Sandgren, Carolina Elisabet Sjölund 1842 1914
Fyrbiträde 1862-07-12 - 1871-11-13 Sandgren, Carl Erik 1836 1907
Fyrbiträde 1871-11-13 - 1882-07-28 Lind, Carl Erik 1848 1917
Fyrbiträde extra 1882-08-26 - 1882-10-27 Ridderhjerta, Gustaf Ludvig Reinhold 1838 1916
Fyrbiträde extra 1882-10-31 - 1896-03-31 Rosenberg, Per Wilhelm 1853 1930
Fyrbiträde 1896-04-01 - 1901-05-23 Rosenberg, Per Wilhelm 1853 1930
Fyrbiträde extra 1900-00-00 - Stenberg, Johan Vilhelm 1880 1921
Fyrbiträde 1901-07-07 - 1911-01-03 Lindström, Carl Edvard 1878 1937
Fyrbiträde 1903-10-31 - 1906-02-12 Norberg, Axel Ferdinand 1871 1941
Fyrbiträde extra 1905-10-11 - 1906-02-20 Hammarström, Carl GUSTAF 1881 1964
Fyrbiträde 1906-02-12 - 1909-12-29 Englund, Josef Mattias 1881 1912
Fyrbiträde 1906-02-21 - 1913-08-04 Hammarström, Carl GUSTAF 1881 1964
Fyrbiträde 1911-01-05 - 1913-06-30 Eriksson, Karl Erik 1865 1944
Fyrbiträde extra 1911-05-02 - 1913-07-30 Berg, Rickard Teodor 1876 1944
Fyrbiträde tf 1913-07-31 - 1914-12-31 Berg, Rickard Teodor 1876 1944
Fyrbiträde extra 1913-08-01 - 1915-09-30 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrbiträde 1914-05-31 - 1919-02-28 Hammarström, Carl GUSTAF 1881 1964
Fyrbiträde extra 1914-07-20 - 1914-08-03 Envall, Karl Hugo 1888 1960
Fyrbiträde 1915-01-01 - 1915-09-30 Berg, Rickard Teodor 1876 1944
Fyrbiträde tf 1915-10-01 - 1915-10-31 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrbiträde extra 1915-11-01 - 1915-11-08 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrbiträde extra 1915-12-09 - 1918-02-13 Hammarström, Carl OTTO 1885 1958
Fyrbiträde 1916-06-22 - 1919-05-19 Berg, Rickard Teodor 1876 1944
Fyrbiträde extra 1917-06-15 - 1917-08-14 Sjögren, AUGUST Valfrid 1894 1961
Fyrbiträde extra 1918-04-07 - 1918-06-13 Sjögren, AUGUST Valfrid 1894 1961
Fyrbiträde extra 1918-06-03 - 1918-08-23 Österman, ERNST Wilhelm 1889 1964
Fyrbiträde extra 1918-08-06 - 1923-12-14 Rosenberg, Ture 1898 1972
Fyrbiträde extra 1918-08-24 - 1919-10-14 Mattsson, Erik Gottfrid 1892 1939
Fyrbiträde 1919-08-01 - 1932-11-15 Österman, ERNST Wilhelm 1889 1964
Fyrbiträde 1920-04-30 - 1920-09-30 Eriksson, ALBERT Gustaf 1886 1982
Fyrbiträde 1923-11-16 - 1926-12-26 Hammarström, Carl OTTO 1885 1958
Fyrbiträde tf 1927-04-01 - 1928-08-31 Söderström, HJALMAR Erik 1897 1919
Fyrbiträde 1933-02-16 - 1938-12-31 Larsson, KARL Georg 1901 1986
Fyrbiträde tf 1939-11-01 - 1939-12-31 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991
Fyrbiträde tf 1942-11-11 - 1943-03-31 Hallbom, KARL Hjalmar 1906 1981
Lotsbarnskolelärare 1902-00-00 - 1903-00-00 Grönstedt, Gertrud Alma Victoria Bergvall 1883 1958
Okänd 1970-?-?? - Karlsson, Birger Albert 1922 2013