Fyrplats/fyrskepp

Persgrundens lys- och ljudboj

Position

Tidigaste fyr Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad

Foto (0)

Tjänstgöring (3)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1915-10-20 - 1921-06-30 Kylberg, ADOLF Hezekiel andra Engelbrektsson 1873 1937
Tillsyningsman 1921-07-01 - 1926-09-30 Herdberg, Anders Hermansson 1871 1945
Tillsyningsman 1926-10-01 - Engström, Per Oscar 1864 1948