Fyrplats/fyrskepp

Örskär

Position N 60 53, O 18 37

Tidigaste fyr 1684 Nuvarande fyr 1740 Automatiserad 1978 Avbemannad 1997

Foto

Fyrplats och lotsstation på östra sidan av Öregrundsgrepen, fyrplatsen på norra sidan av Örskär, i havsbandet norr om Gräsö, Bottenhavet. Nära tornet ligger fyrpersonalens rödmålade boningshus, och längre ifrån flera lots- och fiskarestugor. Belägenheten gör fyren till en av de viktigaste norr om Stockholm.

Tjänstgöring (77)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1758 - 1771 Öhring, Olof 1696
Fyrmästare 1803-04-10 - 1812-02-19 Hagström d y, Mats 1759 1812
Fyrmästare 1812-04-10 - 1826-05-13 Andersson, Måns 1755 1826
Fyrmästare 1828-04-15 - 1850-10-30 Alm, Anders 1789 1850
Fyrmästare tf 1850-12-05 - 1852-12-01 Alm, Erik Olof 1832 1877
Fyrmästare 1852-12-02 - 1877-12-25 Alm, Erik Olof 1832 1877
Fyrmästare 1878-01-31 - 1900-10-16 Nährsten, Johan Niklas Wilhelm 1832 1916
Fyrmästare tf 1900-00-00 - 1908-03-23 Nyquist, Carl AUGUST 1850 1927
Fyrmästare 1908-03-24 - 1915-08-31 Nyquist, Carl AUGUST 1850 1927
Fyrmästare 1915-09-01 - 1936-01-31 Englund, ERIK Viktor 1869 1938
Fyrmästare tf 1933-10-01 - 1934-06-22 Matsson, Johan 1872 1951
Fyrmästare 1934-06-23 - 1935-10-31 Matsson, Johan 1872 1951
Fyrmästare tf 1934-07-05 - 1934-08-03 Borgström, ENGELBERT Johan 1889 1975
Fyrmästare tf 1935-06-01 - 1935-06-30 Hessler, ERIK Valfrid 1883 1970
Fyrmästare 1936-02-01 - 1937-11-01 Söderlund, Axel 1882 1937
Fyrmästare 1938-04-01 - 1947-09-30 Olsson, Johan Erik MAURITZ 1884 1953
Fyrmästare 1947-11-01 - 1954-09-30 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrmästare 1955-01-01 - 1970-08-31 Sjögren, Karl ALBIN 1907 1999
Fyrmästare bitr 1968-11-15 - 1971-06-30 Lindroth, ERIK Albert 1911 1993
Fyrmästare bitr 1971-07-01 - 1978-08-31 Karlsson, Johan GUNNAR 1929 2017
Fyrmästare bitr 1972-09-01 - 1977-11-30 Johansson, John BERTIL Emanuel 1917 1990
Fyrmästare 1976-04-01 - 1978-08-31 Borgström, SIGGE Bertil 1921 1990
Fyrmästare bitr 1978-09-01 - Wahlund, Karl BERTIL Sigmund 1927 2006
Fyrmästare tf 1978-09-01 - 1980-09-30 Karlsson, Johan GUNNAR 1929 2017
Fyrmästare 1980-10-01 - Karlsson, Johan GUNNAR 1929 2017
Fyrvaktare 1758 - 1771 Öhring, Jacob 1732 1814
Fyrvaktare 1770 - 1786 Hagström d ä, Mats 1729 1800
Fyrvaktare 1786 - 1803-04-09 Hagström d y, Mats 1759 1812
Fyrvaktare 1820-10-01 - 1828-04-14 Alm, Anders 1789 1850
Fyrvaktare 1846-10-28 - 1850-07-27 Östergren, Johan Persson 1823 1910
Fyrvaktare 1850-07-27 - 1850-12-04 Alm, Erik Olof 1832 1877
Fyrvaktare 1850-12-05 - 1852-04-24 Östergren, Johan Persson 1823 1910
Fyrvaktare tf 1852-06-03 - 1852-12-01 Alm, Anders Petter 1834 1877
Fyrvaktare 1852-12-02 - 1877-12-25 Alm, Anders Petter 1834 1877
Fyrvaktare 1878-01-31 - 1886-10-07 Gräsman, Anders Petter 1849 1886
Fyrvaktare 1886-10-26 - 1915-00-00 Söderlund, Lars Petter 1847 1919
Fyrvaktare 1915-04-20 - 1933-09-30 Matsson, Johan 1872 1951
Fyrvaktare 1934-10-01 - 1935-05-31 Hessler, ERIK Valfrid 1883 1970
Fyrvaktare tf 1935-06-01 - 1935-06-30 Mattsson, Axel Algot 1886 1969
Fyrvaktare 1935-10-01 - 1945-03-31 Höijer, Axel KONRAD 1885 1972
Fyrvaktare tf 1935-10-27 - 1936-01-31 Mattsson, Axel Algot 1886 1969
Fyrvaktare tf 1936-07-01 - 1936-08-29 Mattsson, Axel Algot 1886 1969
Fyrvaktare tf 1937-06-01 - 1938-10-31 Mattsson, Axel Algot 1886 1969
Fyrvaktare 1945-04-01 - 1947-10-31 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrvaktare 1947-05-01 - 1952-06-30 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrvaktare 1948-07-01 - 1949-06-30 Sjöstedt, VINCENT Karl 1911 2004
Fyrvaktare 1949-09-01 - 1958-02-28 Molin, Otto Emanuel 1903 1984
Fyrvaktare 1:e 1950-02-01 - 1957-01-31 Sjöholm, HUGO Alexander 1905 1986
Fyrvaktare 1:e 1952-07-01 - 1955-06-30 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrvaktare 1957-02-01 - 1966-06-30 Sjögren, ADOLF Fredrik 1909 2010
Fyrvaktare 1958-01-01 - 1962-12-31 Sjögren, WALLE Holger Albin 1939 2004
Fyrvaktare 1:e 1958-03-01 - 1963-11-30 Molin, Otto Emanuel 1903 1984
Fyrvaktare 1:e 1963-12-01 - 1966-08-31 Johansson, John BERTIL Emanuel 1917 1990
Fyrvaktare 1:e 1966-06-30 - 1969-09-30 Sjögren, ADOLF Fredrik 1909 2010
Fyrvaktare 1:e 1967-06-20 - 1968-11-14 Lindroth, ERIK Albert 1911 1993
Fyrvaktare 1:e 1969-10-01 - 1971-06-30 Karlsson, Johan GUNNAR 1929 2017
Fyrvaktare 1:e 1978-05-01 - 1978-08-31 Wahlund, Karl BERTIL Sigmund 1927 2006
Fyrvaktare 1:e 1978-10-01 - 1978-12-31 Kristiansson, Karl ARNE Axel 1931 2000
Fyrvaktare 1:e 1980-01-01 - Westerberg, UDDO Mattias 1925 2007
Fyrbiträde 1809-00-00 - 1820-09-30 Alm, Anders 1789 1850
Fyrbiträde 1853-03-21 - 1857-12-18 Alm, Brita Stina Olsdotter 1805 1877
Fyrbiträde 1857-12-18 - 1886-00-00 Högström, Johan Erik 1819 1905
Fyrbiträde 1885-00-00 - 1885-10-27 Högström, Anders Olof 1865 1885
Fyrbiträde 1886-12-18 - 1898-01-25 Sundgren, Jan Peter 1842 1898
Fyrbiträde 1898-04-28 - 1912-09-05 Petersén, Karl Oskar Pettersson 1869 1927
Fyrbiträde tf 1912-10-31 - 1914-12-31 Borgström, ENGELBERT Johan 1889 1975
Fyrbiträde 1915-01-01 - 1934-07-04 Borgström, ENGELBERT Johan 1889 1975
Fyrbiträde extra 1915-06-01 - 1915-06-24 Andersson, Alfred 1886 1950
Fyrbiträde extra 1915-06-25 - 1917-12-28 Björkman, Johan August 1892 1953
Fyrbiträde extra 1926-01-30 - 1926-02-19 Nordin, Johan Alfred 1891 1982
Fyrbiträde extra 1928-04-12 - 1928-05-11 Englund, Erik Rickard 1907 1963
Fyrbiträde 1934-08-04 - 1935-04-30 Borgström, ENGELBERT Johan 1889 1975
Fyrbiträde 1936-02-01 - 1936-06-30 Mattsson, Axel Algot 1886 1969
Fyrbiträde 1936-08-30 - 1937-05-31 Mattsson, Axel Algot 1886 1969
Fyrbiträde extra 1937-09-21 - 1938-04-03 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrbiträde 1938-11-01 - 1946-12-31 Mattsson, Axel Algot 1886 1969
Lotsbarnskolelärare 1902-01-01 - 1907-06-15 Nyquist, Carolina CHARLOTTA Eriksson 1860 1950