Fyrplats/fyrskepp

Storjungfrun

Position N 61 17, O 17 33

Tidigaste fyr 1838 Nuvarande fyr 1838 Automatiserad 1964 Avbemannad 1964

Foto

Fyrplats och lotsstation i havsbandet SO om Söderhamn, Bottenhavet. Fyrtornet står på nordligaste udden av ön på ett avstånd av c:a 180 m från stranden. De på 60 m avstånd från fyren belägna rödfärgade bostäderna m.fl. hus, jämte längre åt väster belägna fiskarehus och kapell, är synliga från sjön.

Tjänstgöring (59)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1838-08-20 - 1851-10-29 Forsberg, Eric Gustaf 1802 1851
Fyrmästare 1852-03-03 - 1879-01-11 Krook, Karl Gustaf 1797 1879
Fyrmästare 1879-02-05 - 1895-04-10 Westman, Johan Peter 1821 1895
Fyrmästare 1896-07-21 - 1904-11-17 Modin, Erik 1851 1905
Fyrmästare 1905-04-19 - 1924-10-31 Lund, Bror Erik 1859 1931
Fyrmästare tf 1924-09-16 - 1926-05-13 Lindstedt, KARL Erik 1874 1961
Fyrmästare 1926-05-14 - 1937-04-30 Lindstedt, KARL Erik 1874 1961
Fyrmästare tf 1937-07-01 - 1937-08-02 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrmästare 1937-08-01 - 1944-06-30 Borgström, ENGELBERT Johan 1889 1975
Fyrmästare tf 1940-01-01 - 1940-04-12 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrmästare tf 1940-12-01 - 1941-05-31 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrmästare 1944-07-01 - 1946-09-30 Hägglund, Nils AUGUST 1888 1972
Fyrmästare 1947-03-01 - 1950-06-30 Svensson, Sven Johan 1890 1969
Fyrmästare tf 1950-06-01 - 1950-06-30 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrmästare 1950-07-01 - 1952-12-31 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrmästare 1953-01-01 - 1964-09-30 Lindstedt, GÖSTA Erik 1908 1977
Fyrvaktare 1844-10-24 - 1847-10-24 Skoglund, Olof 1818
Fyrvaktare 1847-10-24 - 1851-10-24 Melin, Olof 1826 1884
Fyrvaktare 1851-10-10 - 1853-04-14 Frunk, Jonas Gustaf 1829
Fyrvaktare 1853-08-12 - 1857-04-18 Fernqvist, Per Oscar 1818 1894
Fyrvaktare 1857-10-29 - 1860-10-09 Frunk, Jonas Gustaf 1829
Fyrvaktare 1860-10-10 - 1866-06-02 Wennerberg, Anders Niklas 1812 1895
Fyrvaktare 1866-06-02 - 1873-11-05 Håkansson, Victor Herman 1835
Fyrvaktare 1873-12-20 - 1879-02-05 Westman, Johan Peter 1821 1895
Fyrvaktare 1879-02-05 - 1887-03-17 Sundberg, Gustaf Wilhelm 1846 1922
Fyrvaktare 1887-03-18 - 1902 Nordblom, Carl Ludvig 1837 1923
Fyrvaktare 1904-11-18 - 1909-02-11 Rodin, Adolf Bernhard 1868 1909
Fyrvaktare 1909-02-23 - 1915-04-19 Matsson, Johan 1872 1951
Fyrvaktare 1915-05-25 - 1931-10-31 Nyberg, Hans ARVID 1875 1937
Fyrvaktare 1931-11-16 - 1933-02-16 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrvaktare 1933-07-01 - 1936-11-30 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrvaktare tf 1936-12-01 - 1937-06-30 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrvaktare 1937-06-15 - 1937-06-30 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrvaktare tf 1937-08-03 - 1937-09-30 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrvaktare 1937-10-01 - 1939-12-31 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrvaktare 1940-04-13 - 1940-11-30 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrvaktare 1941-06-01 - 1944-06-30 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrvaktare 1945-08-01 - 1949-03-31 Sjögren, Anders GUNNAR 1910 1982
Fyrvaktare 1948-04-01 - 1949-02-28 Eliasson, Karl Alfred 1920 2008
Fyrvaktare 1951-04-01 - 1953-04-30 Berglund, Bernt Olof Lennart 1924 1996
Fyrvaktare 1953-07-01 - 1958-05-31 Karlsson, Johan GUNNAR 1929 2017
Fyrvaktare 1962-11-01 - 1964-07-19 Andersson, Johan Gunnar 1901 1978
Fyrbiträde 1853-12-09 - 1857-04-18 Fernqvist, Brita Ström 1823 1895
Fyrbiträde 1858-07-29 - 1861-08-15 Lundgren, Anders Gustaf 1825
Fyrbiträde 1861-08-15 - 1865-06-29 Iggström, Anders 1813 1879
Fyrbiträde 1865-06-29 - 1867-04-05 Sjöborg, Fredrik Teodor 1837 1913
Fyrbiträde 1867-04-27 - 1872-08-20 Holm, Oskar Ferdinand 1845 1894
Fyrbiträde 1873-12-21 - 1879-02-04 Sundberg, Gustaf Wilhelm 1846 1922
Fyrbiträde tf 1874-05-22 - 1887-03-17 Nordblom, Carl Ludvig 1837 1923
Fyrbiträde 1892-02-29 - 1902-07-11 Löfström, Uno August Österman 1863 1951
Fyrbiträde extra 1902-12-04 - 1905-05-07 Lindell, Lars Erik Larsson 1881 1962
Fyrbiträde 1903-03-31 - 1909-02-11 Modin, Bror Edvard 1878 1909
Fyrbiträde 1909-03-31 - 1920-07-26 Sjöstedt, Lars Rickard Persson 1884 1945
Fyrbiträde 1920-08-07 - 1933-12-15 Jansson, HELMER Olof 1889 1977
Fyrbiträde 1934-04-01 - 1936-11-30 Sjögren, ERNST Alfred 1892 1973
Fyrbiträde 1938-02-01 - 1945-12-31 Forsman, KARL Johan Knut 1901 1980
Biträde tillfälligt 1927-00-00 - 1927-04-14 Lindstedt, GÖSTA Erik 1908 1977
Lotsbarnskolelärare 1907-08-26 - 1907-12-23 Nyquist, ALMA Charlotta Maria 1884 1967
Lotsbarnskolelärare 1908-05-24 - 1908-12-08 Nyquist, ALMA Charlotta Maria 1884 1967