Fyrplats/fyrskepp

Godnatt

Position N 56 08, O 15 36

Tidigaste fyr 1879 Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad 1918

Foto

Ersatt av ny automatiserad fyr.

Tjänstgöring (17)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1879-09-24 - 1901-00-00 Nyman, Johan Ulrik 1836 1904
Fyrmästare tf 1898-00-00 - 1901-04-30 Söderström, Carl Emil 1841 1911
Fyrmästare 1901-05-01 - 1907-00-00 Söderström, Carl Emil 1841 1911
Fyrmästare 1907-01-08 - 1907-04-18 Wadsten, Johan Alfred Eriksson 1850 1925
Fyrmästare tf 1907-05-01 - 1907-05-27 Hoff, Johan 1850 1929
Fyrmästare 1907-05-28 - 1911-11-02 Hoff, Johan 1850 1929
Fyrmästare tf 1911-11-03 - 1911-12-29 Bergström, Karl Josef Fridolf Jonasson 1884 1919
Fyrmästare 1911-12-12 - 1919-03-31 Lagerwall, Erik 1875 1950
Fyrmästare tf 1912-12-03 - 1913-02-13 Dahlström, Carl 1875 1960
Fyrvaktare 1879-09-24 - 1911-12-29 Svensson, Nils 1843 1922
Fyrvaktare tf 1908-06-23 - 1910-06-30 Bark, Sven Wilhelm Isberg 1849 1931
Fyrvaktare tf 1910-07-01 - 1911-11-02 Bergström, Karl Josef Fridolf Jonasson 1884 1919
Fyrvaktare tf 1911-12-30 - 1912-01-25 Bergström, Karl Josef Fridolf Jonasson 1884 1919
Fyrvaktare 1912-01-17 - Bark, Sven Wilhelm Isberg 1849 1931
Fyrvaktare tf 1912-10-01 - 1912-12-02 Dahlström, Carl 1875 1960
Tillsyningsman 1919-04-01 - 1934-09-30 Lång, Knut Gunnar 1885 1952
Lotsbarnskolelärare 1908-07-02 - 1910-06-20 Svensson, BERTA Andrea 1882 1958