Fyrplats/fyrskepp

Utklippan

Position N 55 95, O 15 70

Tidigaste fyr 1789 Nuvarande fyr 1870 Automatiserad 1972 Avbemannad 1972

Foto

Skären Utklipporna ligger söder om Karlskrona. På det sydligaste är en större stenbyggnad med 2:ne torn. På det västligaste av dessa är uppfört ett öppet fyrtorn av järn. Fyrpersonalens bostads- och ekonomihus jämte några andra hus ligger intill. Eftersom skäret är kalt syns byggnaderna väl.

Tjänstgöring (70)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1841-09-25 - 1848-08-15 Aspegren, Per Edvard 1788 1854
Fyrmästare 1848-10-10 - 1864-09-02 Sommar, Peter Andreas 1796 1872
Fyrmästare 1864-09-02 - 1891-00-00 Steinbach, Carl Johan 1826 1917
Fyrmästare 1891-11-03 - 1908-10-12 Lagerwall, Karl Olov Petersson 1843 1917
Fyrmästare 1908-10-13 - 1940-09-30 Lagerwall, John 1879 1955
Fyrmästare tf 1940-10-03 - 1945-11-30 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrmästare 1945-12-01 - 1954-06-30 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrmästare 1954-07-01 - 1963-03-31 Dahl, OTTO Alexander Joel 1900 1970
Fyrmästare tf 1963-04-01 - 1966-11-30 Löfgren, Konrad Leonard 1905 1969
Fyrmästare 1966-12-01 - 1968-09-30 Löfgren, Konrad Leonard 1905 1969
Fyrmästare 1968-10-01 - 1972-09-30 Karlsson, Karl Albert Alexander 1920 2003
Fyrmästare bitr 1968-10-01 - 1972-08-31 Johansson, John BERTIL Emanuel 1917 1990
Fyrvaktare 1843-07-29 - 1845-09-02 Moberg, Johan 1794
Fyrvaktare 1845-09-02 - 1851-09-11 Åkesson, Nils 1819 1855
Fyrvaktare 1851-09-23 - 1854-10-26 Olsson, Olof 1821 1868
Fyrvaktare 1854-10-26 - 1855-07-09 Åkesson, Nils 1819 1855
Fyrvaktare 1855-09-18 - 1857-11-06 Lundgren, Carl Alfred 1824 1899
Fyrvaktare 1858-00-00 - Månsson, Magnus 1830 1910
Fyrvaktare 1858-01-14 - 1864-05-19 Pehrsson, Ola 1829 1864
Fyrvaktare 1864-06-06 - 1876-04-06 Rundqvist, Anton Rudolf 1822 1905
Fyrvaktare 1876-04-18 - 1879-11-18 Comstedt, Otto Fredrik 1833 1879
Fyrvaktare 1879-12-09 - 1894-04-23 Allgurén, Carl Johan Henriksson 1845 1903
Fyrvaktare 1894-02-06 - 1898-06-28 Ohlén, Frans Oskar Olsson 1851 1904
Fyrvaktare 1898-08-09 - 1904-10-24 Edler, August Albert Andersson 1869 1914
Fyrvaktare 1904-11-22 - 1908-06-22 Bark, Sven Wilhelm Isberg 1849 1931
Fyrvaktare tf 1908-06-02 - 1908-10-12 Lagerwall, John 1879 1955
Fyrvaktare 1910-07-01 - 1912-01-16 Bark, Sven Wilhelm Isberg 1849 1931
Fyrvaktare 1912-01-26 - 1919-03-30 Bergström, KARL Josef Fridolf Jonasson 1884 1919
Fyrvaktare 1919-05-20 - 1935-10-31 Hammarquist, Gustaf Mauritz Oliver 1886 1963
Fyrvaktare 1936-01-01 - 1941-07-31 Gynnmark, VIKTOR Emanuel Olsson 1887 1963
Fyrvaktare 1944-06-01 - 1946-11-30 Lindström, Karl RAGNAR 1895 1978
Fyrvaktare tf 1946-05-01 - 1947-02-28 Löfgren, Konrad Leonard 1905 1969
Fyrvaktare 1:e 1947-03-01 - 1959-02-28 Löfgren, Konrad Leonard 1905 1969
Fyrvaktare 1947-08-01 - 1970-12-31 Hammarquist, Nils 1921 1998
Fyrvaktare 1950-02-01 - 1957-11-30 Lundh, JOHN Bertil 1920 1990
Fyrvaktare 1:e tf 1959-05-01 - 1965-06-30 Sjöberg, ÅKE Robert Valentin 1904 1987
Fyrvaktare 1:e 1965-07-01 - 1968-09-30 Karlsson, Karl Albert Alexander 1920 2003
Fyrbiträde 1844-00-00 - 1845-09-01 Åkesson, Nils 1819 1855
Fyrbiträde 1849-06-08 - 1852-09-14 Sommar, Gustaf Adolf 1832 1855
Fyrbiträde 1859-03-31 - 1862-08-30 Rundqvist, Anton Rudolf 1822 1905
Fyrbiträde 1862-09-17 - 1865-07-28 Lindblad, Axel Edvard 1843 1881
Fyrbiträde 1865-07-31 - 1867-06-05 Olsson, Olof Andreas 1843 1867
Fyrbiträde 1867-07-27 - 1874-02-04 Åkesson, PETER 1844 1885
Fyrbiträde extra 1874-02-20 - 1876-10-09 Lorentsson, Anders 1835 1931
Fyrbiträde 1876-10-09 - 1887-12-01 Steinbach, Johan Isidor 1855 1887
Fyrbiträde 1890-05-31 - 1898-08-08 Edler, August Albert Andersson 1869 1914
Fyrbiträde extra 1896-10-12 - 1899-09-30 Lagerwall, Erik 1875 1950
Fyrbiträde 1899-11-30 - 1905-07-31 Lagerwall, Erik 1875 1950
Fyrbiträde extra 1902-01-01 - 1905-08-31 Lagerwall, John 1879 1955
Fyrbiträde 1905-09-01 - 1908-06-01 Lagerwall, John 1879 1955
Fyrbiträde extra 1908-08-14 - 1910-03-15 Dahlström, Claes Gerhard 1882 1950
Fyrbiträde tf 1908-11-01 - 1908-12-08 Bergström, KARL Josef Fridolf Jonasson 1884 1919
Fyrbiträde 1908-12-09 - 1910-06-30 Bergström, KARL Josef Fridolf Jonasson 1884 1919
Fyrbiträde extra 1909-09-18 - 1910-03-30 Dahlström, Carl 1875 1960
Fyrbiträde extra 1910-03-21 - 1913-01-30 Hammarquist, Gustaf Mauritz Oliver 1886 1963
Fyrbiträde 1910-03-31 - 1912-02-28 Dahlström, Carl 1875 1960
Fyrbiträde tf 1912-02-29 - 1912-09-30 Dahlström, Carl 1875 1960
Fyrbiträde extra 1912-09-30 - 1913-02-13 Gynnmark, VIKTOR Emanuel Olsson 1887 1963
Fyrbiträde tf 1913-01-31 - 1914-12-31 Hammarquist, Gustaf Mauritz Oliver 1886 1963
Fyrbiträde tf 1913-02-14 - 1914-12-31 Dahlström, Carl 1875 1960
Fyrbiträde 1915-01-01 - 1919-05-19 Hammarquist, Gustaf Mauritz Oliver 1886 1963
Fyrbiträde extra 1915-01-01 - 1916-05-20 Edler, SVEN Martin 1898 1968
Fyrbiträde 1916-05-15 - 1918-09-20 Olofsson, August 1892 1918
Fyrbiträde 1918-10-04 - 1935-12-31 Gynnmark, VIKTOR Emanuel Olsson 1887 1963
Fyrbiträde 1919-06-17 - 1937-10-31 Edler, SVEN Martin 1898 1968
Fyrbiträde 1936-04-01 - 1942-05-31 Dahl, OTTO Alexander Joel 1900 1970
Fyrbiträde 1938-04-01 - 1944-11-30 Rydberg, Hugo Axelius 1906 1993
Fyrbiträde 1941-11-17 - 1946-02-28 Ternström, Elof Bernhard 1896 1977
Fyrbiträde tf 1942-10-26 - 1944-09-31 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991
Lotsbarnskolelärare 1895-07-17 - 1895-11-25 Andersson, MARIA Vilhelmina 1858 1933