Fyrplats/fyrskepp

Fyrskeppet Grundkallen

Position N 60 50, O 18 92

Tidigaste fyr 1862 Nuvarande fyr 1959 Automatiserad 0 Avbemannad 1959

Foto

På fyrskeppsstationen har fem fyrskepp gjort tjänst: 1862-1863 nr 7 Vulkan, 1864-1875 nr 3 Grundkallen, 1876-1910 nr 6 Svenska Björn, 1911-1922 nr 23 Kopparstenarne och 1923-1959 Fyrskepp nr 30 Grundkallen. 1959 ersattes fyrskeppsstationen av kassunfyren Grundkallen (bemannad).

Tjänstgöring (191)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1864-07-02 - 1873-03-21 Råberg, Johan August 1832 1893
Fyrmästare 1873-03-22 - 1879-10-15 Sjögren, Carl Erik Edvard 1830 1879
Fyrmästare 1891-01-16 - 1893-04-21 Bohm, Johan Emil 1862 1936
Fyrmästare 1893-06-06 - 1901-02-28 Malmberg, CARL Olof Gottfrid Rydberg 1857 1935
Fyrmästare tf 1899-00-00 - 1901-04-16 von Heideman, Magnus Wilhelm 1870 1957
Fyrmästare 1901-04-17 - 1905-11-30 von Heideman, Magnus Wilhelm 1870 1957
Fyrmästare tf 1908-09-14 - 1909-04-26 Gräsman, Carl Johan 1870 1943
Fyrmästare 1909-04-27 - 1932-00-00 Gräsman, Carl Johan 1870 1943
Fyrmästare tf 1916-06-26 - 1916-10-31 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrmästare tf 1916-11-02 - 1917-05-24 Borgström, Karl 1879 1960
Fyrmästare tf 1922-09-01 - 1922-10-11 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrmästare tf 1930-07-31 - 1930-09-13 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrmästare tf 1931-06-01 - 1931-09-30 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrmästare 1932-04-30 - 1936-09-30 Sjöstedt, IVAR Gustaf Ingvarsson 1886 1962
Fyrmästare tf 1933-04-09 - 1934-01-10 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrmästare tf 1934-04-12 - 1934-05-08 Olsson, Emil 1886 1938
Fyrmästare 1937-02-01 - 1940-01-16 Jansson, Johan Agner Metodius 1883 1967
Fyrmästare 1940-02-16 - 1940-06-17 Jansson, Johan Agner Metodius 1883 1967
Fyrmästare 1941-01-19 - 1943-09-30 Jansson, Johan Agner Metodius 1883 1967
Fyrmästare 1946-03-01 - 1954-03-31 Wahlberg, Gustaf HUBERT 1904 1978
Fyrmästare tf 1946-09-16 - 1946-10-02 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrmästare 1946-12-19 - 1947-01-03 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrmästare 1954-06-01 - 1960-06-30 Söder, Gustav Einar 1915 2003
Fyrvaktare 1873-04-19 - 1874-09-08 Bolin, Frans Mikael 1839 1927
Fyrvaktare 1888-06-30 - 1910-05-25 Lindström, Gustaf Hjalmar 1853 1918
Fyrvaktare 1889-02-19 - 1908-00-00 Rydell, Anders 1848 1934
Fyrvaktare tf 1908-04-08 - 1908-04-23 Alm, Johan ALBIN 1875 1957
Fyrvaktare 1908-04-24 - 1912-03-31 Alm, Johan ALBIN 1875 1957
Fyrvaktare tf 1912-04-01 - 1913-02-01 Strandberg, Johan Algot 1885 1953
Fyrvaktare tf 1913-01-17 - 1914-12-31 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrvaktare tf 1913-04-01 - 1914-12-31 Hessler, ERIK Valfrid 1883 1970
Fyrvaktare 1915-01-01 - 1916-06-25 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrvaktare 1915-01-01 - 1934-09-30 Hessler, ERIK Valfrid 1883 1970
Fyrvaktare tf 1916-06-26 - 1917-07-03 Häggroth, KONRAD Eugen Carlsson 1886 1950
Fyrvaktare 1916-11-01 - 1920-02-16 Ström, Karl August 1886 1933
Fyrvaktare tf 1919-04-01 - 1919-04-30 Forsman, Erik Adolf 1892 1963
Fyrvaktare tf 1919-04-28 - 1919-06-02 Jansson, Gustaf Adolf 1890 1971
Fyrvaktare tf 1922-05-01 - 1922-09-25 Ahlberg, Karl Elis 1892 1967
Fyrvaktare 1929-10-01 - 1930-02-28 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrvaktare 1930-03-01 - 1930-07-30 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrvaktare 1930-09-14 - 1931-05-31 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrvaktare 1931-10-01 - 1933-04-08 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrvaktare 1934-01-11 - 1934-03-31 Söderström, AXEL Einar 1890 1966
Fyrvaktare tf 1934-04-01 - 1934-04-11 Olsson, Emil 1886 1938
Fyrvaktare tf 1934-05-09 - 1934-06-30 Olsson, Emil 1886 1938
Fyrvaktare 1934-07-01 - 1945-12-31 Öberg, Johan Mauritz Johansson 1898 1972
Fyrvaktare 1935-01-01 - 1937-07-29 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1937-08-29 - 1939-07-12 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1939-08-12 - 1940-07-15 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1940-08-15 - 1940-11-14 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1940-12-18 - 1941-03-11 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1942-01-09 - 1942-11-04 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1943-01-03 - 1945-06-30 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1951-01-31 Englund, IVAR Viktor 1906 1991
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1948-06-30 Sjöstedt, VINCENT Karl 1911 2004
Fyrvaktare extra 1945-07-01 - 1946-08-31 Jansson, KARL Erik 1905 2003
Fyrvaktare 1:e 1945-07-01 - 1950-08-30 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1945-12-10 - 1946-02-01 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrvaktare 1:e tf 1946-01-16 - 1946-02-27 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrvaktare 1946-03-01 - 1951-11-30 Molin, John William 1904 1993
Fyrvaktare extra 1946-04-15 - 1947-04-30 Sundberg, ALVAR Olof Axel 1921 2002
Fyrvaktare 1:e tf 1946-04-15 - 1946-09-15 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrvaktare 1946-09-01 - 1947-09-30 Jansson, KARL Erik 1905 2003
Fyrvaktare 1:e tf 1946-10-03 - 1946-11-30 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrvaktare 1:e 1946-12-01 - 1946-12-18 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrvaktare 1947-01-01 - 1960-02-28 Söderlund, Per William 1900 1985
Fyrvaktare 1:e 1947-01-04 - 1947-05-31 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrvaktare 1948-02-01 - 1952-04-30 Sundberg, ALVAR Olof Axel 1921 2002
Fyrvaktare 1948-11-01 - 1952-03-31 Carlsson, Karl MARTIN Emanuel 1897 1985
Fyrvaktare 1:e 1950-09-28 - 1951-06-29 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1:e 1951-05-01 - 1955-09-30 Stefansson, Erik Alrik 1914 1999
Fyrvaktare 1951-08-01 - 1955-11-30 Zetterqvist, Bertil Reinhold 1902 1976
Fyrvaktare 1:e 1951-09-10 - 1952-08-28 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1952-03-01 - 1957-02-28 Jansson, KARL Erik 1905 2003
Fyrvaktare 1:e 1952-10-13 - 1953-07-19 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1953-02-01 - 1960-02-29 Carlsson, Viktor GUNNAR andre 1910 1989
Fyrvaktare 1:e 1953-08-24 - 1954-09-30 Andersson, Gustav PETRUS 1894 1982
Fyrvaktare 1:e 1955-02-01 - 1960-02-28 Östlund, Olof Rune Lennart 1926 2007
Fyrvaktare 1:e tf 1956-07-01 - 1956-12-31 Åkerlöf, Viktor Emanuel 1920 1985
Fyrvaktare 1:e 1957-01-01 - 1960-11-30 Åkerlöf, Viktor Emanuel 1920 1985
Fyrbiträde 1863-00-00 - 1867-00-00 Söderqvist, Per 1832 1911
Fyrbiträde 1864-08-16 - 1873-04-18 Bernström, Anders Fredrik 1831 1883
Fyrbiträde 1864-08-16 - 1866-02-19 Ekholtz, Johan Petter 1824 1899
Fyrbiträde 1867-05-29 - 1868-04-06 Strömbeck, Carl Ludvig Teodor 1834 1908
Fyrbiträde 1872-06-20 - 1874-04-06 Stenberg, Nils Erland 1836 1908
Fyrbiträde 1874-04-07 - 1881-05-15 Werkander, Otto 1834 1896
Fyrbiträde 1879-03-31 - 1881-05-25 Löndqvist, Frans Oskar 1855 1932
Fyrbiträde 1893-04-30 - 1898-04-02 Lindfors, Isak EDVARD 1857 1932
Fyrbiträde 1894-03-13 - 1898-09-19 Wicksell, Gustaf Adolf 1864 1913
Fyrbiträde 1898-03-07 - 1903-00-00 Alexandersson, Per Olof 1863 1948
Fyrbiträde 1898-12-28 - 1903-00-00 Gräsman, Carl Johan 1870 1943
Fyrbiträde extra 1900-07-01 - 1903-08-18 Holmqvist, Karl Teodor 1876 1958
Fyrbiträde 1902-02-25 - 1909-02-22 Matsson, Johan 1872 1951
Fyrbiträde extra 1902-09-29 - 1903-01-01 Gräsman, Anders Edvard 1872 1947
Fyrbiträde extra 1903-08-19 - 1904-01-06 Söderblom, ERIK Axel 1879 1968
Fyrbiträde 1904-03-12 - 1909-10-21 Östergren, Anders Anselm 1874 1959
Fyrbiträde extra 1908-09-16 - 1909-01-14 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrbiträde 1909-03-01 - 1913-02-13 Söderblom, ERIK Axel 1879 1968
Fyrbiträde extra 1910-03-27 - 1910-04-22 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrbiträde extra 1910-05-07 - 1911-02-07 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrbiträde extra 1910-08-12 - 1910-09-03 Höijer, Axel KONRAD 1885 1972
Fyrbiträde extra 1911-03-06 - 1912-02-05 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrbiträde extra 1912-03-20 - 1913-02-07 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrbiträde extra 1912-04-01 - 1913-02-01 Alm, ESKIL Teodor 1891 1967
Fyrbiträde 1913-02-24 - 1913-03-09 Lindstedt, KARL Erik 1874 1961
Fyrbiträde extra 1913-03-10 - 1914-01-26 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrbiträde extra 1913-03-10 - 1914-01-26 Alm, ESKIL Teodor 1891 1967
Fyrbiträde 1914-01-19 - 1915-04-12 Lindstedt, KARL Erik 1874 1961
Fyrbiträde extra 1914-03-25 - 1915-01-27 Alm, ESKIL Teodor 1891 1967
Fyrbiträde tf 1914-10-20 - 1915-04-22 Häggroth, KONRAD Eugen Carlsson 1886 1950
Fyrbiträde extra 1915-03-21 - 1916-01-04 Alm, ESKIL Teodor 1891 1967
Fyrbiträde extra 1915-04-23 - 1916-11-07 Mattsson, Johan Erik 1887 1985
Fyrbiträde 1915-04-23 - 1916-06-25 Häggroth, KONRAD Eugen Carlsson 1886 1950
Fyrbiträde extra 1915-08-15 - 1915-09-22 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrbiträde extra 1915-10-23 - 1916-01-04 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrbiträde extra 1916-04-19 - 1917-01-21 Alm, ESKIL Teodor 1891 1967
Fyrbiträde extra 1916-06-18 - 1916-07-17 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrbiträde extra 1916-08-02 - 1917-01-20 Nordqvist, Viktor Emanuel 1891 1969
Fyrbiträde 1916-11-21 - 1921-08-25 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Fyrbiträde extra 1917-03-26 - 1917-11-07 Alm, ESKIL Teodor 1891 1967
Fyrbiträde extra 1917-11-08 - 1918-02-02 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1918-01-02 - 1919-10-31 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrbiträde extra 1918-04-02 - 1918-10-15 Björkman, Johan August 1892 1953
Fyrbiträde extra 1918-07-03 - 1919-02-05 Alm, ESKIL Teodor 1891 1967
Fyrbiträde extra 1919-03-17 - 1920-01-20 Alm, ESKIL Teodor 1891 1967
Fyrbiträde extra 1919-07-03 - 1919-10-31 Björkman, Johan August 1892 1953
Fyrbiträde extra 1920-08-05 - 1921-02-12 Ahlberg, Karl Elis 1892 1967
Fyrbiträde tf 1920-10-01 - 1921-02-10 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrbiträde 1920-10-05 - 1927-04-30 Björkman, Johan August 1892 1953
Fyrbiträde 1921-02-11 - 1927-02-28 Norrby, Carl Gustaf Harry 1894 1970
Fyrbiträde extra 1921-03-10 - 1922-02-03 Ahlberg, Karl Elis 1892 1967
Fyrbiträde extra 1921-10-16 - 1922-01-31 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrbiträde extra 1922-02-27 - 1922-04-30 Ahlberg, Karl Elis 1892 1967
Fyrbiträde extra 1922-04-11 - 1923-02-23 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrbiträde extra 1922-09-26 - 1922-12-31 Ahlberg, Karl Elis 1892 1967
Fyrbiträde extra 1922-09-28 - 1922-10-25 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde 1922-10-27 - 1928-06-15 Strömberg, NILS Gustaf 1898 1964
Fyrbiträde extra 1923-03-26 - 1924-02-06 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrbiträde extra 1924-03-26 - 1927-08-14 Hägglund, ERIK Olof 1898 1966
Fyrbiträde extra 1924-04-09 - 1924-07-07 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrbiträde extra 1924-05-11 - 1924-05-24 Mattsson, JOHAN Adrian 1899 1956
Fyrbiträde extra 1924-12-16 - 1925-01-05 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1925-02-19 - 1925-03-24 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1925-11-14 - 1926-01-28 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1925-12-19 - 1926-02-09 Jansson, Martin 1897 1939
Fyrbiträde extra 1926-05-11 - 1926-07-09 Nilsson, Rickard William 1894 1971
Fyrbiträde extra 1926-05-16 - 1926-10-18 Jansson, Martin 1897 1939
Fyrbiträde 1927-04-01 - 1928-02-29 Ahlberg, Karl Elis 1892 1967
Fyrbiträde 1927-07-01 - 1936-10-31 Casperson, CARL Reinhold 1898 2001
Fyrbiträde extra 1927-10-01 - 1931-08-15 Forsman, KARL Johan Knut 1901 1980
Fyrbiträde extra 1928-03-12 - 1931-09-17 Englund, IVAR Viktor 1906 1991
Fyrbiträde 1928-06-01 - 1941-05-04 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrbiträde extra 1929-00-00 - 1929-00-00 Englund, Erik Rickard 1907 1963
Fyrbiträde extra 1929-08-01 - 1932-09-30 Molin, John William 1904 1993
Fyrbiträde 1931-08-16 - 1938-01-31 Forsman, KARL Johan Knut 1901 1980
Fyrbiträde extra 1931-09-18 - 1932-09-30 Elmskog, Erik Gunnar 1906 1972
Fyrbiträde extra 1932-05-11 - 1932-08-31 Sjöberg, Nils Gösta Gottfrid 1894 1968
Fyrbiträde 1932-10-01 - 1940-10-31 Elmskog, Erik Gunnar 1906 1972
Fyrbiträde 1932-10-01 - 1946-02-28 Molin, John William 1904 1993
Fyrbiträde extra 1933-11-15 - 1937-09-30 Sjöstedt, VINCENT Karl 1911 2004
Fyrbiträde 1937-01-01 - 1937-08-31 Engdahl, Karl ALFONS 1899 1973
Fyrbiträde 1937-10-01 - 1945-06-30 Sjöstedt, VINCENT Karl 1911 2004
Fyrbiträde extra 1937-11-14 - 1938-07-13 Mossberg, Karl Börje Sixten 1914 1992
Fyrbiträde 1938-04-01 - 1945-06-30 Englund, IVAR Viktor 1906 1991
Fyrbiträde extra 1938-04-06 - 1945-06-30 Jansson, KARL Erik 1905 2003
Fyrbiträde extra 1938-10-29 - 1939-08-18 Andersson, KARL-ERIK Helge 1917 1993
Fyrbiträde extra 1939-06-20 - 1939-08-18 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Fyrbiträde extra 1939-08-19 - 1939-11-14 Andersson, Jarl Andor Hjalmar 1915 1987
Fyrbiträde 1941-07-01 - 1941-09-11 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrbiträde 1942-01-24 - 1942-05-03 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrbiträde 1942-09-22 - 1942-10-27 Nylin, Karl Herbert EUGEN 1892 1959
Fyrbiträde tf 1955-04-04 - 1955-11-25 Fjällström, Jan Ove 1933 2004
Biträde tillfälligt 1936-11-21 - 1937-01-09 Wetterstrand, Thor 1909 1980
Biträde tillfälligt 1955-05-17 - 1955-06-20 Jutebo, Jan Fredrik 1937 2017
Tjänsteman extra 1923-01-01 - 1927-03-31 Ahlberg, Karl Elis 1892 1967
Tjänsteman extra 1928-12-01 - 1932-06-27 Mattsson, JOHAN Adrian 1899 1956
Tjänsteman extra 1939-11-15 - 1939-11-30 Andersson, Jarl Andor Hjalmar 1915 1987
Tjänsteman extra 1950-06-10 - 1951-04-30 Stefansson, Erik Alrik 1914 1999
Befälhavare 1932-10-02 - 1933-11-30 Asping, Nils Ernst Fritiof 1909 1991
Befälhavare 1945-12-05 - 1946-01-11 Aleblad, Albert GEORG Andersson 1913 2003
Kock 1909-11-15 - 1910-01-12 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Kock 1910-03-04 - 1911-02-07 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Kock 1911-03-06 - 1912-02-05 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Kock 1912-03-20 - 1913-02-07 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Kock 1913-03-10 - 1914-01-26 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Kock 1914-03-25 - 1915-01-27 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Kock 1915-03-21 - 1916-01-04 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Kock 1916-04-19 - 1916-11-20 Zetterberg, Karl Teodor 1889 1952
Kock 1917-04-10 - 1917-09-20 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Kock 1928-03-12 - 1928-11-30 Mattsson, JOHAN Adrian 1899 1956
Kockstewart 1948-06-01 - 1960-02-28 Åhlund, Tore Axel 1920 1990