Fyrplats/fyrskepp

Storkläppen

Position N 57 84, O 16 85

Tidigaste fyr 1890 Nuvarande fyr 1894 Automatiserad 1965 Avbemannad 1965

Foto

Fyrplats i havsbandet c:a 8 M NO Västervik. 1875 monterades en c:a 12 m hög träbåk, flyttad från Svenska Högarna. På öns södra del restes ett 12 m högt fyrtorn i järn med lanternin samt fyrapparat, flyttat från Västergarns utholme. Fyrbostäderna ramponerades 1891 av en svår storm innan man hunnit flytta ut. 1892 anbringades en lanternin med fyrapparat på båken. 1894 flyttades fyrtornet till Viskär.

Tjänstgöring (28)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1890-10-14 - 1893-04-24 Ribbing, Adolf KONRAD 1852 1933
Fyrmästare 1893-06-06 - 1900-08-31 Berg, Johan Gustaf Jansson 1843 1910
Fyrmästare tf 1900-00-00 - 1904-01-11 Hagström, CARL Gerhard Persson 1869 1953
Fyrmästare 1904-01-12 - 1910-10-03 Hagström, CARL Gerhard Persson 1869 1953
Fyrmästare 1910-10-19 - 1915-11-11 Laudon, CARL August Andersson 1872 1929
Fyrmästare 1915-12-28 - 1923-05-24 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrmästare tf 1915-12-28 - 1916-04-24 Olin, Karl Reinhold 1881 1976
Fyrmästare tf 1923-06-01 - 1923-08-19 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrmästare 1923-08-10 - 1932-06-30 Lundhquist, Gösta 1883 1946
Fyrmästare 1932-07-01 - 1935-03-31 Barck, ARON Sigfrid Bark 1881 1971
Fyrmästare 1935-04-01 - 1938-06-30 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrmästare 1938-10-01 - 1948-07-31 Holm, ABDON Sven Sixten 1888 1962
Fyrmästare tf 1939-09-02 - 1939-10-30 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrmästare 1948-10-01 - 1959-10-31 Stenberg, Karl Ludvig Emanuel 1899 1987
Fyrmästare tf 1959-12-01 - 1965-09-30 Svensson, Gustaf RAGNAR Emanuel 1911 2003
Fyrvaktare 1895-07-18 - 1904-05-07 Lindbäck, GUSTAF Axel 1869 1947
Fyrvaktare tf 1895-09-17 - 1900 Hagström, CARL Gerhard Persson 1869 1953
Fyrvaktare tf 1900-07-21 - 1904-07-28 Laudon, CARL August Andersson 1872 1929
Fyrvaktare 1904-07-29 - 1910-10-18 Laudon, CARL August Andersson 1872 1929
Fyrvaktare tf 1910-12-21 - 1911-06-01 Olin, Karl Reinhold 1881 1976
Fyrvaktare 1911-06-02 - 1915-12-27 Olin, Karl Reinhold 1881 1976
Fyrvaktare 1916-03-28 - 1918-11-04 Lundhquist, Gösta 1883 1946
Fyrvaktare 1918-11-22 - 1923-05-31 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrvaktare 1923-08-20 - 1931-09-30 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrbiträde extra 1924-01-29 - 1924-02-21 Grahn, Otto Severin 1892 1957
Fyrbiträde extra 1924-07-06 - 1924-08-24 Lindkvist, SVEN Hugo Ragnar 1904 1986
Fyrbiträde extra 1933-11-01 - 1934-05-24 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991
Fyrbiträde extra 1934-11-20 - 1936-02-05 Rydberg, Hugo Axelius 1906 1993