Fyrplats/fyrskepp

Segerstad

Position N 56 37, O 16 57

Tidigaste fyr 1883 Nuvarande fyr 1883 Automatiserad 1967 Avbemannad 1967

Foto

Fyrplats på Ölands ostkust. Bostäderna består av tre rum och kök för fyrmästare samt två rum och kök för fyrvaktare. Boningshus och uthus tillverkades av snickerifabriken Bark och Warburg. Torn och byggnader ritades av J. Höjer. Till fyrplatsen hör en väl uppvuxen trädgård. När Olin, den 18:e juli 1927, avflyttade från Segerstad hade fyrbelysningen ändrats till system AGA. Detta innebar att den ständiga vakthållningen uppe i fyrtornet blev indragen. Fyrmästaren blev i och med detta ensam att betjäna fyren och tillika tillsyningsman över hela området. Efter 19 juni 1967 hade fyrmästaren på Ölands södra udde hand om tillsynen. Fyrplatsen har sedan 1967 varit sommarbostad i olika ägo. Den 1:e maj 1994 blev det åter fast boende vid fyren i och med att Christian Cederroth flyttade ned. På 2000-talet görs endast årliga kontroller. Fyren är alltjämt i drift.

Tjänstgöring (34)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1883-07-07 - 1903-11-12 Hansson, Mathias 1837 1918
Fyrmästare 1903-11-13 - 1904-09-17 Dahlgren, AXEL Fabian 1865 1904
Fyrmästare tf 1904-09-18 - 1904-11-08 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrmästare 1904-10-25 - 1910-08-15 Edler, August Albert Andersson 1869 1914
Fyrmästare tf 1910-06-29 - 1910-10-20 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrmästare 1910-10-04 - 1926-08-06 Hagström, CARL Gerhard Persson 1869 1953
Fyrmästare tf 1912-11-02 - 1912-11-29 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrmästare tf 1913-12-11 - 1914-04-15 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrmästare tf 1926-08-16 - 1927-11-30 Aldén, Klas Eugen Sundström Andersson 1879 1948
Fyrmästare 1927-12-01 - 1937-06-30 Allner, Karl Olof Valfrid Andersson 1876 1957
Fyrmästare tf 1933-10-01 - 1933-11-30 Hjelmberg, Alarik Wilhelm 1874 1942
Fyrmästare tf 1933-12-01 - 1934-07-31 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrmästare tf 1937-07-01 - 1937-08-31 Olin, Karl Reinhold 1881 1976
Fyrmästare 1937-09-01 - 1941-07-31 Olin, Karl Reinhold 1881 1976
Fyrmästare tf 1939-07-05 - 1939-08-03 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrmästare tf 1941-10-01 - 1942-03-31 Walton, Algot Georg Johan Emanuel Ekelund 1885 1967
Fyrmästare 1942-04-01 - 1945-03-31 Walton, Algot Georg Johan Emanuel Ekelund 1885 1967
Fyrmästare tf 1943-07-18 - 1943-08-17 Petersson, Edvard Gustaf Rickard 1900 1952
Fyrmästare 1945-04-01 - 1951-09-30 Pettersson, CARL Severin 1891 1978
Fyrmästare tf 1946-07-05 - 1946-08-09 Svensson, Sven Johan 1890 1969
Fyrmästare 1951-10-01 - 1962-12-31 Åström, HUGO Ferdinand Pettersson 1899 1980
Fyrmästare tf 1963-02-01 - 1967-06-19 Lindroth, ERIK Albert 1911 1993
Fyrvaktare 1883-08-02 - 1897-04-19 Olin, Peter Olsson 1845 1922
Fyrvaktare 1897-05-04 - 1903-11-12 Dahlgren, AXEL Fabian 1865 1904
Fyrvaktare 1903-11-13 - 1904-09-17 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrvaktare 1904-11-09 - 1910-06-28 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrvaktare 1910-10-21 - 1912-11-01 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrvaktare 1912-11-30 - 1913-12-10 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrvaktare 1914-04-16 - 1915-12-27 Borgström, Valfrid THEODOR 1877 1946
Fyrvaktare 1916-04-25 - 1927-12-20 Olin, Karl Reinhold 1881 1976
Fyrbiträde extra 1903-10-01 - 1903-11-13 Allner, Karl Olof Valfrid Andersson 1876 1957
Fyrbiträde extra 1910-06-29 - 1910-08-04 Kyhlberg, OLOF Arvid 1880 1947
Fyrbiträde extra 1916-01-23 - 1916-03-01 Bäckman, Nils Patrik 1891 1958
Biträde tillfälligt 1953-10-01 - 1954-04-01 Mattsson, ALF Gustav 1922 1973