Fyrplats/fyrskepp

Vattenholmen (Strömstad)

Position N 58 53, O 11 06

Tidigaste fyr Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad

Foto

1899 anlades fyrplatsen. 1939 byggdes fyren om. 1942 Vitt fyrhus. AGA-ljus med 5 te ordningens lins. Karaktär Bx(2) WRG 6s 11M. Lyshöjd 10 m. Nu har fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri. Nuvarande utseende är vitt fyrhus med rött tak. Nuvarande karaktär är Fl(2) WRG 6s 8,0M. Lyshöjd 10,0 m.

Tjänstgöring (3)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1889-10-01 - 1902-06-18 Carolusson, Johan Martin 1843 1902
Fyrvaktare 1902-07-01 - 1916-08-22 Rödström, Gustaf Ferdinand Nilsson 1850 1929
Fyrvaktare 1916-08-23 - 1920 Beckman, Carl Ludvig 1860 1945