Fyrplats/fyrskepp

Harnäsudde Övre och Nedre

Position N 58 50 O 13 57

Tidigaste fyr 1865 Nuvarande fyr 1890 Automatiserad 1937 Avbemannad 1937

Foto

Harnäsudde är 2 ensfyrar väst om Sjötorp i Vänern. 1865 anlades fyrplatsen, ett kombinerat fyr- och boningshus med ett lykthus på gaveln mot sjön. Lyktan kunde nås inifrån. 1890 uppfördes den övre fyren samtidigt släcktes fyrlyktan i huset och 1903 byggdes den nedre fyren. Fyrplatsen avbemannades i samband med automatiseringen 1937. Troligen var det ursprungligen en sideralskensspegelapparat samt envekig rovoljelampa. Övre fyren utrustades med en spegelapparat och fotogenlampa. 1937 fick båda fyrarna AGA-ljus. Bilden visar fr vänster Harnäsudde Övre, fyrbostaden med lykthus och Harnäsudde Nedre. 1949 köper Lyrestads Hantverksförening fyrvaktarhuset och marken. Hantverksföreningen omvandlas 2009 till Harnäs Intresseförening som köper ensfyrarna 2018.

Tjänstgöring (3)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrvaktare 1865-00-00 - 1913-01-06 Larsson, Johan Nikolaus 1834 1913
Fyrvaktare 1913-01-06 - 1924-04-22 Larsson, Agda Kornelia 1875 1928
Fyrvaktare 1924-02-23 - 1937-00-00 Nord, Karl August Hansson 1881 1949